ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky

Číslo 
Schválení
Platnost
Účinnost
Zrušení


Odbor


název vyhlášky
novelizace - změna  č.
číslo vyhlášky, kterou nová vyhláška zrušuje

P - platné N - neplatné

ikona souboruE3-2016

14.12.2016

1.1.2017

 OFaP
práv.
 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

P


 ikona souboruE2-2016

9.11.2016

1.1.2017


 OŠIK

 o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice

P

ikona souboruE 1/2016
21.9.2016
21.10.2016
21.10.2016
 OORGo veřejném pořádku a čistotě ve městě

zrušuje E 5/2015 a E 6/2015
P
ikona souboruE 07/2015
16.12.2015
4.1.2016
1.1.2016 
 OFaP
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E 2/2013

P 
ikona souboruE 06/2015
4.11.2015
1.12.2015
1.12.2015
 
 OŽP o veřejném pořádku a čistotě ve městě

novelizace vyhlášky E 05/2015
N

ikona souboruE 05/2015
24.06.2015
16.07.2015
01.10.2015

 OŽP

 o veřejném pořádku a čistotě ve městě
N

ikona souboruE 04/2015
24.06.2015
01.10.2015
01.10.2015

 OŽP
o místních poplatcích

zrušuje E 2/2011
P
ikona souboruE 03/2015
29.04.2015
21.05.2015
01.10.2015

 OŠIKo stanovení školských obvodů základních škol

zrušuje E 4/2005
P 
ikona souboruE 02/2015
29.04.2015
21.05.2015
21.05.2015

 OŽPo stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Čelákovic
ikona souboruE 01/2015
29.04.2015
21.05.2015
01.10.2015

 OFaPo stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry

zrušuje E 1/2012
P 
ikona souboruE 04/2014
10.12.2014
27.12.2014
01.01.2015 

 OFaPnovelizace vyhlášky E 2/2012
P 
ikona souboruE 03/2014
19.06.2014
10.07.2014
01.08.2014
 OŽPnovelizace vyhlášky E 4/2011
P
ikona souboruE 02/2014
24.04.2014
15.05.2014
15.05.2014
 
OHPožární řád města Čelákovice

zrušuje E 2/2008
P
ikona souboruE 01/2014
27.02.2014
20.03.2014
20.03.2014

MěP
práv.
kterou se mění OZV E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích

zrušuje E 4/2013

P
11.12.2013
27.12.2013
01.01.2014

MěP
práv.
kterou se mění OZV E 1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích
N
11.12.2013
27.12.2013
01.01.2014
31.12.2014
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
N
ikona souboruE 02/2013
24.04.2013
13.05.2013
01.06.2013

OFaP
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E 3/2012

N

ikona souboruE 1/2013
06.02.2013
28.02.2013
01.03.2013

práv.
OŠIK
novelizace č. 3 vyhlášky E 2/2011
P
ikona souboruE 03/2012
12.12.2012
30.12.2012
01.01.2013
31.05.2013
OFaP
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E 3/2010, E 5/2011
N
ikona souboruE 02/2012
05.09.2012
26.09.2012
26.09.2012
OFaP
novelizace č. 2 vyhlášky E 2 /2011
P
ikona souboruE 01/2012
05.09.2012
26.09.2012
26.09.2012
OFaP
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry

zrušuje E 2/2010
P
ikona souboruE 6/2011
23.11.2011
13.12.2011
01.01.2012
práv.
OŠIK
OH
OFaP
novelizace č. 1 vyhlášky E 2/2011
P
ikona souboruE 5/2011
23.11.2011
13.12.2011
01.01.2012
31.12.2012
práv.
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
N
ikona souboruE 4/2011
23.11.2011
13.12.2011
01.01.2012
MěP
práv.
stanovení pravidel pro pohyb psů a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
P
ikona souboruE 3/2011
07.09.2011
27.09.2011
01.10.2011
MěP
práv.
o zákazu podávání a konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
P
ikona souboruE 2/2011
27.04.2011
18.05.2011
01.06.2011
práv.
o místních poplatcích

zrušuje E 1/2011
N
ikona souboruE 1/2011
09.03.2011
29.03.2010
01.04.2011
31.05.2011
práv.
o místních poplatcích

zrušuje E 4/2010
N
ikona souboruE 4/2010
15.12.2010
31.12.2010
01.01.2011
31.03.2011
práv.
o místních poplatcích

zrušuje E 3/2006, E 3/2007, E 1/2008, E 2/2009
N
ikona souboruE 3/2010
23.09.2010
18.11.2010
01.01.2011
31.12.2012
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

zrušuje E 4/2006, E 2/2007, E 3/2008, E 1/2009
N
ikona souboruE 2/2010
25.02.2010
18.03.2010
01.04.2010
30.09.2012
OFaP
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány VHP
N

ikona souboruE 1/2010
25.02.2010
18.03.2010
01.04.2010
MěP
práv.
novelizace č. 1 vyhlášky E 1/2007
P
ikona souboruE 2/2009
26.11.2009
17.12.2009
01.01.2010
31.12.2010
OFaP
novelizace č. 3 vyhlášky E 3/2006
N

