ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Aktuality

plakát advent
15.11.2022

Město Čelákovice

Vás srdečně zve na slavnostní zahájení adventního času v Čelákovicích v sobotu 26. 11. 2022:
10.00–19.30 hod. / náměstí 5. května 
10.00–19.30 hod.
 - ŘEMESLNÝ a ADVENTNÍ TRH;
10.00–17.00 hod. - VÝTVARNÉ DÍLNY MDDM
10.00–10.45 hod. - KONCERT SKUPINY DRUHEJ DECH LÁDI WEYROSTKA; 
11.40–12.30 hod. - VÁNOČNÍ POHÁDKA Hlídali jsme Ježíška; 
12.55–13.25 hod. - VYSTOUPENÍ SEDLČÁNCI;
14.15–15.00 hod. - KONCERT KATEŘINY MARIE TICHÉ; 
15.25–16.55 hod. - ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZUŠ Jana Zacha; 
17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU;
17.00–17.20 hod.  - ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU; 
18.10–19.10 hod. - KONCERT TOMÁŠE KLUSE se skupinou CÍLOVÁ SKUPINA;

9.00–17.00 hod. / Městské muzeum
TAK SE ŽILO - Životní styl a každodennost průměrné československé domácnosti v období 70. a 80. let minulého století – výstava přístupna ve výstavní síni muzea do 29. 1. 2023.
MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA - Výstava přístupná v infocentru.
13.30–16.30 hod. - ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY Vánoční dílna a koledy s MDDM v Síni Jana Zacha pro příchozí děti i dospělé; 

10.00–16.00 hod. / Husův sbor ČELÁKOVICKÝ BETLÉM Výstava betléma v rámci celostátního projektu Křesťanské Vánoce potrvá po celý advent, Vánoce, až do Tří králů, přístupná každou středu, sobotu a neděli a ve sváteční dny vždy v 10.00–16.00 hod.

10.00–16.00 hod. / ZŠ Kostelní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ výtvarné dílny, vánoční zpívání, přátelské setkání

10.00–16.00 hod. / areál fary, Na Hrádku č. p. 455   ADVENT NA FAŘE prodej vánočních drobností z VD Labyrint a malé občerstvení 

10.00–17.30 hod. / nádvoří ZUŠ Jana Zacha   
ČESKÝ BETLÉM Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru přístupná do 6. 1. 2023.
10.15 hod. / sál ZUŠ Jana Zacha   
GLORIA divadelní představení žáků o narození Ježíška

14.00–17.00 hod. / Gymnázium Čelákovice 
SETKÁNÍ VE VÁNOČNÍM ČASE se dnem otevřených dveří

17.00 hod. / kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VOX NYMBURGENSIS adventní koncert sboru

 
RM 28/2022
04.11.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2022 konané dne 1. listopadu

Radní s účinností od 2. listopadu schválili a vydali nový Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/12/2022 a zřídili sedm komisí (Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic, Energetická komise, Komise pro bytové a sociální záležitosti, Povodňová komise, Likvidační komise, Ústřední inventarizační komise, Škodní komise) a tři pracovní skupiny (pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, pro poskytování dotací z rozpočtu města, pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací), přičemž jmenovali jejich předsedy, členy a určili tajemníky komisí a pracovních skupin. Rovněž určili koordinátorkou seniorských aktivit Janu Vondráčkovou.

 
31.10.2022

Výběrové řízení

nabídka zaměstnání na MěÚ Čelákovice - ikona souborusprávce IT - prodloužení termínu výběrového řízení

 
ZM 1/2022
25.10.2022

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města č. 1/2022 konaného dne 19. října

Po volbách do Zastupitelstva města Čelákovic konaných ve dnech 23. a 24. září se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města ve středu 19. října v Kulturním domě. V tajné volbě byl starostou města zvolen Josef Pátek, místostarostou města Petr Studnička a radními města Pavel Jindřich, Miroslav Opa, Marek Skalický, Jarmila Volfová a Jana Vondráčková.

 
RM 27/2022
20.10.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 27/2022 konané dne 18. října

Radní schválili dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o pozemky a budovy v Kollárově ulici č. p. 2104, tzv. Ekodomeček, který je dalším místem poskytovaného vzdělávání.

 
pomník padlých
20.10.2022

Město Čelákovice

zve občany na slavnostní shromáždění, ke Dni vzniku samostatného československého státu, k pomníku padlých na náměstí 5. května v Čelákovicích, v pátek 28. října 2022 - 10:00 hodin. 

 
11.10.2022

POZVÁNKA - 19. 10. 2022

na ustavující zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 19. 10. 2022 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích.

 
RM 26/2022
07.10.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 26/2022 konané dne 4. října

Radní schválili rozsah a provedení prací podle příslušných změnových listů pro akci „Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice“, na jejichž základě dochází k prodloužení termínu dokončení stavby o 26 kalendářních dnů. Schváleno bylo uzavření dodatku ke smlouvě o provedení stavby se společností Trigema Building. Stavba by měla být dokončena v průběhu letních měsíců roku 2023.

 
05.10.2022

Rezervace stánků

Zahájení adventu ve městě - 26. 11. 2022
Výběr stánkového místa v situační mapě Jednotlivá stánková místa jsou v rezervačním systému barevně rozlišena do jednotlivých sektorů podle druhu zboží, které je zde povoleno prodávat. Po najetí kurzoru na zvolený stánek se vedle kurzoru zobrazí "bublina", ve které je uvedena specifikace daného místa. Do specifikace náleží uvedení ceny za pronájem plochy, povolený druh prodávaného zboží a možnosti připojení na elektrickou energii. Specifikace daných sektorů je přehledně uvedena též v legendě nad rezervační mapkou. Po prostudování specifikací sektorů si vyberete stánkové místo zejména podle druhu zboží, které nabízíte (není možné stát např. s občerstvením v sektoru s řemesly) a podle Vašeho požadavku na připojení na zdroj el. energie. Zvolené místo označíte kliknutím myši a postoupíte k dalšímu kroku rezervace. 

 
29.09.2022

Výběrové řízení

nabídka zaměstnání na MěÚ Čelákovice - ikona souborusprávce IT

 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 82 starší
 
Město Čelákovice
load