ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Aktuality

25.11.2022

Ukončení rezervace

Dne 25. 11. 2022 v 10:00 hod byl ukončen on-line prodej stánkových míst na Zahájení adventního času v Čelákovicích dne 26. 11. 2022. V sobotu 26. 11. 2022 od 7:00 do 9:30 hod bude možno zakoupit volná stánková místa ve služebně Městské policie, ulice Rybářská.

 
24.11.2022

Toulavá kamera v Čelákovicích

vila Volman

V Čelákovicích byla po mnohaleté rekonstrukci zpřístupněna Vila Volman, jedna z nejvýznamnějších staveb meziválečné architektury, postavená v letech 1938-39 podle návrhu architektů Karla Janů a Jiřího Štursy. V září roku 2022 se obnovené stavbě dostalo ohromné pocty, neboť se stala součástí prestižního klubu Iconic Houses (Ikonické domy), celosvětové organizace, sdružující architektonicky výjimečné domy a interiéry 20. století. Díky tomu se Volmanova vila zařadila mezi nejvýznamnější památky světové moderní architektury. Máte možnost si ji prohlédnout v neděli 27.11. v 9:55 hod. na ČT1 v Toulavé kameře. 

 
22.11.2022

Výzva k podávání žádostí

dotace

o dotaci na rok 2023 pro zájmové a sportovní subjekty byla zveřejněna na ikona souboruúřední desce. Žádosti budou přijímány v termínu 2. 1. 2023 - 15. 1. 2023. Všechny formuláře jsou dostuplné na webových stránkách
Seminář pro žadatele o dotaci se uskuteční v úterý 6. prosince 2022 od 18:00 hodin v Obřadní síni historické budovy Radnice.

 
 
21.11.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 29/2022 konané dne 15. listopadu

RM 29/2022

Rada města schválila text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2023 na účel určený žadatelem v žádosti (individuální dotace). Žádosti o dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 2. ledna do 15. ledna 2023.

 
15.11.2022

Město Čelákovice

plakát advent

Vás srdečně zve na slavnostní zahájení adventního času v Čelákovicích v sobotu 26. 11. 2022:
10.00–19.30 hod. / náměstí 5. května 
10.00–19.30 hod.
 - ŘEMESLNÝ a ADVENTNÍ TRH;
10.00–17.00 hod. - VÝTVARNÉ DÍLNY MDDM
10.00–10.45 hod. - KONCERT SKUPINY DRUHEJ DECH LÁDI WEYROSTKA; 
11.40–12.30 hod. - VÁNOČNÍ POHÁDKA Hlídali jsme Ježíška; 
12.55–13.25 hod. - VYSTOUPENÍ SEDLČÁNCI;
14.15–15.00 hod. - KONCERT KATEŘINY MARIE TICHÉ; 
15.25–16.55 hod. - ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZUŠ Jana Zacha; 
17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ MĚSTSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU;
17.00–17.20 hod.  - ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU; 
18.10–19.10 hod. - KONCERT TOMÁŠE KLUSE se skupinou CÍLOVÁ SKUPINA;

9.00–17.00 hod. / Městské muzeum
TAK SE ŽILO - Životní styl a každodennost průměrné československé domácnosti v období 70. a 80. let minulého století – výstava přístupna ve výstavní síni muzea do 29. 1. 2023.
MALÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA - Výstava přístupná v infocentru.
13.30–16.30 hod. - ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY Vánoční dílna a koledy s MDDM v Síni Jana Zacha pro příchozí děti i dospělé; 

10.00–16.00 hod. / Husův sbor ČELÁKOVICKÝ BETLÉM Výstava betléma v rámci celostátního projektu Křesťanské Vánoce potrvá po celý advent, Vánoce, až do Tří králů, přístupná každou středu, sobotu a neděli a ve sváteční dny vždy v 10.00–16.00 hod.

10.00–16.00 hod. / ZŠ Kostelní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ výtvarné dílny, vánoční zpívání, přátelské setkání

10.00–16.00 hod. / areál fary, Na Hrádku č. p. 455   ADVENT NA FAŘE prodej vánočních drobností z VD Labyrint a malé občerstvení 

10.00–17.30 hod. / nádvoří ZUŠ Jana Zacha   
ČESKÝ BETLÉM Výstava keramických prací žáků výtvarného oboru přístupná do 6. 1. 2023.
10.15 hod. / sál ZUŠ Jana Zacha   
GLORIA divadelní představení žáků o narození Ježíška

14.00–17.00 hod. / Gymnázium Čelákovice 
SETKÁNÍ VE VÁNOČNÍM ČASE se dnem otevřených dveří

