ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Aktuality

16.04.2013

DODATEK ZÁSAD O PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA

Rada města na svém zasedání dne 7. 4. 2013 schválila dodatek k Zásadám o pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic. Dodatek se týká výše kauce, kterou bude nutné složit před podpisem nájemní smlouvy. Kauce byla Radou města odsouhlasena ve výši tříměsíčního nájemného bez záloh na služby. Tato kauce bude vedena na zvláštním účtu, který bude spravovat firma Q-byt. K tomuto rozhodnutí přistoupilo vedení města na základě ověřených zkušeností sousedních měst. Více v ikona souboruúplném znění zásad

 
03.04.2013

Webové stránky přívozu

Webové stránky přívozu přes Labe mezi Čelákovicemi a Káraným jsou v provozu. Najdete zde jízdní řád, ceník, mapku, galerii včetně popisu lodě, kontakty, aktuální stav provozu a podrobnosti o zvýhodněné 5denní nepřenosné jízdence.
 
11.03.2013

JÍZDNÍ ŘÁD autobusové linky 405

ikona souboruAktuální zastávkový jízdní řád linky 405, platný od 11. března 2013 v souvislosti s výlukou v Úvalech 
 
27.02.2013

JARO 2013 V ČELÁKOVICÍCH

ikona souboruNa plakátech a jako součást Zpravodaje, právě vychází přehled "JARO V ČELÁKOVICÍCH". Najdete zde akce od března do konce června.Webový, pravidelně aktualizovaný, roční přehled je součástí těchto stránek, a to v pravém menu - sekci Kulturní kalendář. Pozvánky na akce můžete pro jeho doplnění posílat průběžně na e-mail. Pro letní tištěný přehled, zahrnující období červenec až konec září 2013, je uzávěrka 2. 6. 2013.
 
21.12.2012

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY 2013

Dle vyhlášky města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2013 výše poplatku za komunální odpad 516 Kč za osobu a rok. Poplatek platí každý, kdo má na území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice MěÚ v Čelákovicích nebo má na území města rekreační objekt. Tento poplatek je splatný jako každý rok do 30. června. Způsob placení bude stejný jako v uplynulých letech, tj. převodem z účtu na účet města, v hotovosti v pokladně MěÚ nebo složenkou, která bude doručena přibližně měsíc před dobou splatnosti. 

 
21.12.2012

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2013 V ČELÁKOVICÍCH

Vodné = 37,84 Kč/m3 bez DPH, stočné = 27,57 Kč/m3 bez DPH, celkem 65,41 Kč/m3 bez DPH.V roce 2012 byla výše vodného 32,43 Kč/m3 bez DPH a stočného 27,20 Kč/m3 bez DPH, tj. celkem 59,63 Kč/m3 bez DPH. 

 
21.12.2012

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zasedání budou v roce 2013 probíhat ve středu, vždy od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích ve dnech: 6. února, 24. dubna, 26. června, 25. září, 18. prosince.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 79 80 81 82
 
Město Čelákovice
load