ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Aktuality

17.05.2016

Oznámení o přerušení dodávky vody

ve středu 8. června 2016 od 8:00 - 15:00 hod. ikona souboruČelákovice, ulice Hybešova, Na Švihově, V Zátiší, Vančurova. Náhradní zásobování - Hybešova u čp. 6 a Na Švihově u čp. 140
 
09.05.2016

Informace k výskytu salmonelózy v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586

Salmonelóza byla diagnostikována u jednoho dítěte zařazeného k předškolnímu vzdělávání ve jmenované mateřské škole. Toto bakteriální onemocnění NEBYLO prokazatelně způsobeno provozem školy.
Po dohodě s dětským lékařem bylo provedeno:
1) základní opatření k zesílení osobní a provozní hygieny;
2) předány informace rodičům s požadavkem na maximální spolupráci při prevenci nákazy.
Další informace a pokyny pro rodiče u ředitelky mateřské školy.
 
06.05.2016

Pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt - ulice Rumunská č. p. 1447, byt č. 1. ikona souboruBližší informace.
 
 
22.04.2016

Nová cyklostezka mezi Zelenčí a Lázněmi Toušeň

cyklostezka
Cyklisté mohou od 14. dubna 2016 využít nový úsek cyklostezky v délce 2,96 km, která vede ze Zelenče do Lázní Toušeň. Nově vybudovaná cyklostezka na území městyse Zápy a Lázně Toušeň spojila stávající cyklostezku končící na hranici k.ú. Zeleneč se systémem cyklostezek na levém břehu Labe. Cyklostezka Zeleneč-Lázně Toušeň je součástí dálkové cyklotrasy č.17 a mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4. 

 
22.04.2016

Polabský motoráček

motoráček 2016
Polabský motoráček jezdí v úrodné oblasti střední Polabí na tratích mezi Mělníkem, Čelákovicemi, Mochovem, Lysou nad Labem, Milovicemi, Nymburkem a Poděbrady. V letošním roce jede ve vybraných dnech 26. března, 1. a 8. května, 6. července, 28. září a 29. října 2016.
 
07.04.2016

Změna dopravního režimu – zjednosměrnění provozu v ul. Sukova - Matěje Červenky

K této úpravě provozu na místních komunikacích přistupujeme z důvodu častých stížností občanů, kteří vozí své děti do základní školy v Kostelní ulici a využívají k tomu zadního vchodu do areálu školy z ulice Matěje Červenky.

 
 
15.03.2016

Do 29. 4. 2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu Územního plánu Čelákovic

Dne 15. 3. 2016 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky. Pro podání připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

 
 
Rok městské knihy

Kalendář akcí

Výstava "Jak se staví město"
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
Výstava "Jak se staví město"
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
Výstava "Jak se staví město"
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
Výstava "Jak se staví město"
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
Hvězdné manýry
Výstava "Jak se staví město"
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
Boudo, budko - divadélko pro nejmenší
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
ČELÁKOVICKÝ TRIANGL – soutěž lodních modelářů v kategorii F4 – A
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SK UNION - FK Červené Pečky
Pálení čarodějnic
ČARODEJNICE V MDDM - průvod čarodějnic městem
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti Svátku práce
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Second Hand
Stromy
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Second Hand
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Second Hand
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Bratři Ebenové - Čas holin
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
MAMINKÁM PRO RADOST
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA, 12. ročník - soutěžní přehlídka dětského tance
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
Výstava PŘEDSTAVY, DOJMY, ILUZE v obrazech Vladimíra Tůmy z období let 2012 -2015
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Slavnostní den - výročí ukončení II. sv. války
Zahájení výstavy fotografií Ireny Kent - 135. výročí vzniku SDH v Čelákovicích
Slavnostní koncert Hasičské dechové kapely z Lysé nad Labem s mažoretkami
Pietní akt u příležitosti ukončení II. Světové války a osvobození ČSR od fašistických okupantů
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Pietní akt u příležitosti ukončení II. Světové války a osvobození ČSR od fašistických okupantů
Caveman
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
CONCERTINO - Koncert laureátů národních a mezinárodních soutěží ZUŠ
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Anglická školička s rodilým mluvčím - ukázková hodina
O nešťastné lásce
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Nevinné tahy
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Jak hledat a najít zaměstnání
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Dejte si s námi férovou snídani
Vernisáž výstavy Malý salón 2016
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SK UNION - Dobrovice
ČelArt - 3. ročník multižánrové kulturní akce
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Burza akva/tera
Nohejbalová 1 liga ženy TJ Spartak Čelákovice X TJ Sokol Praha-Vršovice II
Rodinný okružní cyklovýlet - Švihák lávkový
koncert na oslavu Letnic - sbor Cantio a hosté
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Setkání dvojčat a vícerčat
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
na stojáka live
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Anglická školička s rodilým mluvčím - ukázková hodina
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Exhibiční fotbalové utkání pro Tondu Braniše
Koncert žáků ZUŠ
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Šachy v přírodě IV.
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Nohejbalová 1 liga ženy TJ Spartak Čelákovice X TJ Lokomotiva Nymburk
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Tři přadleny
Dravci, sovy, sokolnictví a jiné ptactvo v čelákovickém muzeu.
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Sibiř - čtyři kontakty
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Nohejbalová 2 liga muži TJ Spartak Čelákovice X TJ Dynamo nadace ČEZ Č. Budějovice
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SK UNION - Brandýs nad Labem
Nohejbalová 1 liga ženy TJ Spartak Čelákovice X TJ Litohlavy
Setkání seniorů v Sedlčánkách
Výstava "Jeden den ve městě 2015" - mimořádně prodloužena do neděle 29. 5. 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Tatabánya dříve a nyní"
DEN DĚTÍ - "STAROČESKÝ JARMARK"
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Tatabánya dříve a nyní"
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Tatabánya dříve a nyní"
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Tatabánya dříve a nyní"
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016
Výstava "Tatabánya dříve a nyní"
výstava“Nasaja“obrazy, keramiku a sklo Jany Novotné-Špráchalové - prodloužena
Výstava Malý salón 2016

Kalendář akcí ve městě

Kalendář akcí

Všechny akce

Zasílat aktuality na mail

Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kontaktní informace

MĚSTO ČELÁKOVICE
Městský úřad
náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice

tel.: 326 929 111
fax: 326 991 237
e-mail: mu@celakovice.cz
e-podatelna
Czech Point

ID DS: fn6bxia

č.ú. KB
19-4127201/0100
IČO: 00 240 117
DIČ: CZ00240117

Úřední hodiny:
pokladna, matrika, podatelna
po+st 8:00-12:00 12:45-17:00
pá 8:00-12:00 12:45-14:00

ostatní odbory
po+st 8:00-17:00
pá 8:00-14:00

Více kontaktů

Bannery

Farmářské trhy logo czech point polabi znacka 600 SMSMěstská meteostanice MAS střední polabí Čelákovické léto 2016
 
Město Čelákovice
load