ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Mapa webu

Město Čelákovice - Úvodní strana
 Videogalerie
 Město
  O městě
  Dotace
  Výroční cena
   Jednotlivé ročníky a laureáti
  Čestné občanství
   Slavnostní předání
  Rozpočet
  Bytová politika
  Rozvoj města
   Územní plán
    Projednávání nového Územního plánu Čelákovic
    Projednávání 4. změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
    Návrhy na změnu Územního plánu Čelákovic
    Soutěž o návrh
    Související územně plánovací dokumentace
   Projekty
    Dostavba základní školy v Kostelní ulici
    Mateřská škola Sluníčko
    Vodovodní přivadeč a kanalizační stoka Záluží
    Kanalizační stoky a přípojky v samotném Záluží
    Městský stadion v Čelákovicích
    Komunikace Jiřina
    Zastávka BUS Mochovská
    Parkoviště na Švihově
    Mateřská škola v Rumunské
    V Prokopě - propojení ulice Stankovského se silnicí II/245
    Dostavba komunikací v Sedlčánkách
    Vodovod V Prokopě
    Chodník v ulici U Podjezdu
    Zastávka BUS Jiřinská
    Přesun řadiče semaforu V Prokopě
    Vodovod a kanalizace J. A. Komenského
    Lávka přes Labe
    ulice Sokolovská
    Revitalizace náměstí
    Rekonstrukce ulice Václava Kálika
    Úprava okolí sochy sv. Jana Nepomuckého
    Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany
    Peronizace železniční stanice Čelákovice
    Přístaviště na Labi
    Obchvat města Čelákovic
   Plány rozvoje
   Strategický plán města
  Životní prostředí
   Informace
   Kvalita ovzduší
   Zeleň a příroda
    Ochrana přírody
    Stromy - údržba, kácení, výsadby
   Odpady
   Psi
   Rybářské lístky
   Dětská a sportovní hřiště
   Den země
 Správa města
  Rada města
   Usnesení
   Zápisy
  Zastupitelstvo města
   Usnesení
   Zápisy
   Pozvánky
  Městský úřad
   Odbory
   Informace z odborů
  Městská policie
   Odchytová služba
  Úřední deska
  Veřejné zakázky
  Povinné informace
  Volby
 Organizace/služby
  Školy
   Informace
  Sociální péče
   Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace
   Domy s pečovatelskou službou
   Drogová problematika
  Zdravotnictví
  Sport
  Technické služby
  Katalog firem
  Církve
 Informace
  Zpravodaj města
   Termíny uzávěrek a vydání
   Archiv vydání
  Kalendář akcí v okolí
  Mapy
  Naučná stezka
  Doprava
   Objížďky a uzavírky
   Jednotný systém dopravních informací
  Povinná publicita - projekty
 
Město Čelákovice
load