ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Aktuality

ZM 19/2021
21.05.2021

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 19/2021 konaného dne 12. 5. 2021

Zasedání Zastupitelstva města se uskutečnilo za osobní přítomnosti zastupitelů v sále Technických služeb a osm bodů programu projednali zastupitelé za jednu hodinu. Zasedání předcházely dotazy z řad občanů a tohoto časového prostoru využilo celkem pět žen.

 
RM 9/2021
07.05.2021

Zpráva ze schůze Rady města č. 9/2021 konané dne 4. 5. 2021

Rada města vzala na vědomí informaci o podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá n. Labem – Čelákovice“ a rozhodla o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení EUROVIA CS, a. s., za cenu 19 mil. Kč bez DPH.

 
RM 8/2021
23.04.2021

Zpráva ze schůze Rady města č. 8/2021 konané dne 20. 4. 2021

Rada města vzala na vědomí Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic za rok 2020. Délka vodovodních řadů ve městě je 54,65 km, kanalizační stoky dosahují délky 49,41 km. Ve městě je evidováno 2 388 přípojek. V roce 2020 činily ztráty vody 13,1 %. Společnost 1. SčV, a. s., připravuje tzv. smart metering, tedy dálkové odečty vodoměrů.

 
20.04.2021

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN Městského úřadu Čelákovice

V návaznosti na přijatá krizová opatření vlády ČR se OMEZUJÍ úřední hodiny Městského úřadu Čelákovice s účinností od 15. 2. 2021 do ODVOLÁNÍ. Úřední hodiny budou v pondělí od 8.00 do 17.00 a ve středu od 8.00 do 17.00.
Vyjma upravených provozních hodin je možnost učinit podání pouze bezkontaktně, a to prostřednictvím datové schránky, oficiální emailové adresy mu@celakovice.cz, příp. fyzicky prostřednictvím schránky ve vstupních dveřích historické budovy Městského úřadu Čelákovice.
Děkujeme za pochopení.

 
RM 7/2021
13.04.2021

Zpráva ze schůze Rady města č. 7/2021 konané dne 6. 4. 2021

Radní schválili dohodu o poskytnutí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na realizaci obnovy fasády kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni.

 
RM 5/2021
25.03.2021

Zpráva ze schůze Rady města č. 6/2021 konané dne 23. 3. 2021

Rada města schválila smlouvu na měření kvality ovzduší u vybraných ukazatelů ve dvou lokalitách na území města.

 
Hlavička testovací centrum
22.03.2021

Čelákovice COVID-19 testovací centrum

Od úterý 23. 3. 2021 v odpoledních hodinách bude spuštěn reservatic.
Od středy 24. 3. 2021 8.00 otevřeno. 
JAK se objednat?
- Antigenní testování
- PCR testování
KAM?
- parkoviště u Kulturního domu Čelákovice

 
podjezd
19.03.2021

DO 15. 12. 2021 - UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PODJEZDU NA SILNICI Č. III/2454 HUSOVA - J. ZACHA

Od dnešních dopoledních hodin (pátek 19. 3. 2021) se ❌ uzavírá na dobu cca 9 měsíců železniční podjezd Husova - J. Zacha z důvodu optimalizace železniční trati.

 
09.03.2021

Obnovení svozu bioodpadu

Svoz hnědých popelnic s bioodpadem od rodinných domů bude opět zahájen v dubnu, tedy první vývozy proběhnou ve stejný den jako svoz směsného komunálního odpadu podle svozového kalendáře (lichý/sudý týden) ve dnech 5., 6., 12. a 13. dubna 2021.

Odbor životního prostředí

 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 82 starší
 
Město Čelákovice
load