ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Aktuality

v1shyecxpa 1400
13.03.2023

Požár v areálu firmy ZAVEK

Aktuální stav v 16:30. Masarykova ulice je zprůjezdněna, autobusy se vrací na svou standardní trasu. Požární dohled ještě potrvá, místem projíždějte se zvýšenou opatrností.

 
Parkovací dům
10.03.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 6/2023 konané dne 7. března

Radní schválili dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a vybrané změnové listy k akci s názvem Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice. Investiční akce je realizována s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy činí nově 75,1 mil. Kč bez DPH.

 
Obchvat
09.03.2023

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 3/2023 konaného dne 1. března

Zastupitelstvo města schválilo na návrh starosty Josefa Pátka na svém 3. zasedání zásadní smlouvu o spolupráci pro další rozvoj města. Smlouva stanovuje pravidla pro vybudování a financování silničního obchvatu města II/245 a obchvatu Cihelny. Smlouvu uzavírají město Čelákovice, Správa železnic a Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Tyto tři subjekty se budou podílet na realizaci investičních akcí v letech 2023–2026.

 
slepice
08.03.2023

Ptačí chřipka

Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků na území České republiky – UKONČENO dne 2. 3. 2023

 
Kulturní dům
27.02.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2023 konané dne 21. února

Rada města schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Rekonstrukce střechy na Kulturním domě Čelákovice.

 
IMG 20230214 114522
21.02.2023

Udržujme společně pořádek ve městě!

Odpad má být dle Obecně závazné vyhlášky města č. E2/2021 odkládán do nádob, nikoli na zem v jejich okolí. V případě většího množství nebo objemného odpadu je možné ho zdarma (vyjma stavebních odpadů, za které platí i fyzické osoby) odevzdat na Sběrný a separační dvůr v ulici Mochovská, případně na sběrné místo v Sedlčánkách.
Za odbor životního prostředí děkujeme.

 
21.02.2023

POZVÁNKA - 1. 3. 2023

na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 1. 3. 2023 od 19.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

 
Dotace
14.02.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 4/2023 konané dne 10. února

Rada města projednala parametry dotačního řízení města Čelákovic v rámci individuálních dotací na celoroční činnost v roce 2023. Zájmové spolky, sportovní subjekty a církevní právnické osoby podaly celkem 35 žádostí. Celkem bude rozděleno 4,4 mil. Kč z rozpočtu města.

 
Tvrz
10.02.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 3/2023 konané dne 7. února

Rada města schválila zadávací dokumentaci pro akci Rekonstrukce městského muzea v Čelákovicích – I. etapa, která zahrnuje hospodářskou budovu, kolnu a nádvoří. Do II. etapy je zařazena rekonstrukce tvrze. Realizace obou etap bude trvat nejméně tři roky. Město požádalo o dotační podporu na rekonstrukci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu i v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.

 
07.02.2023

Vyhlášení programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023“

V letošním roce bude Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav opět administrovat dotační program Ministerstva kultury České
republiky „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2023. Výzvu pro podávání žádostí do tohoto
programu s dalšími potřebnými informacemi naleznete ikona souboruzde.
 
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 82 starší
 
Město Čelákovice
load