ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Aktuality

Habrovec
24.03.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 7/2023 konané dne 21. března

Členové Rady schválili smlouvu o dílo na revitalizaci zeleně v ulici Sedláčkově. Okrasné třešně byly vysazeny v ulicích Sedláčkově a Masarykově mezi lety 2006 až 2010. Stromy přestaly prospívat a postupně odumírají. Nově zde bude vysazen habrovec habrolistý, který lze na rozdíl od okrasných třešní ošetřovat řezem a je tak možné ovlivnit výšku nasazení koruny a její celkový tvar.

 
fena rotvajlera odchycena 20 03 2023
24.03.2023

Nalezenec z Císařské Kuchyně.

Dne 20.03.2023 v 11:30 hodin byla v městské části Císařská Kuchyně odchycena strážníky MP fena rotvajlera. Protože se nepodařilo zjistit majitele psa, strážníci fenu převezli do smluvního útulku do Lysé nad Labem.

Bližší informace podá majiteli odbor životního prostředí MěÚ Čelákovice na tel. čísle 326 929 128.

 
17.03.2023

Rekonstrukce chodníků a vjezdů v ulici Na Stráni u bytových domů čp. 1655-1669

Dne 16.3.2023 byla zahájena rekonstrukce chodníků a vjezdů v ulici Na Stráni u bytových domů čp. 1655-1669. Stavba bude probíhat po dobu 60-ti dnů. Rozsah prací dle přiložených situací.
( ikona souboruSituace parkovacích ploch, ikona souboruKoordinační situační výkres )
Obyvatelé domů budou průběžně informováni o stavu prací a s tím souvisejících omezení. V případě dotazů se obraťte na paní Polatovou (referent odboru správy majetku a investic), mobil 739 321 319, nebo na stavbyvedoucího pana Krále, mobil 724 117 422.

 
Snímek obrazovky 2023 02 13 151200
16.03.2023

SVOZ BIO odpadu v rodinné zástavbě už od 6. března

V letošním roce bude svoz hnědých popelnic od rodinných domů zahájen už v březnu.
První termíny svozu připadají podle lokality na 6., 7., 13. a 14. března 2023.
Nezapomeňte, zároveň s nádobou na směsný komunální odpad vystavit i hnědou popelnici s biologicky rozložitelným odpadem.
OŽP

 
daně
16.03.2023

Přiznání k dani z příjmu - informace

Městský úřad v Čelákovicích sděluje občanům města Čelákovic, že dne 22.3.2023 bude možné v době od 14.00 do 18.00 hodin podat přiznání k dani z příjmů a vznést dotazy k jeho vyplnění u pracovníků Finančního úřadu v jedné z  kluboven (vchod ke kanceláři KD – předprodej vstupenek) Kulturního domu v Čelákovicích, Sady 17. listopadu 1380.
ikona souboruDetailní informace

 
v1shyecxpa 1400
13.03.2023

Požár v areálu firmy ZAVEK

Aktuální stav v 16:30. Masarykova ulice je zprůjezdněna, autobusy se vrací na svou standardní trasu. Požární dohled ještě potrvá, místem projíždějte se zvýšenou opatrností.

 
Parkovací dům
10.03.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 6/2023 konané dne 7. března

Radní schválili dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a vybrané změnové listy k akci s názvem Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice. Investiční akce je realizována s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy činí nově 75,1 mil. Kč bez DPH.

 
Obchvat
09.03.2023

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 3/2023 konaného dne 1. března

Zastupitelstvo města schválilo na návrh starosty Josefa Pátka na svém 3. zasedání zásadní smlouvu o spolupráci pro další rozvoj města. Smlouva stanovuje pravidla pro vybudování a financování silničního obchvatu města II/245 a obchvatu Cihelny. Smlouvu uzavírají město Čelákovice, Správa železnic a Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Tyto tři subjekty se budou podílet na realizaci investičních akcí v letech 2023–2026.

 
slepice
08.03.2023

Ptačí chřipka

Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků na území České republiky – UKONČENO dne 2. 3. 2023

 
Kulturní dům
27.02.2023

Zpráva ze schůze Rady města č. 5/2023 konané dne 21. února

Rada města schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Rekonstrukce střechy na Kulturním domě Čelákovice.

 
novější1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 85 starší
 
Město Čelákovice
load