ikona souboruE 1/2009
26.11.2009
17.12.2009
01.01.2010
31.12.2010
OFaP
novelizace č. 3 vyhlášky E 4/2006
N
ikona souboruE 3/2008
27.11.2008
13.12.2008
01.01.2009
31.12.2010
OFaP
novelizace č. 2 vyhlášky E 4/2006
N

ikona souboruE 2/2008
24.04.2008
01.06.2008
01.06.2008

práv.
OH
Požární řád města Čelákovic

zrušuje E 2/2004
N
ikona souboruE 01/2008
21.02.2008
08.03.2008
01.04.2008
31.12.2010
OH
OŠIK
novelizace č. 2 vyhlášky E 3/2006
N
ikona souboruE 03/2007
29.11.2007
15.12.2007
01.01.2008
31.12.2010
OH
OŠIK
novelizace č. 1 vyhlášky  E 3/2006
N
ikona souboruE 02/2007
29.11.2007
15.12.2007
01.01.2008
31.12.2010
OFaP
Novelizace č. 1 vyhlášky E 4/2006
N
ikona souboruE 01/2007
22.02.2007
07.03.2007
01.04.2007
práv.
o veřejném pořádku a čistotě ve městě

zrušuje E 3/2005
P
ikona souboruE 06/2006
20.09.2006
12.10.2006
12.10.2006

MěP

ustrojovací řád
P

ikona souboruE 05/2006
20.09.2006
12.10.2006
01.11.2006

OŽP
taj.
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovice

zrušuje E 44/2001
P
ikona souboruE 04/2006
20.09.2006
12.10.2006
01.01.2007
31.12.2010
OFaP
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušuje E45/2001, E 46/2002, E 1/2003, E 3/2003, E 3/2004 a E 2/2005
N
ikona souboruE 03/2006
21.06.2006
15.07.2006
01.08.2006
31.12.2011
taj.
OFaP
OH
OŠIK
o místních poplatcích

zrušuje E 4/2003
N
ikona souboruE 02/2006
12.04.2006
15.05.2006
30.05.2006
 zrušovací
taj.zrušení vyhlášky o digitální technické mapě

zrušuje E 21/94
N
E 01/2006
08.03.2006
15.03.2006
30.03.2006
 zrušovací
taj.zrušení  vyhlášky  o tržním řádu 

zrušuje E 3/91
N
ikona souboruE 04/2005
12.12.2005
29.12.2005
01.01.2006
 
OŠIKstanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice
P
ikona souboruE 03/2005
12.12.2005
29.12.2005
01.01.2006
30.03.2007
taj.o veřejném pořádku a čistotě ve městě

zrušuje E 25/92, E 27/96
N
E 02/2005
16.11.2005
29.12.2005
01.01.2006
31.12.2006
OFaPnovelizace č. 5 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 01/2005
26.01.2005
14.02.2005
01.03.2005
 
ORMzměna č. 1 územního plánu
P
E 03/2004
10.11.2004
30.11.2004
01.01.2005
31.12.2006
OFaPnovelizace č. 4 vyhlášky E 45/2001
N
E 02/2004
16.06.2004
08.07.2004
01.08.2004
31.05.2008
OHPožární řád města Čelákovic

zrušuje E 32/97
N
ikona souboruE 01/2004
16.06.2004
08.07.2004
01.08.2004
 
míst.kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích

zrušuje E 09/92, Statut MP
P
ikona souboruE 04/2003
17.12.2003
01.01.2004
01.01.2004
31.07.2006
FaPo místních poplatcích

zrušuje E 29/96, dodatek č. 1,  E 43/2001,  E 34/98
N
ikona souboruE 03/2003
19.11.2003
29.12.2003
01.01.2004
31.12.2006
FaPnovelizace č. 3 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 02/2003
24.09.2003
30.10.2003
01.11.2003
OHstanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
P
ikona souboruE 01/2003
19.02.2003
05.04.2003
05.04.2003
31.12.2006
FaPnovelizace č. 2 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 46/2002
12.09.2002
25.10.2002
01.01.2003
31.12.2006
FaP
novelizace č. 1 vyhlášky E 45/2001
N
ikona souboruE 45/2001
29.11.2001
15.12.2001
01.01.2002
31.12.2006
práv.
o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídení, využívání a odstraňování komunálních odpadů
N
ikona souboruE44 / 2001
29.11.2001
15.12.2001
01.01.2002
31.10.2006
práv.

