ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace

Na Hrádku 1092/6, Čelákovice 250 88
Tel: 326 991 515, 326 993 664
E-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
WWW: http://knihovna.celakovice.cz
Kontaktní osoba: Naděžda Picková

Městská knihovna v Čelákovicích byla založena jako obecní zařízení v prosinci 1920 na podkladě zákona o knihovnictví, vydaného v roce 1919. Knihovna měla již dva předchůdce, knihovny založené z podnětu spolků a soukromých osob. První z nich byla založena roku 1864, ale o ní se nám nedochovalo mnoho zpráv. Předpokládáme, že její činnost byla značně úzká v tehdejších poměrech. Druhá byla založena roku 1886 tehdejšími veřejnými spolky, především Občanskou besedou, spolkem se silným vlasteneckým zaměřením. Byla to veřejná knihovna, která shromáždila na 300 knih. Lze tedy právem prohlásit, že Čelákovice mají bohatou knihovnickou tradici.

Prezentace Městské knihovny

Výpůjční doba :

pondělí 8:30 - 11:30 13:00 - 18:00
úterý 13:00 - 18:00
středazavřeno 
čtvrtek8:30 - 11:3013:00 - 18:00 
pátek8:30 - 11:30 


Z historie:
 Od roku 1920 můžeme sledovat činnost naší Městské knihovny soustavně. Byla spravována Knihovní radou a zápisy z jejích jednání nám podávají informace o jejím vývoji. V roce 1930 měla knihovna již asi 1500 knih. Byla umístěna v Obecním domě, později pak v budově Měšťanské školy. Během druhé světové války byla velice omezena ve své činnosti. Od roku 1945 byla knihovna umístěna v budově uprostřed města, vedle bývalé pošty, kde setrvala až do roku 1982. V roce 1952 nastoupila do knihovny první profesionální knihovnice. Město se značně rozrůstalo a počet čtenářů knihovny také. Ta se stala od roku 1973 střediskovou knihovnou pro knihovny v přilehlých obcích. V průběhu druhé poloviny 70. let se stala prostorová situace Městské knihovny neudržitelná. Knihovna půjčila ročně 50.000 knih a časopisů, výpůjčky byly vyřizovány u jednoho výpůjčního pultu, který byl společný pro děti i dospělé. V roce 1979 rozhodli představitelé města, že knihovna dostane k užívání novou budovu. Byl zakoupen soukromý dům a v roce 1980 zahájena jeho přestavba 1.března 1983 byla nová knihovna slavnostně otevřena veřejnosti.
 Nové podmínky umožnily a umožňují knihovně poskytovat uživatelům různé formy knihovnické činnosti. Od roku 1984 pracuje v knihovně 5 profesionálních knihovnic. Se změnami v politickém a ekonomickém vývoji v naší zemi se změnily i podmínky práce Městské knihovny, a to především v akvizici, vlivem transformace knižního obchodu a trhu. Od roku 1992 se stala Městská knihovna samostatným právním subjektem. Byla otevřena druhá pobočka Městské knihovny. Činnost knihovny je úspěšná, jednak pro dobré podmínky, které jí vytváří její zřizovatel, město Čelákovice, jednak pro vysoké pracovní nasazení i nadšení celého kolektivu Městské knihovny. Spokojenost čtenářů a uživatelů se službami Městské knihovny dokazuje jejich neustále vzrůstající zájem o knihovnické a informační služby. 
 V roce 1994 byl zakoupen do knihovny první počítač. Započalo elektronické zpracování knih do knihovního systému LANius. V roce 2000 bylo slavnostně zahájeno elektronické půjčování dokumentů. Knihovna poskytuje elektronické výpůjční a informační služby. V letech 2001-2002 byla v knihovně provedena rozsáhlá rekonstrukce s rozšířením dětského oddělení knihovny.
Městská knihovna
 
Město Čelákovice
load