ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Aktuality

Den s vlajkami
27.09.2018

Den s českými vlajkami

„Chceme vyjádřit, že vše, co je společné, nám není lhostejné, že cítíme sounáležitost. Česká vlajka je spojujícím symbolem. Chceme zahrát na strunu národní hrdosti. Je nač být hrdí! Dnem „D“ je 28. říjen 2018. Vyvěsme vlajky!“

Naše město se zapojí do projektu nejvíc českých vlajek – více na www.nejvicvlajek.cz – tím, že všechny příspěvkové organizace vyzdobí exteriéry i interiéry státními vlajkami a k vlajkám již instalovaným na veřejném osvětlení přibyl na náměstí „strom pro republiku“ – s více naž 200 vlajkami. Vy, občané, se můžete zapojit také. Státní vlajku v rozměru 60 x 40 cm můžete např. zakoupit v informačním centru v Městském muzeu.

 
24.09.2018

Upozornění, změna termínu svozu bioodpadu.

AVE.CZ odpadové hospodářství, s.r.o. není schopna z personálních důvodů zajistit dnešní svoz bioodpadů. Náhradní svoz bude uskutečněn zítra 25.9.2018 od 10.00 hodin se svozem obvyklým. Bude probíhat do pozdních hodin, dokud nebudou svezeny všechny nádoby včetně obvyklého úterního svozu.

 
24.09.2018

Upozornění pro volební strany kandidující do Zastupitelstva města Čelákovic

Opakovaně upozorňujeme volební strany kandidující do Zastupitelstva města Čelákovic na přetížení prostoru náměstí 5. května v Čelákovicích (p. č. 3201/1) v době konání sobotních Farmářských trhů v souběhu s předvolebními aktivitami. Oznámení předvolební akce s odkazem na "Zásady prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic" je z důvodu zvýšeného zájmu o tuto lokalitu nedostatečné. Místo a čas volební prezentace je nutné konzultovat s pověřeným pracovníkem Městského úřadu Čelákovice (odbor školství, informací a kultury). Administrace prezentace volebních stran a kandidátů.

 
ZM 27/2018
21.09.2018

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 27/2018 konaného dne 19. září

Ve volebním období 2014–2018 se sešli členové Zastupitelstva města Čelákovic na svém posledním zasedání ve středu 19. září v obřadní síni Městského úřadu Čelákovice. V rámci programu projednali především změnu č. 14 rozpočtu města 2018. 


 
RM 21/2018
21.09.2018

Zpráva ze schůze Rady města č. 21/2018 konané dne 18. září

Členové Rady města schválili zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Do zadávací dokumentace byly zapracovány připomínky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnotícím kritériem byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii, kterými jsou nabídková cena (váha 80 %) a doba výstavby (váha 20 %).

 
1
17.09.2018

SPOUŠTÍME CELOROČNÍ MĚŘENÍ OVZDUŠÍ

Středočeský kraj ve spolupráci s městem Čelákovice a Českým hydrometeorologickým ústavem spouští od 1. 1. 2019 kontinuální měření ovzduší v Čelákovicích, které potrvá minimálně 1 rok. Dne 14. 9. 2018 proběhlo místní šetření zástupců města, zástupců krajského úřadu a hydrometeorologického ústavu. Byla vytipována lokalita, kde bude měření probíhat. Měření se zaměří na PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren. Měření pojme tři významné zdroje znečištění, a to dopravu, průmysl a lokální topeniště. Kraj vybral pro měření Čelákovice hlavně díky tomu, že neustále upozorňujeme na problematiku ovzduší, a to jak město, tak za pomoci petic i osobních dopisů občanů. Všem, kteří se o měření zasloužili, patří dík.
Ing. Josef Pátek,starosta města

 
11.09.2018

MĚSTO U ÚSTAVNÍHO SOUDU DNES VYHRÁLO

Ústavní soud České republiky se jednoznačně zastal zájmů města Čelákovice v soudním sporu se společností ML Compet ve věci náhrady škody při administraci investice Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích a zrušil rozsudek Nejvyššího soud v plném rozsahu. 

Co to znamená? Že město neodpovídá za škodu, která vznikla, ale po právu se náhrady škody domáhá u společnosti ML Compet. Ústavní soud potvrdil, že škodu nespáchal starosta či radní (jak tvrdí opozice), ale administrátor veřejné zakázky, po kterém město bude nadále soukromoprávní cestou vymáhat způsobenou škodu. 

Tento rozsudek není důležitý jen pro město Čelákovice, ale je precedentem pro všech 6 258 obcí v České republice.

 
10.09.2018

Dopravní omezení

Ve dnech 18. - 23. 9. (úterý až neděle) proběhne 1. etapa rozsáhlé obnovy živičných povrchů ve městě. Práce bude realizovat společnost Porr ve vybraných úsecích ulic Masarykově, U Podjezdu, Mochovské, Sedláčkově, Rooseveltově a Čelakovského. Na většině komunikací bude odstraněn starý asfalt frézou, proveden spojovací postřik a položena nová obrusná asfaltová vrstva. Autobusy budou vedeny podle výlukových jízdních řádů, automobily po objízdných trasách.
Upozorňujeme, že 2. etapa obnovy povrchů proběhne již v listopadu (termín bude upřesněn) v ulicích Sedláčkově, Jiřinské, J. Zacha, Zálužské, Čelakovského a Mochovské.
Omlouváme se občanům za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. Jedná se o opravu povrchů komunikací, které sloužily jako zásobovací trasy stavby Modernizace žst. Čelákovice. Práce budou hrazeny SŽDC.

 
RM 20/2018
10.09.2018

Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2018 konané dne 4. září

V úterý 4. září se uskutečnila výjezdní schůze Rady města. Nejprve navštívili radní skladový areál společnosti Čepro ve Mstěticích a seznámili se s jeho činností v rámci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic. Následně se přemístili do sídla stavby Modernizace žst. Čelákovice a byli ředitelem stavby seznámeni s průběhem modernizace čelákovického nádraží i s přípravami na Den PID

 
ZM 26/2018
07.09.2018

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 26/2018 konaného dne 29. srpna

Zastupitelé města vzali na vědomí informaci o schválení registrace akce „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, na níž bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 74 930 516 Kč. Výše investice je odhadována okolo 110 mil. Kč.

 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 78 starší
 
Město Čelákovice
load