Aktuality

Výstava soutěžních návrhů - Uzemní plán Čelákovic - ideový návrh

Výstava soutěžních návrhů - Uzemní plán Čelákovic - ideový návrh

01.07.2013

Všechny soutěžní návrhy jsou do 21. 7. 2013 vystaveny v prostorách budovy radnice 2. patro, náměstí 5. května 1. V období od 21. 7. do 30. 8. 2013 může být výstava krátkodobě přemístěna do jiných prostor v městských částech Záluží u Čelákovic či Sedlčánky. Návrhy v digitální podobě jsou také zpřístupněny na vlastní facebookové stránce soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“.

FESTIVAL KAŠPARŮ - sobota 29. 6. 2013

FESTIVAL KAŠPARŮ - sobota 29. 6. 2013

25.06.2013

IV. ročník opět s bohatým programem pro rodiny s dětmi. Čekají vás divadelní představení: Divadlo od paty až k hlavě, divadlo klubu Klíček, Samý ženy, Šestka není švestka, Lahoda, divadlo Kaká, divadlo Anička…, workshopy, soutěže, návody, atrakce, fakír, fireshow, stánky a občerstvení. To vše za dobrovolné vstupné. 

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU autobusové linky 405 ve prospěch ZÁLUŽÍ

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU autobusové linky 405 ve prospěch ZÁLUŽÍ

27.05.2013

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů dojde k úpravě jízdního řádu autobusové linky 405 s platností od 9. 6. 2013. Spoj č. 39 s příjezdem do zastávky Čelákovice, žel. st. v 17.52 hod. bude v pracovní dny prodloužen přes Záluží až do Nehvizd. Mezi Čelákovicemi a Zálužím bude nově jezdit v pracovní dny již patnáct autobusových spojů. V opačném směru k žádné změně jízdního řádu nedochází.Zároveň bude zrušeno zajíždění této autobusové linky do zastávky Čelákovice, TOS (ve směru Úvaly odjezdy v 5.49 a 14.04 hod., ve směru Brandýs n. L. odjezd v 14.11 hod.). Díky tomu budou všechny autobusy vedeny výhradně přes zastávku Čelákovice, Rumunská. 

DODATEK ZÁSAD O PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA

DODATEK ZÁSAD O PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA

16.04.2013

Rada města na svém zasedání dne 7. 4. 2013 schválila dodatek k Zásadám o pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic. Dodatek se týká výše kauce, kterou bude nutné složit před podpisem nájemní smlouvy. Kauce byla Radou města odsouhlasena ve výši tříměsíčního nájemného bez záloh na služby. Tato kauce bude vedena na zvláštním účtu, který bude spravovat firma Q-byt. K tomuto rozhodnutí přistoupilo vedení města na základě ověřených zkušeností sousedních měst. Více v úplném znění zásad

JARO 2013 V ČELÁKOVICÍCH

JARO 2013 V ČELÁKOVICÍCH

27.02.2013

Na plakátech a jako součást Zpravodaje, právě vychází přehled "JARO V ČELÁKOVICÍCH". Najdete zde akce od března do konce června.Webový, pravidelně aktualizovaný, roční přehled je součástí těchto stránek, a to v pravém menu - sekci Kulturní kalendář. Pozvánky na akce můžete pro jeho doplnění posílat průběžně na e-mail. Pro letní tištěný přehled, zahrnující období červenec až konec září 2013, je uzávěrka 2. 6. 2013.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY 2013

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY 2013

21.12.2012

Dle vyhlášky města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2013 výše poplatku za komunální odpad 516 Kč za osobu a rok. Poplatek platí každý, kdo má na území města trvalý pobyt, tj. je evidován v matrice MěÚ v Čelákovicích nebo má na území města rekreační objekt. Tento poplatek je splatný jako každý rok do 30. června. Způsob placení bude stejný jako v uplynulých letech, tj. převodem z účtu na účet města, v hotovosti v pokladně MěÚ nebo složenkou, která bude doručena přibližně měsíc před dobou splatnosti. 

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 68 69 70 71 starší
load