FARMÁŘSKÉ TRHY V ČELÁKOVICÍCH

farm

Farmářské trhy v Čelákovicích na náměstí, a to každou sobotu od 7.30 do 12.00 hod.

Nacházíme se v hektické době. Jsme zahrnuti velkým množstvím informací a nutností neustálých voleb, nabídka zboží a služeb je enormní. Mnoho z nás tento stav shledává únavným, máme tendenci vyhledávat klid, návrat k jednoduchosti a snažíme se tempo svého života zmírnit. V některých oblastech života možnost této změny nemáme, ale naštěstí v mnoha ano. Například při nakupování.

Zatímco před deseti lety byly super- a hypermarkety nejoblíbenějším místem k nákupům, dnes již mnoho z nás opět vyhledává menší obchody nebo trhy, které poskytují osobní kontakt s prodejci a více klidu. Jsme přesyceni anonymním zbožím a hledáme potraviny a výrobky s příběhem. Chceme znát původ, složení a výrobce či pěstitele a chceme vědět, koho naše utracené peníze podpoří.

Právě z těchto důvodů jsme před více než čtyřmi roky začali organizovat první farmářské trhy. Vadilo nám, že žijeme v Polabí, na polích kolem nás roste zelenina, ale v obchodech jsme ji nenacházeli.

Vadilo nám, že mnoho měst má krásná náměstí, která většinu týdne zejí prázdnotou a neslouží svému účelu. Vadilo nám, že lidé mají na zahradě stromy obalené ovocem, které nechávají spadnout, protože ho nestihnou všechno spotřebovat, nicméně člověk bydlící o dvě ulice dál v bytě si nakupuje zahraniční ovoce v obchodě. Jen proto, že vymizelo přirozené místo, kde bychom si tyto přebytky mohli vzájemně nabídnout.

Smyslem farmářských trhů není jen rozšíření nákupních možností čerstvých českých potravin pro místní obyvatele, ale právě umožnění nákupu těchto produktů i od lidí žijících v jejich okolí. Budou probíhat každou sobotu dopoledne a vznikají i díky velké podpoře a spolupráci ze strany vedení města Čelákovic a místních aktivních lidí, kterým tímto děkujeme.

Pozvali jsme na tyto trhy zemědělce, výrobce a prodejce, o kterých víme, že nabízejí skutečně kvalitní a čerstvé potraviny. Není v silách každého zemědělce nebo výrobce si své výrobky prodávat sám, proto u některých stánků můžete potkat prodejce, kteří zboží od pěstitele nebo výrobce nakupují a prodávají ho na trhu na základě pověření daného pěstitele či výrobce.

Více informací na www.trhyfarmarske.cz

Pavlína a Martin Honzů, organizátoři trhů

PŘIJĎTE NA TRH NABÍDNOUT svou sadbu, výpěstky nebo výrobky!ilustrační - trhy

O účasti na trhu je nutné se vždy předem domluvit, proto nás nejprve kontaktujte na telefonu:

602 100 470 nebo 775 203 705,
popř. e-mailu: trhyfarmarske@gmail.com

Děkujeme a těšíme se na vás. 


Idea uspořádat farmářské trhy v našem městě není žádnou novinkou. Současná odlišnost je především v přístupu vedení města a Rady města – vzhledem k tomu, že víme, že poptávka po farmářských trzích je mezi Čelákovickými velká, rozhodli jsme se jít cestou maximální vstřícnosti vůči našim občanům.

Naše náměstí, které je skutečným náměstím poměrně krátkou dobu, si zaslouží, aby se stalo skutečným místem setkávání a aby bylo využíváno pro aktivity přínosné a příjemné. Kromě koncertů, zahájení kulturního léta a adventu to mohou, nebo spíš měly by být právě farmářské trhy.
Pro naše dnešní farmářské trhy jsme zvolili formu výpůjčky části plochy pozemků na náměstí za účelem konání farmářských trhů. Vypůjčitel – v našem případě pan Martin Honzů – se touto smlouvou zavazuje, že zajistí bezúplatně pro půjčitele (tj. pro město Čelákovice) organizaci a propagaci pravidelných farmářských trhů, zpracování tržního řádu, provoz webových stránek s aktuálním děním a dohled nad provozem tržnice.
Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, lze ji samozřejmě vypovědět písemně kteroukoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Ve smlouvě je mj. sjednána smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to pro případ poškození předmětného prostoru v souvislosti s konáním trhů (poškození vodních prvků, nevratné poškození dlažby, poškození veřejného osvětlení), kterou je vypůjčitel povinen uhradit do 7 dní od obdržení písemné výzvy. Spotřebovaná elektrická energie bude hrazena vypůjčitelem vždy na základě provedeného odečtu. Vypůjčitel se dále smlouvou zavazuje zajistit dostatečný počet příslušných nádob na odpad vyprodukovaný prodejci a návštěvníky trhů a zabezpečit provedení úklidu předmětného prostoru, a to vždy nejpozději do 2 hodin po skončení trhů.
Sortiment prodávaný na farmářských trzích byl stanoven smlouvou takto: ovoce, zelenina, mlékárenské produkty, pekařské výrobky, masné výrobky, ryby, vejce, včelí produkty, lesní plody, šťávy, mošty, květiny, byliny, koření, sadba všeho druhu, rukodělné řemeslné výrobky tradičního českého charakteru (např. z proutí, dřeva, kovu, keramika, sklo apod.). Samozřejmostí je, že trhy budou provozovány v souladu s nařízením Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy.
Konání farmářských trhů bylo stanoveno na sobotu – provozní doba od 7.30 hodin do 12.00 hodin.
Příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) do předmětného prostoru je omezen pouze na dobu při zahájení a ukončení trhů za účelem vyložení a naložení zboží po dobu nezbytně nutnou. Parkování vozidel je v prostoru trhu zakázáno, po dobu konání trhů jsou prodejci povinni svá vozidla odstavit na veřejných parkovištích, kterých je v okolí dostatek.
To je však „jen“ začátek. Vybudování jakékoliv tradice je – řečeno moderním jazykem – běh na dlouhou trať. Rozhodli jsme se odstartovat. Je teď na Vás, jak poběžíte s námi – byli bychom moc rádi, kdybyste se přidali a kdyby z toho byl nakonec farmářský maraton. Moc si to přejeme, těšíme se na vzájemná setkávání a věříme, že nám pomůžete v budování nové čelákovické tradice.
Rada města Čelákovic

Vytvořeno 2.4.2014 15:30:22 | přečteno 12342x | Bc. Martin Chramosta
load