ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Levnější energie pro občany a podnikatele

peníze kopie

Elektronická aukce na dodavatele plynu a elektřiny pro občany a podnikatele Čelákovic a okolí. Město Čelákovice, jak již dříve avizovalo, po vzoru dalších měst a obcí, připravilo pro občany a podnikatele jedinečnou možnost, jak snížit náklady za spotřebu zemního plynu či elektrické energie. Odborníci předpokládají, že se jim podaří snížit ceny energií o více než 15 %. Co tedy udělat? 

Stačí se dostavit s kopií smlouvy a posledního výpisu vyúčtování se stávajícím dodavatelem plynu a elektrické energie do: MALÉ OBŘADNÍ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ RADNICE I V ČELÁKOVICÍCH, v termínu od 22. 7. do 15. 9. 2013, každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin a každou středu od 17.00 do 20.00 hodin, kde podepíšete přihlášku do aukce. PREZENTACE PROJEKTU proběhne ve čtvrtek 18. 7. 2013 od 18.00 hodin v Kulturním domě.

Radnice v Čelákovicích nabízí pro občany a podnikatele levnější energie

  • Garanti projektu: Josef Pátek, starosta, Marek Skalický, zastupitel

Město Čelákovice, jak již dříve avizovalo, po vzoru města Říčany a dalších měst a obcí, připravilo pro občany a podnikatele jedinečnou možnost, jak snížit náklady za spotřebu zemního plynu či elektrické energie. Zároveň po zkušenostech, kdy náklady našeho města po využití burzy na plyn a elektřinu výrazně klesly, rozhodli jsme se, že tuto možnost formou elektronické aukce s pomocí specializované firmy eCentre nabídneme i vám, tedy občanům a podnikatelům z Čelákovic, ale i komukoliv přespolnímu z blízkého i vzdálenějšího okolí. Odborníci předpokládají, že se jim podaří snížit ceny energií o více než 15 %. Například v Říčanech úspory dosáhly u elektrické energie 17 %, u plynu dokonce až 30 %. Vzhledem k tomu, že chceme ceny energií soutěžit na období dvou let, existuje také pro vás garance vysoutěžené ceny po celou tuto dobu.

Jelikož stížností na podomní, mnohdy pochybné prodejce, které vás lákají změnit dodavatele energií, stále přibývá, je i toto možnost, jak si zajistit kvalitního dodavatele v procesu, který je transparentní a navíc s garancí Města Čelákovice. Podomní prodejci se stále častěji objevují tam, kde se začíná s e-aukcí.

Co tedy udělat? Stačí se dostavit s kopií smlouvy a posledního výpisu vyúčtování se stávajícím dodavatelem plynu a elektrické energie do: MALÉ OBŘADNÍ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ RADNICE I V ČELÁKOVICÍCH, v termínu od 22. 7. do 15. 9. 2013, každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin a každou středu od 17.00 do 20.00 hodin, kde podepíšete přihlášku do aukce. PREZENTACE PROJEKTU proběhne ve čtvrtek 18. 7. 2013 od 18.00 hodin v Kulturním domě.

Princip je jednoduchý. Stačí se přihlásit do projektu na Městském úřadu s tím, že čím více nás společně bude, tím větší šanci na levný plyn či elektřinu máme. Proto jsme oslovili i sousední obce s nabídkou spolupráce. A už teď víme, že Lázně Toušeň jdou do elektronické aukce společně s námi. Na konci října letošního roku budete moci všichni on-line na internetu sledovat, jak cena obou energií pro vás klesá. Zájemcům stačí, když na sběrné místo na Městském úřadu v daných dnech a hodinách přinesou kopii smlouvy a poslední výpis vyúčtování se stávajícím dodavatelem jak plynu, tak elektrické energie a podepíší přihlášku do aukce. Následně společnost eCentre podklady zdarma zpracuje a nabídne požadavek na aukci prověřeným dodavatelům energií. Občané ani podnikatelé nebudou mít s celou akcí žádné náklady. Město pouze zajistí informační kampaň prostřednictvím prezentace projektu, dále městských webových stránek, tištěného Zpravodaje, případně letáků. Společnost eCentre zajistí vše další potřebné až do podpisu smlouvy s jednotlivými občany a podnikateli.

Kontaktní místo:
Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, malá obřadní síň v přízemí budovy radnice I
Provoz kontaktního místa:
22. července až 15. září 2013, každé pondělí v 14.00-17.00 hod. a každou středu v 17.00-20.00 hod.
v tuto dobu možný kontakt i na tel.: 326 929 100
Co s sebou na kontaktní místo přinést:
Kontaktní osoby:

„Rozhodli jsme se tento projekt zaštítit proto, abychom vám nejen zlevnili elektřinu a plyn, ale také garantovali seriózní podmínky s nejvyšší mírou vaší osobní ochrany.“

Základní informace o projektu

Co musíte udělat, pokud se i Vy chcete do projektu zapojit?

Stačí se dostavit s kopií smlouvy a posledního výpisu vyúčtování se stávajícím dodavatelem plynu a elektrické energie, kde podepíšete přihlášku do aukce, kterou dostanete na místě nebo stáhnete na www.celakovice.cz v sekci Aukce energií, a to na kontaktní sběrné místo do MALÉ OBŘADNÍ MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ RADNICE I V ČELÁKOVICÍCH v termínu od 22. července do 15. září 2013, každé pondělí od 14 do 17 hodin a každou středu od 17 do 20 hodin. Zde také získáte další detailní informace k projektu.