17.00 hod. / kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VOX NYMBURGENSIS adventní koncert sboru

 
04.11.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2022 konané dne 1. listopadu

RM 28/2022

Radní s účinností od 2. listopadu schválili a vydali nový Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/12/2022 a zřídili sedm komisí (Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic, Energetická komise, Komise pro bytové a sociální záležitosti, Povodňová komise, Likvidační komise, Ústřední inventarizační komise, Škodní komise) a tři pracovní skupiny (pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, pro poskytování dotací z rozpočtu města, pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací), přičemž jmenovali jejich předsedy, členy a určili tajemníky komisí a pracovních skupin. Rovněž určili koordinátorkou seniorských aktivit Janu Vondráčkovou.

 
 
31.10.2022

Výběrové řízení

nabídka zaměstnání na MěÚ Čelákovice - ikona souboru ikona souborusprávce IT - prodloužení termínu výběrového řízení

 
25.10.2022

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města č. 1/2022 konaného dne 19. října

ZM 1/2022

Po volbách do Zastupitelstva města Čelákovic konaných ve dnech 23. a 24. září se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města ve středu 19. října v Kulturním domě. V tajné volbě byl starostou města zvolen Josef Pátek, místostarostou města Petr Studnička a radními města Pavel Jindřich, Miroslav Opa, Marek Skalický, Jarmila Volfová a Jana Vondráčková.

 
20.10.2022

Zpráva ze schůze Rady města č. 27/2022 konané dne 18. října

RM 27/2022

Radní schválili dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o pozemky a budovy v Kollárově ulici č. p. 2104, tzv. Ekodomeček, který je dalším místem poskytovaného vzdělávání.

 
 
20.10.2022

Město Čelákovice

pomník padlých

zve občany na slavnostní shromáždění, ke Dni vzniku samostatného československého státu, k pomníku padlých na náměstí 5. května v Čelákovicích, v pátek 28. října 2022 - 10:00 hodin. 

 
 
logo rok 2022 Ukrajina 2022

Kalendář akcí

Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Fotbalové utkání
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Knižní pondělí - Regionální pověsti
Chile
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Rarášci
Současné trendy ženské ekohygieny
Informatika pro žáky 9. tříd ZŠ
Současné trendy ženské ekohygieny
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Hrátky s pamětí
Richard Müller Live koncert
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Lampionový průvod městem
Ještě to nebalím
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Vernisáž výstavy Tak se žilo
SVATOMARTINSKÝ VINNÝ KOŠT
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Vánoční čas s Jů a Hele
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Přátelák
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Večerní běh městem Čelákovice
Večerní běh městem Čelákovice - Memoriál Rudolfa Vichery
La Mandala
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Dosadba stromů
Večerní běh městem Čelákovice
Večerní běh městem Čelákovice - Memoriál Rudolfa Vichery
Lampionový průvod
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
SPOLEČENSKÝ VEČER ZAHRÁDKÁŘŮ
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Chovatelská burza
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou
Již zítra
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Rozsvícení vánočního stromu
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Advent na faře
Den otevřených dveří
Zahájení adventního času ve městě
Čelákovický betlém
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Advent v knihovně
Setkání se sportovci města
Pohádky na vánoce
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Advent v knihovně
ČERTI V ČELÁKOVICÍCH
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Advent v knihovně
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Advent v knihovně
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém
Vánoce za císaře pána
Advent v knihovně
Zpívání s Barborkou
Kája a Bambuláček - Bambulková šou
Čertovská stezka
Venkovní výstava Osobnosti Čelákovic ("Naše město - naši lidé")
Tak se žilo
Český betlém
Čelákovický betlém

Kalendář akcí ve městě

Kalendář akcí

Všechny akce

Zasílat aktuality na mail

Chci zasílat aktuality na e-mail:

Kontaktní informace

MĚSTO ČELÁKOVICE
Městský úřad
náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice

tel.: 326 929 111
fax: 326 991 237
e-mail: mu@celakovice.cz
e-podatelna
Czech Point

ID DS: fn6bxia

č.ú. KB
19-4127201/0100
IČO: 00 240 117
DIČ: CZ00240117

Úřední hodiny:
pokladna, matrika, podatelna
po+st 8:00-12:00 12:45-17:00

ostatní odbory
po+st 8:00-17:00

Více kontaktů

Bannery

Farmářské trhy logo czech point Mobilní rozhlas 225x90 Městská meteostanice agdata3 MAS střední polabí logo kraj záchranný kruh Geoportál Gepro logo youtube Spolky Bezpečné Čelákovice Utility Report - Možnost hromadného podání žádosti Labská stezka
 
Město Čelákovice
load