o "Systému" nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovic

zrušuje E 42/2000
N
ikona souboruE 43/2001
24.05.2001
15.06.2001
15.06.2001
31.12.2003
práv.
novelizace č. 2 vyhlášky E 29/96
N
ikona souboruE 42/2000
15.11.2000
06.12.2000
01.01.2001
31.12.2001
práv.
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a poplatku za komunální odpad na území města Čelákovic

zrušuje  E 35/98, E 38/98, E 41/99
N
ikona souboruE 41/99
30.06.1999
01.07.1999
01.07.1999
31.12.2000
práv.
novelizace č. 2 vyhlášky E 35/98
N
ikona souboruE 40/99
27.01.1999
03.02.1999
03.02.1999
23.06.1999
práv.novelizace č. 1 vyhlášky E 36/98
N
ikona souboruE 38/98
16.09.1998
25.09.1998
25.09.1998
31.12.2000
práv.
novelizace č. 1 vyhlášky E 35/98
N
ikona souboruE 36/98
09.04.1998
02.05.1998
01.07.1998
23.06.1999
ŽPo stanovení úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu pro fyzické osoby na území města Čelákovice
N
ikona souboruE 35/98
25.03.1998
01.04.1998
01.04.1998
31.12.2000
ŽPo nakládání s komunálním a stavebním odpadem

zrušuje E 4/91
N
ikona souboruE 34/98
25.03.1998
01.04.1998
01.04.1998
31.12.2003
FaP
o místních poplatcích za provozování výherních hracích přístrojů
N
ikona souboruE 27/96
11.09. 1997

01.10.1997
31.12.2005
ŽP
novelizace č. 1 vyhlášky E 27/96
N
ikona souboruE33 / 97
11.09. 1997

01.10.1997
06.02.2013
FaPo poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu
N
ikona souboruE 32/97
25.03.1997

01.05.1997
31.07.2004
H – Spožární řád

zrušuje E 11/93
N
ikona souboruE 29/96
27.11.1996

01.12.1996
31.12.2003
FaPdodatek č. 1 k vyhlášce E 29/96
N
ikona souboruE 29/96
29.05.1996

01.07.1996
31.12.2003
FaP
o místních poplatcích

zrušuje E 26/96
N

ikona souboruE 27/96
07.12.1995

01.01.1996
31.12.1996
ŽP
o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí

zrušuje  E 23/94
N
ikona souboruE 25/95
07.12. 1995

01.01.1996
31.12.1996
taj.

o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města

zrušuje  E 18/93
N
ikona souboruE 22/94
19. 09.1994
20.09.1994
20.09.1994
VZaŽPúzemní plán
P
ikona souboruE 21/94
19.09.1994

01.10.1994
29.05.2006
VZaŽP
digitální technická mapa města
N
ikona souboruE 17/93
26.08.1993
30.08.1993
30.08.1993
26.01.2005
ŠKaZ
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
N
ikona souboruE 15/93
31.05.1993
01.06.1993
01.06.1993
 ŠKaZ
statut čestného občanství města
P
ikona souboruE 09/92
17.12.1992

01.04.1993
31.07.2004
taj.
o městské policii
N
ikona souboruE 06/92
20. 02.1992
21.02.1992
21.02.1992
05.06.2003
H - So zásadách hospodaření s byty v majetku obce
N
 ikona souboruE 03/91
20.06.1991
06.07.1991
06.07.1991
29.03.2006
KHaSOtržní řád
N

Nařízení

Číslo
Schválení
Platnost
Účinnost
Zrušení
 Odbor
název nařízení
novelizace - změna č.

P- platné N - neplatné
 ikona souboruN 3/2015
15.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
 práv. o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic
P
ikona souboruN 2/2015
01.06.2015
01.06.2015
OŠIK
MěP

o zrušení Nařízení města N 1/2007, o regulaci reklamy na veřejně přístupných místech
P
27.01.2015
18.02.2015
18.02.2015

práv.
MěP
 zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Čelákovic
P
ikona souboruN 1/2014
29.09.2014
28.10.2014
01.11.2014
TS
práv.
o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic - doplnění N 2/2013
P
04.12.2013
26.10.2013
01.01.2014

TS
práv.
o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic
P
ikona souboruN 1/2013
23.9.2013
01.11.2013
01.11.2013
31.12.2013
TSplán zimní údržby komunikací města Čelákovic

zrušuje N 1/2010
N

ikona souboruN 2/2010
30.12.2010
19.01.2011
20.01.2011
MěP
o odtahu vozidel a stanovení maximální ceny za nucený odtah
P
ikona souboruN 1/2010
07.10.2010
28.11.2010
01.11.2011
31.10.2013
TS
plán zimní údržby komunikací města Čelákovice
N
ikona souboruN 1/2008
10.01.2008
26.01.2008
01.02.2008
18.01.2011
MěP
o odtahu vozidel a stanovení maximální ceny za nucený odtah
N
ikona souboruN 1/2007
01.11.2007
27.11.2007
01.01.2008
31.05.2015
OŠIK
o regulaci reklamy na veřejně přístupných místech
N
 ikona souboruN 1/2006
10.08.2006
29.08.2006
01.09.2006

MěP
OFaP
vymezení zpoplatněných oblastí k parkování
P
5.6.2013 17:47:08 - aktualizováno 29.12.2014 12:53:14 | přečteno 6392x | tana
 
Město Čelákovice
load