Aktuality

REKONSTRUKCE VODOVODŮ v Čelákovicích v roce 2021:

REKONSTRUKCE VODOVODŮ v Čelákovicích v roce 2021:

12.10.2021

V. KÁLIKA - práce pokračují a v nejbližších dnech začne rekonstrukce vozovky po rekonstrukci vodovodu a tím bude akce dokončena. 

VAŠÁTKOVA - rekonstrukce vodovodu a přípojek začne ještě v průběhu října s termínem dokončení do konce roku 2021. S opravou chodníku a komunikace počítáme na jaře 2022.

RYBÁŘSKÁ - rekonstrukce vodovodu a přípojek začne ještě v průběhu října s termínem dokončení do konce roku 2021.

RUSKÁ, U LABE - rekonstrukce vodovodu a kanalizace je dokončena, nyní začne rekonstrukce povrchů.

V PROKOPĚ - napotřetí soutěžíme dodavatele prací. S tím se pojí i rekonstrukce chodníku, která se posouvá na jaro 2022. 

PRAŽSKÁ A DĚLNICKÁ (Jiřina III. etapa) - práce v Pražské finišují, zhotovitel teď otevře výkopy v Dělnické (úsek Táboritská - Ruská).


Chodníky v ulici Rumunská

Chodníky v ulici Rumunská

29.09.2021

Začíná oprava chodníků v Rumunské ulici, před domy č. p. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456. Nově také bude i průchod z ulice Hybešova bezbariérový. Práce budou probíhat postupně do konce letošního roku. 

Za nepohodlí vlivem stavby se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Lávka přes Čelákovický potok

Lávka přes Čelákovický potok

27.09.2021

Od pondělí 27. 9. 2021 začne výstavba lávky přes Čelákovický potok v ose Bratří Čapků - Bratří Petišků. Spolu s ní se provede část zpevněných ploch v ulicích S. K. Neumanna a Bratří Čapků. Realizace by měla být hotová do konce roku 2021. Na jaro 2022 plánujeme zahájit kompletní rekonstrukci ulic S. K. Neumanna a Bratří Čapků. Omlouváme se za nepohodlí vlivem stavby a děkujeme za pochopení. 

Zpráva ze schůze Rady města č. 19/2021 konané dne 21. 9. 2021

Zpráva ze schůze Rady města č. 19/2021 konané dne 21. 9. 2021

27.09.2021

Rada města vyslovila důrazný nesouhlas s návrhem Středočeského kraje na sloučení školských právnických osob Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 a Gymnázium Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668 a pověřila starostu a místostarostu I informovat o tomto stanovisku ředitelky obou gymnázií, a především hejtmanku Středočeského kraje a radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu.


KONTEJNEROVÁ STÁNÍ V ULICI NA STRÁNI

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ V ULICI NA STRÁNI

24.09.2021

Do konce října 2021 dostanou všechna kontejnerová stání v ulici Na Stráni ohrádku, a to včetně těch za "čínskou zdí". Zároveň na některých místech dojde k navýšení kontejnerových kapacit. Realizaci provede firma Asacont s. r. o. Jablonec nad Jizerou. Rada města schválila příslušnou smlouvu o dílo na své 19. schůzi.

Odpady v roce 2021

Odpady v roce 2021

22.09.2021

Výše poplatku za komunální odpad je v tomto roce 612 Kč. Splatnost poplatku je určena Obecně závaznou vyhláškou E 1/2020 města Čelákovic do 30. září 2021.
Zásadní změna v tomto roce je v tom, že nebudou vytištěny, a tedy ani distribuovány složenky do domácností s informací o výši poplatku a dalších údajích. 
Poplatek je možné zaplatit hotově či kartou na pokladně Městského úřadu (1. patro radnice II), ze svého bankovního účtu na účet města nebo složenkou. Aby platba proběhla v pořádku, je nutné přiřadit k předpisu správnou částku, variabilní symbol, specifický symbol. Pokud tyto údaje nevíte, potřebnou informaci získáte na tel.: 326 929 123 nebo 602 456 000. Můžete využít i e-mail: odpady@celakovice.cz

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

PODZIMNÍ SVOZ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

21.09.2021

Technické služby Čelákovice budou pořádat svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat na uvedených místech v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 22/2021 konaného dne 15. 9. 2021

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 22/2021 konaného dne 15. 9. 2021

20.09.2021

Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy se společností Ubytování Čelákovice na vybrané pozemky a stavbu č. p. 155 v Rybářské ulici za celkovou cenu 11 mil. Kč. Původní nabídková cena majitele byla 12,4 mil. Kč, avšak po vzájemných jednáních, prohlídce objektů a zápočtech pohledávek byla snížena téměř o 1,5 mil. Kč. Objekt bude využit některou z příspěvkových organizací města.

Převedení provozu železniční tratě

Převedení provozu železniční tratě

15.09.2021

Ve středu 15. 9. 2021 od 16:00 hod. bude převeden provoz železniční tratě na kolej č. 1. Pro obyvatele bydlící v blízkosti železniční stanice Čelákovice - Jiřina to znamená, že v provozu bude kolej na straně Jiřiny. Kolej č. 2 (na straně Kovohutí) bude vyloučena a začnou se realizovat rekonstrukční práce na této koleji. S tím souvisí krátkodobé uzavření podjezdu v ulici Přístavní, kde musí dojít ke snesení provizorního mostního objektu, který obsluhoval objízdnou kolej. Bezprostředně po odstranění této konstrukce bude prostor otevřen veřejnosti. Podjezd Jana Zacha a podchod u zastávky budou otevřeny veřejnosti do poloviny prosince 2021.

novější1 [...] 14 15 16 17 18 19 20 [...] 40 [...] 60 [...] 71 starší
load