ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 01/2017 konané dne 17. ledna

Radní města se zabývali dopadem rozsáhlých stavebních prací na čelákovickém nádraží na život obyvatel města, projednali postup přestavby domu č. p. 231 v Masarykově ulici a byli informováni o mimořádné situaci v objektu základní školy v ulici J. A. Komenského v prostorách gymnázia. V úvodu schůze Rady se uskutečnila prohlídka nově zrekonstruované služebny Městské policie Čelákovice za účasti velitele Radka Fedačka.

Dne 12. ledna bylo předáno staveniště v prostoru čelákovické železniční stanice a byly zahájeny stavební práce související s peronizací nádraží. Elektrizace železnic Praha, a. s., která je zhotovitelem stavby, využívá jako staveniště prostor, na kterém dříve parkovaly osobní automobily. Alternativní plocha pro parkování je vyhrazena v Křižíkově ulici v blízkosti průmyslového areálu Kovohutí. Rada města schválila příslušnou nájemní smlouvu, přičemž pro potřeby parkování je využitelná plocha o výměře 2 000 m2. Toto parkoviště se nachází v docházkové vzdálenosti železniční zastávky Čelákovice-Jiřina.

V období od 20. ledna do 4. února bude uzavřeno s ohledem na bezpečnost občanů celé parkoviště u výpravní budovy v Masarykově ulici, protože zde budou probíhat demoliční práce bývalého skladu. Od čtvrtku 26. ledna se navíc změní jízdní řády autobusových linek č. 405 a č. 443, které se již nebudou moci otáčet v manipulačním prostoru u kolejiště. Jeden pár spojů linky č. 405 bude prodloužen do Nehvizd a částku za jeho provoz bude hradit město Čelákovice. U linky č. 443 budou všechny spoje prodlouženy až do zastávky Čelákovice, Toušeňská v blízkosti obchodní zóny. Toto prodloužení bude v rámci výlukových jízdních řádů hradit v plném rozsahu Středočeský kraj.

Město Čelákovice je nyní jediným vlastníkem objektu č. p. 231 na rohu ulic Masarykovy a U Podjezdu. Tento dům bude přestavěn pro potřeby Základní umělecké školy Jana Zacha, která si letos připomíná 70. výročí svého znovuotevření. Rada schválila na návrh místostarosty I Miloše Sekyry postup přípravy a realizace přestavby.

Starosta Josef Pátek informoval členy Rady města o mimořádné situaci v objektu základní školy v ulici J. A. Komenského, v prostorách, kde probíhá výuka Gymnázia Čelákovice. K propadu sádrokartonového podhledu došlo ve čtvrtek 12. ledna. V návaznosti na tuto událost byl zpracován posudek statikem a provedena kontrola kulových kohoutů topení nejen ve školském objektu, ale i v městském bazénu. Radní pověřili místostarostu II Petra Studničku jednáním ve věci zabezpečení výukových prostor pro gymnázium.

2017-01-17

01

01

 
02

02

 
 
18.1.2017 7:17:15 | přečteno 508x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load