ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Aktuality

detske hriste
23.01.2019

Dětské hřiště "U Penny"

Město Čelákovice a Čelákovická sportovní, p. o., informují o zahájení výměny dopadové plochy na Dětském hřišti "U Penny" (ulice Spojovací - J. Zeyera) od čtvrtka 24. ledna. Z tohoto důvodu bude dětské hřiště na dobu cca jednoho týdne uzavřeno. 

 
Projekt
23.01.2019

Projekt "Bezpečné město" v Čelákovicích

Ve středu 16. ledna podepsal vedoucí Územního odboru policie Prahy venkov – Východ pan plk. Mgr. Rostislav Šlajs se starostou města Čelákovice panem Ing. Josefem Pátkem v budově Městského úřadu Čelákovice koordinační dohodu o vzájemné spolupráci.

Podepsáním smlouvy se město Čelákovice zapojuje do projektu středočeské policie "Bezpečné město". Cílem celého projektu je společný postup při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v daném teritoriu, boj proti kriminalitě za využití prostředků, metod a kompetencí zainteresovaných subjektů, a zejména zvýšení pocitu bezpečí obyvatel.


 
RM 1/2019
14.01.2019

Zpráva ze schůze Rady města č. 1/2019 konané dne 8. ledna

První schůze členů Rady města Čelákovic v roce 2019 se uskutečnila v úterý 8. ledna a neveřejné schůze radních se budou konat v pravidelném čtrnáctidenním intervalu. Rada města jmenovala s účinností od 1. dubna do funkce ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, Tomáše Brázdu.

 
04.01.2019

Do 31. 1. 2019 je možné uplatnit námitky a připomínky k Návrhu územního plánu pro veřejné projednání

Dne 18. 12. 2018 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 18. 12. 2018 do 31. 1. 2019 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky a námitky. Pro podání námitek a připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení, k později doručeným se nepřihlíží. Připomínky a námitky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

 
21.12.2018

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY ZE ZÁLUŽÍ – změna dne svozu odpadů na PONDĚLÍ LICHÉ

S novým rokem 2019 dochází ke změně ve svozových trasách pro obsluhu popelnic na směsný komunální odpad i biologicky rozložitelný odpad od rodinných domů – v městské části Záluží bude nově probíhat svoz každé liché pondělí.

Zavedením obsluhy Záluží v liché pondělky dojde k vyrovnanějšímu rozložení počtu obsluhovaných popelnic ve všech svozových dnech v rámci celého města.

Po dohodě se svozovou společností, která město o změnu požádala, budou popelnice na směsný komunální odpad v pondělí poprvé obslouženy 31. 12. 2018, popelnice na BIO odpad pak v pondělí 8. dubna 2019. Při svozu dne 18. 12. 2018 bude svozová společnost distribuovat informační letáčky do schránek v této části města.


Všem občanům Záluží děkujeme za pochopení.

 

OŽP

 
Strategicky záměr - gymnázium
20.12.2018

Strategickým záměrem je zachování gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic

Město Čelákovice bylo informováno o situaci v Gymnáziu, Čelákovice, J. A. Komenského 414, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Informace byly sdělovány především zákonnými zástupci žáků a prostřednictvím sociálních sítí. Dne 28. listopadu navštívili město zástupci Středočeského kraje a krajského úřadu, kteří sdělili vedení města Čelákovic bližší informace.

 
RN 29/2018
17.12.2018

Zpráva ze schůze Rady města č. 29/2018 konané dne 11. prosince

Poslední schůze Rady města v kalendářním roce 2018 se uskutečnila v úterý 11. prosince. Rada města schválila pro rok 2019 cenu vodného ve výši 39,71 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného ve výši 36,45 Kč/m3 bez DPH. Zároveň se v rámci schůze Rady uskutečnila i valná hromada společnosti Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. 

 
RM 28/2018
17.12.2018

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2018 konané dne 30. listopadu

Rada města se zabývala zejména situací v čelákovickém gymnáziu, nicméně konstatovala, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj. Radní přijali celkem pět usnesení. Dále se členové Rady zabývali možnostmi nákupu nového služebního vozidla pro potřeby Městské policie Čelákovice.

 
ZM 2/2018
17.12.2018

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 2/2018 konaného dne 12. prosince

Zastupitelstvo města Čelákovic se zabývalo situací v čelákovickém gymnáziu, přestože město Čelákovice není zřizovatelem této školy. Zastupitelé města potvrdili usnesení Rady města č. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 a 6.1.5 přijatá dne 30. listopadu, a to v plném rozsahu a beze změn. Učinili tak po obsáhlé diskusi, během které vystoupili především zákonní zástupci žáků. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města pro rok 2019.

 
MAS
16.12.2018

Dotace jsou i pro živnostníky a malé firmy

Při slově dotace si většina lidí představí peníze, které jsou složitě dosažitelné, určené pro velké podniky, fotbalové kluby nebo nanejvýš obce. Nic pro běžného smrtelníka. Málokdo ví, že existuje i dotační titul, na který dosáhne majitelka kadeřnictví, provozovatel malé autoopravny nebo výrobce domácích sušenek.

 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 82 starší
 
Město Čelákovice
load