ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Aktuality

29.09.2022

Výběrové řízení

nabídka zaměstnání na MěÚ Čelákovice - ikona souboru ikona souborusprávce IT

 
RM 25/2022
26.09.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 25/2022 konané dne 23. září

Radní města schválili smlouvu s Pražskou plynárenskou k zajištění dodávek zemního plynu pro objekt Ekodomečku v Kollárově ulici, který je dalším místem poskytovaného vzdělávání Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace.

 
24.09.2022

Výsledky volby do Zastupitelstva města Čelákovice

Volební okrsek č. 1 - výsledek
Volební okrsek č. 2 - výsledek
Volební okrsek č. 3 - výsledek
Volební okrsek č. 4 - výsledek
Volební okrsek č. 5 - výsledek
Volební okrsek č. 6 - výsledek
Volební okrsek č. 7 - výsledek
Volební okrsek č. 8 - výsledek
Volební okrsek č. 9 - výsledek
Volební okrsek č. 10 - výsledek
Volební okrsek č. 11 - výsledek

 
den architektury 2022
23.09.2022

Den architektury Čelákovice 2022

V letošním roce je připraven dokonce celý víkend architektury, během kterého je možné shlédnout výstavu významných architektonických počinů posledních let, navštívit Vilu Volman, nebo se projet po nedělním obědě na architektonické vyjížďce. Poprvé letos je do programu zařazeno i sobotní odpoledne pro rodiče a jejich děti.

 
RM 24/2022
21.09.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 24/2022 konané dne 20. září

Radní se seznámili s Vyhodnocením plnění Plánu odpadového hospodářství města Čelákovic za rok 2021, ze kterého vyplývá, že celková produkce odpadů za loňský rok vzrostla oproti roku 2020 o 300 tun, tj. o 4,5 % a činí 6 748 tun. V přepočtu na jednoho obyvatele bylo v průměru vyprodukováno 562 kg veškerých odpadů.

 
RM 23/2022
20.09.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 23/2022 konané dne 6. září

Rada města vzala na vědomí informaci o veřejné zakázce „Přístaviště na Labi – II. fáze – opakované řízení, část 1: Přístaviště Čelákovice“ a schválila smlouvu o dílo se společností Labská, strojní a stavební společnost. Investorem akce je Ředitelství vodních cest ČR, město Čelákovice se bude spolupodílet na realizaci investiční akce částkou necelé 2 miliony korun na výstavbu vodovodu.

 
05.09.2022

Rezervace stánků

Zahájení adventu ve městě - 26. 11. 2022
Výběr stánkového místa v situační mapě Jednotlivá stánková místa jsou v rezervačním systému barevně rozlišena do jednotlivých sektorů podle druhu zboží, které je zde povoleno prodávat. Po najetí kurzoru na zvolený stánek se vedle kurzoru zobrazí "bublina", ve které je uvedena specifikace daného místa. Do specifikace náleží uvedení ceny za pronájem plochy, povolený druh prodávaného zboží a možnosti připojení na elektrickou energii. Specifikace daných sektorů je přehledně uvedena též v legendě nad rezervační mapkou. Po prostudování specifikací sektorů si vyberete stánkové místo zejména podle druhu zboží, které nabízíte (není možné stát např. s občerstvením v sektoru s řemesly) a podle Vašeho požadavku na připojení na zdroj el. energie. Zvolené místo označíte kliknutím myši a postoupíte k dalšímu kroku rezervace. 

 
31.08.2022

Přesunutí podatelny MěÚ Čelákovice

V pátek 2. 9. 2022 bude z důvodu plánované odstávky elektrické energie přesunuta podatelna z budovy Radnice do budovy Městského úřadu Čelákovice, Stankovského 1650, 1. patro (proti pokladně).
Děkujeme za pochopení

 
27 (1)
30.08.2022

Informace ze zasedání Zastupitelstva města č. 27/2022 konaného dne 24. srpna

Zastupitelstvo města všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně souhlasilo s vydáním změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, a to ve formě opatření obecné povahy č. 2/2022/OOP. Díky této změně bude rozšířeno funkční využití plochy pro zdravotní a sociální služby v samotném centru města v ulici U Kovárny, která je určena pro výstavbu nového Domova pro seniory.

 
22 (1)
29.08.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 22/2022 konané dne 23. srpna

Rada schválila dodatek ke smlouvě o dílo se společností BESST Czech na realizaci opravy fasády na historické budově radnice. Průběh rekonstrukce a její výsledek je velmi pozitivně hodnocen Úsekem památkové péče Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, jehož pracovnice ve stanovisku uvedla: „Spolupráci mezi památkáři a vedením města hodnotím z pohledu své praxe jako vynikající a přístup vedení města Čelákovic k obnově čelákovické radnice tak může být vzorem pro jiné samosprávy."

 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 76 starší
 
Město Čelákovice
load