DODATEČNÝ ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY „SLUNÍČKO“,

zápis do MŠ

odloučené pracoviště Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, v ulici J. A. Komenského proběhne v úterý 11. července 2017 od 8.00 do 16.00 hodin v hlavní budově školy,  v ulici Přístavní 333, Čelákovice.

Vezměte s sebou:

řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.
Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém se zákonný zástupce dítěte dostaví k zápisu.

Žádost vyzvedněte:
v hlavní budově Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ve dnech 26. června – 7. července 2017, v čase od 8.00 do 16.00 hodin.

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2017/2018:

●Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

●Děti, které dosáhnou k 31. srpnu 2017 věku čtyř let, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

●Děti, které mají trvalý pobyt v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice, v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Jaroslava Dušková,
ředitelka Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace V Čelákovicích dne 19. června 2017

 

Vytvořeno 19.6.2017 14:17:15 | přečteno 906x | jana.pezlova
load