ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

České premiéry Zachových fug v Čelákovicích

J. Pohořalý a J. Prokop

V sobotu 5. 10. 2013 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil poslední koncert Festivalu Jana Zacha, jímž se čelákovický Spolek pro varhanní hudbu přihlásil k 300. výročí narození a 240. výročí úmrtí skladatele Jana Zacha (1713–1773).  

První dva koncerty jej v podání souborů Trifolium pragense a Musica Florea představily jako suverénního autora instrumentálních kompozic i větších liturgických celků. Koncert s názvem Hudební svět Jana Zacha byl věnován Zachově hudbě varhanní v kontextu jeho evropských předchůdců, současníků i následníků. Zazněly téměř všechny dosud známé varhanní skladby připisované Janu Zachovi. Varhaník Josef Prokop provedl v české premiéře také nedávno objevenou variantu Zachovy Fugy a moll a zcela dosud neznámou Fugu g moll. Obě byly poprvé prezentovány letos v červnu na konferenci věnované Jana Zachovi v. tyrolském Landesmuseu v Innsbrucku. Celý program projasňovala trubka Jana Pohořalého ve vstupech z díla J. Stanleyho, J. Clarka, G. Tartiniho a dalších.

Bohatě navštíveného koncertu se zúčastnili i hosté, bez jejichž (často mnohaleté) péče by se letošní Zachovy oslavy nemohly v dnešní podobě uskutečnit: muzikolog Tomáš Slavický, historik Jaroslav Špaček i odstupující starosta Čelákovic, Josef Pátek. Svou přítomností poctil závěr Festivalu Jana Zacha i ředitel Pražského Jara, Roman Bělor.

Program byl realizován za podpory Města Čelákovic, Ministerstva kultury ČR a několika místních firem. Oslavy Jana Zacha pokračují v říjnu a listopadu programy Městského muzea v Čelákovicích a zdejší Základní umělecké školy Jana Zacha.

Michaela Petišková, Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

24.10.2013 10:48:45 | přečteno 541x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load