Město Čelákovice

oheň.jpg

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

Nelze-li poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem. 

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Agenda Ztrát a nálezů nálezů

V případě města Čelákovice je k přebírání, ztrát a nálezů příslušná Městská policie Čelákovice.

Evidencí, vydáváním a likvidací ztrát a nálezů je pověřen odbor správy majetku a investic, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1. 

Pověřenou osobou, u které se mohou o své věci osobně nebo telefonicky hlásit všichni majitelé ztracených věcí je Renáta Štěpánková, e: renata.stepankova@celakovice.cz, t: 326 929 153.

Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně, po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu.

Aktuality

Zahájení adventu
02.10.2023

Adventní jarmark - rezervace stánkového místa

Město Čelákovice, každoročně pořádá zahájení adventu ve městě a v souvislosti s touto akcí je pořádán adventní jarmark. Letošní adventní jarmark proběhne v sobotu 2. 12. 2023. Pro zajištění prodejního stánkového místa byl zprovozněn online rezervační systém provozovaný na internetových stránkách města.

 
popelnice na plast door to door.jpg
01.10.2023

Nový systém sběru plastů od rodinných domů (tzv. door to door)

Výdej nádob na plasty pro zavedení sběru „od domu“ se blíží!
 
J. Hanzl
26.09.2023

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 6/2023 konaného dne 20. září

Po rezignaci Miroslava Opy na mandát zastupitele ke dni 18. září se novou zastupitelkou města stala od 19. září Kamila Douděrová. Zastupitelé v tajné volbě zvolili novým členem Rady města Jiřího Hanzla, který bude mít ve své kompetenci agendu bezpečnosti, krizového řízení a spolupráci s integrovaným záchranným systémem. Novou členkou kontrolního výboru byla zvolena Hana Machálková. Město Čelákovice bude ve výboru MAS Střední Polabí zastupovat radní Pavel Jindřich.

 
Skládka
26.09.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 21/2023 konané dne 19. září

V návaznosti na výsledky výběrového řízení týkajícího se svozu odpadů na území města Čelákovic uskutečnili radní výjezdní schůzi v areálu skládky společnosti AVE CZ v Benátkách nad Jizerou a seznámili se s jejím provozem.

 
21.09.2023

Čištění a značení komunikací

Od 25. 9. 2023 bude probíhat čištění komunikací a vodorovného dopravního značení v ulicích Vašátkova, Havlíčkova, Jiráskova, P. Jilemnického a J. Zeyera. Prosíme respektujte dopravní značení. Děkujeme

 
Parkovací dům
20.09.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2023 konané dne 14. září

Rada města schválila rozsah a provedení prací dle příslušných změnových listů a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k akci Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice se společností Trigema Building. Konečná cena díla je 83,6 mil. Kč bez DPH.

 
zelená úsporám.jpg
18.09.2023

Nová zelená úsporám vstupuje do dalšího programového období.

Chcete zateplovat či renovovat bytový dům? Zde najdete návod krok za krokem. Nebo potřebujete zateplit rodinný dům? Pro vás je návod zde

Obracet se svými dotazy můžete také na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na internetové stránce novazelenausporam.cz.

Více informací získáte také v prezentaci Investice do energetických úspor rodinných a bytových domů od září 2023

 
12.09.2023

POZVÁNKA - 20. 9. 2023

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 20. 9. 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice, Čelakovského 1429/4, vchod z ulice Lipová.

 
150 let železnice
12.09.2023

Oslava 150 let železnice v Čelákovicích

proběhne v přednádražním prostoru v sobotu 16. září 2023, 14:00 - 20:00 hod. Bohatý kulturní program (Pokáč, Vanua2, Žlutý pes, Street 69), atrakce pro děti (skákací hrad, animátorky, pískování, dílničky, malování na obličej).
V Kostele naproti (Sbor Církve bratrské) vystaví Spolek železničních modelářů Pečky modelové kolejiště a Hanah Brown své obrázky z Čelákovic.
ikona souboruJízdy parním vlakem z Čelákovic do Lysé nad Labem a motovým vlakem z Lázní Toušeň do Lysé nad Labem jsou pro Vás připraveny od 14:00 hod.

 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 85 starší
load