Chcete se o projektu dozvědět více?

Město Čelákovice pro vás připravilo setkání formou PREZENTACE PROJEKTU, a to dne 18. července 2013 od 18.00 hodin v Kulturním domě. Více informací o projektu elektronických aukcí energií je možné se dozvědět na stránkách www.ecentre.cz, samozřejmostí jsou informace na webových stránkách města.

Kdy aukce proběhne?

Aukce energií je naplánována v období 25. – 28. října 2013, přesný termín se dozvíte včas. Vlastní aukci budete moci sledovat i vy on-line na internetu.

Od kdy budou nově vysoutěžené smlouvy na energie občanům a podnikatelům vydávány?

Předpokládáme od 15. listopadu 2013. Účinnost nových smluv však záleží na délce výpovědní lhůty vašich současných smluv.

Rozhovor starosty města se zástupcem firmy eCentre ohledně aukce s energiemi

Co je vůbec elektronická aukce neboli e-Aukce?

Větší množství domácností sdruží svou poptávku po elektřině nebo plynu do jednoho velkého objemu a nabídne ji prověřeným dodavatelům na trhu v aukci. Aukce funguje obdobně jako dražba, pouze s tím rozdílem, že dodavatelé snižují své ceny dolů. Aukce probíhá elektronicky, na internetu. Dodavatelé vidí množství poptávané energie, nejnižší cenu a svou cenu, kterou mohou dále snižovat, dokud aukce neskončí. Nevidí, koho draží, nevidí konkurenty, kolik jich je apod. Vše je anonymní.

Jak celá aukce probíhá?

1. krok: na kontaktním místě podepíšete smlouvu s eCentre a předáte potřebné podklady.

2. krok: eCentre zpracuje podklady od všech domácností a podnikatelů.

3. krok: následně sdruží poptávku do e-Aukční síně.

4. krok: poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci.

5. krok: v internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna je tedy férová soutěž.

6. krok: poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.

7. krok: je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem energií.

Je účast v aukci pro obyvatele a podnikatele a města nějakým způsobem zpoplatněna?

Ne, obyvatelé ani podnikatelé nehradí žádné poplatky. Účast v aukci je zcela ZDARMA!

Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané kromě snížení ceny ještě získají?

Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také 100% administrativní právní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanoveny základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního kola své ceny. V elektronické aukci jsou jen prověření dodavatelé, kteří garantují cenu na dva roky, včetně paušálu a neuplatňování žádných skrytých poplatků.

Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo očekávaného snížení cen?

Čím větší bude počet domácností (objem poptávaného plynu a elektřiny), tím nižší ceny je možné dosáhnout. Žádný limit není dán a nic není v tomto smyslu omezeno.

Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé či podnikatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?

Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu na tuto danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně v elektronických aukcích na dodávky komodit typu elektrická energie a zemní plyn dosahujeme úspor v rozmezí 15-30 %. Předpokládáme tedy, že domácnosti výrazně ušetří.

V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?

Termíny zahájení  odběru  od  vybraných  dodavatelů  záleží  na  výpovědních  lhůtách  smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Jaké podklady je třeba společnosti eCentre ze strany občanů na každou komoditu předat?

1. Kopii  smlouvy  včetně  případných  dodatků  a  všeobecných  obchodních  podmínek  se současným dodavatelem (v případě, že smlouvy nelze najít, je potřeba u stávajícího dodavatele zjistit, do kdy smlouva platí a jaká je výpovědní doba a tuto informaci pak předat společnosti eCentre)

2. Kopii posledního ročního vyúčtování plynu a elektřiny

3. Podepsanou smlouvu mezi eCentre a klientem (bude k dispozici na kontaktním místě v budově Radnice I nebo ji lze stáhnout na stránkách www.celakovice.cz)

4. Číslo bankovního účtu nebo číslo SIPa

Je součástí aukce také výměna elektroměru či plynoměru?

V souvislosti se změnou dodavatele nedochází k demontáži elektroměru ani plynoměru. Jsou majetkem distribuční sítě, což je vždy jiný právní subjekt než obchodník.

Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do září 2014?

Ano, mohou. Elektronická aukce je realizována na období dvou let a tito uživatelé se tedy mohou k odběru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to na dobu zbývající. Po uplynutí dvou let bude opětovně vyhlášena e-Aukce.

Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?

Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.

Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště v Čelákovicích?

Ano, elektronická aukce je otevřena i spádovým obcím a dalším občanům i podnikatelům bez vazby na trvalý pobyt či sídlo v Čelákovicích.

Pokud má obyvatel více míst odběru (například dvě v Čelákovicích a jedno v Plzeňském kraji), bude aukce zahrnovat všechna tato místa odběru?

Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát všechna odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít všechna místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e- Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.

Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s vámi podepsat člen druhý, nebo je nutné, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je stávající smlouva?

Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nutné, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.

Z čeho se skládají platby energií a co vše je možné soutěžit?

Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se skládají z těchto částí:
  • regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
  • neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž ji lze soutěžit v e-Aukci.

a) neregulovaná složka u elektřiny:

Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40-50 % z celkové platby.

b) neregulovaná složka u zemního plynu:

Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby. 

4.7.2013 18:09:16 - aktualizováno 12.7.2013 7:07:59 | přečteno 1957x | tana
 
Město Čelákovice
load