ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Zpravodaj města

Periodikum "ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC" ve velikosti A4 vychází zpravidla 1x měsíčně (cca v prvním týdnu) v nákladu 6 100 kusů. Dodává se zdarma do domácností města (5 320 kusů). 

 • Vydává: Město Čelákovice - IČ: 240117, DIČ: CZ00240117, č. ú.: 19-4127-201/0100.
 • Zajišťuje: Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury.
 • Povoleno: Ministerstvem kultury České republiky - MK ČR E 12704.
 • Ročník: 39 (rok 2017)
 • Roznos: zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice - VEŠKERÉ REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE DORUČOVÁNÍ VYŘIZUJTE ZDE!
 • Tiskne: Iva Vodáková - Durabo, Na Stráni 1301, Čelákovice, 250 88, IČ: 12229385, DIČ: CZ12229385, tel.: 326 920 500, e-mail: durabo@durabo.czwww.durabo.cz

REDAKČNÍ RADAZMČ - titulní strana č. 3-2015, obrázek se otevře v novém okně
Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Adéla Dvořáková, Richard Nejman, Bc. Jana Poklopová,
Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Dagmar Vitáčková – tajemník

ADRESA REDAKCE
Městský úřad v Čelákovicích, odbor školství, informací a kultury, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 110, fax: 326 991 237, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

PŘÍSPĚVKY
Příspěvky je možné zasílat na adresu redakce, do 15. dne v měsíci (nejlépe elektronicky) - není-li uvedeno jinak (viz termíny uzávěrek). Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých textů, případně jejich neotištění. Za věcnou správnost zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři.
Redakční rada ZMČ žádá všechny dopisovatele, aby příspěvky nepřesahovaly max. počet 1 500 znaků.

ZÁSADY
Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic ikona souboruI/3/2013 byly schváleny na schůzi RM dne 4. 11. 2013 usnesením č. 23/2013/177 a jsou platné a účinné dnem schválení.


TÉMA ČÍSEL v roce 2017 (plán, stanovila redakční rada)

 •   1/2017 Čelákovické sedmičky
 •   2/2017 80 let regulace řeky Labe
 •   3/2017 Potoky ve městě
 •   4/2017 Jede, jede mašinka
 •   5/2017 Přírodní léčivý zdroj – slatina
 •   6/2017 60 let klubového vodáctví v Čelákovicích
 •   7/2017 Rybářské revíry ve městě a okolí
 •   8/2017 Čelákovice v knize a filmu
 •   9/2017 Výzkum v Čelákovicích
 • 10/2017 Znak a prapor města Čelákovic
 • 11/2017 Čelákovický „železničák“
 • 12/2017 Církve a sekty ve městě  
 
Město Čelákovice
load