ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Aktuality

vlak
11.05.2022

Revolution Train bude ve středu 11. 5. 2022

přistaven v železniční stanici Čelákovice v rámci městského projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže. Dopoledne je vlak určen především pro žáky základních škol zřízených městem. Odpoledne bude vlak zpřístupněn i široké veřejnosti, poslední prohlídka je možná od 18.00 hod. Akce je součástí Revolution Train Tour jaro 2022 po Česku a  Německu https://www.revolutiontrain.cz/v2/

 
květen 2022
07.05.2022

Město Čelákovice zve občany

na Sváteční program v neděli 8. 5. 2022:

14:00 hod. - položení věnců u pomníku padlých na náměstí 5. května;
14:30 hod. - vernisáž výstavy v "Galerii na schodech" s fotografiemi Michaely Jindřiškové;
15:00 hod. - Promenádní koncert Orchestru Bohumíra Hanžllíka na náměstí 5. května.
 
Žel. most
06.05.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 14/2022 konané dne 3. května

Členové Rady města schválili smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá n. Labem – Čelákovice“, přičemž v letošním roce poskytne poskytovatel k vymezenému účelu maximálně částku 13,1 mil. Kč.

 
MDDM
04.05.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 13/2022 konané dne 26. dubna

Rada města zrušila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby s názvem „Interiér – novostavba MDDM Čelákovice – Část 1: Dodávka techniky, vybavení a typizovaného nábytku“ a opětovně schválila stejnojmennou zadávací dokumentaci. Výstavba dalšího objektu pro potřeby Městského domu dětí a mládeže včetně vybavení si vyžádá výdaje z rozpočtu města ve výši cca 25 mil. Kč.


 
Routa
03.05.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2022 konané dne 19. dubna

Radní schválili programové dotace sedmi žadatelům v úhrnné výši 119 079 Kč na podporu poskytovatelům sociálních služeb a zároveň doporučili Zastupitelstvu města schválit programové dotace pěti subjektům v úhrnné výši 380 112 Kč. Celkem bude přerozděleno 499 191 Kč, přičemž v programu je vyčleněno 500 tis. Kč. Dvěma žadatelům je navrženo poskytnutí dotace v maximální možné výši 120 000 Kč.

 
p. Fiala
27.04.2022

SETKÁNÍ S PREMIÉREM

Město Čelákovice navštíví premiér České republiky Petr Fiala. Po programu ve městě,  pan premiér přijal nabídku na uspořádání setkání s občany, které se uskuteční 2. 5. 2022 od 18:00 v Síni Jana Zacha v Městském muzeu Čelákovice.

 
Plánek
13.04.2022

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 25/2022 konaného dne 6. dubna

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o podmínkách vzájemné spolupráce mezi městem Čelákovice a investory pro lokalitu Záluží – U hřiště. Zástavba lokality je plánována ve dvou etapách, v 1. etapě se jedná o 38 rodinných domů a v 2. etapě o 10 rodinných domů. Investor daruje městu plochu o výměře 8 000 m.

 
Ukrajina
08.04.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 11/2022 konané dne 5. dubna

Rada města se seznámila s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky v podmínkách města Čelákovic v době vyhlášeného nouzového stavu, který bude trvat nejméně do 31. května a vzala na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic. Na území města je evidováno k 1. dubnu 291 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 
08.04.2022

Od 1. dubna 2022 došlo ke změnám cen jízdného

pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji. Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které budou nově poloviční oproti plné ceně. Další změnou bude zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří budou mít nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohl cestovat v autobusech zdarma).

 
kontejner
06.04.2022

Jarní svoz tříděného komunálního odpadu 2022

Technické služby Čelákovice, p. o. budou pořádat svoz tříděného komunálního odpadu v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.:
9. dubna - ulice Jiráskova, parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannova;
23. dubna - Záluží u hřiště, Císařská Kuchyně u pomníčku, Sedlčánky u pobočky knihovny.

 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 78 starší
 
Město Čelákovice
load