ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Doprava

Správu pozemních komunikací vykonává jejich vlastník sám, nebo prostřednictvím správce.
Na území Čelákovic vykonávají správu místních komunikací Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace.

Informace k místním komunikacím na území Čelákovic

Město Čelákovice je vlastníkem místních pozemních komunikací II. III. a IV. třídy na svém území, tedy v katastrálním území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží.

Město Čelákovice k výkonu vlastnických práv a rovněž povinností specifikovaných v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zřídilo příspěvkovou organizaci Technické služby Čelákovice, která vykonává správu místních komunikací v rozsahu stanoveném vlastníkem.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Identifikační údaje: 
Název: Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 1429, 250 88 Čelákovice
 IČ: 70889775
  
 Kontaktní údaje:
 web:http://ts.celakovice-mesto.cz/
 Kontaktní osoba:Tomáš Brázda, ředitel
 tel.:  +420 326 991 174
 e-mail:ts@celakovice-mesto.cz

 Identifikační údaje vlastníka místních komunikací:

 Identifikační údaje: 
 Název: město Čelákovice 
 Sídlo:náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
 IČ:00240117
  
 Kontaktní údaje: 
 Kontaktní osoba:Jan Chobotský, referent odboru správy majetku a investic
 tel.:+420 326 929 117
 e-mail: jan.chobotsky@celakovice.cz  

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykovává správce místních komunikací:

Místní komunikace II. III. a IV. třídy na území města Čelákovice a jeho částí - klad listů

mapa místních komunikací

Rozsah vykonávané správy

Opravy komunikací většího rozsahu je prováděna dodavatelskými společnostmi.

Kompetence úřadů

Silničním správním úřadem pro místní komunikace je Městský úřad Čelákovice. Agendu vykonává odbor správy majetku a investic, odpovědný referent Jan Chobotský, e: jan.chobotsky@celakovice.cz, t: +420 326 929 117.

Speciálním stavebním úřadem pro místní komunikace je:

Stanovení dopravního značení na místních komunikacích vydává ve správním řízení Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Agendu vykonává odbor dopravy.

Stanovisko k připojení nemovitosti k pozemní komunikaci vydává vlastník místní komunikace. Agendu vykonává odbor správy majetku a investic. 

Souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace vydává vlastník místní komunikace komunikace. Agendu vykonává odbor správy majetku a investic. 

Informace k ostatním pozemním komunikacím

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Správu dálnic a silnic I. třídy vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí. Správu silnic II. a III. třídy vykonává Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Oblast Čelákovic spadá do oblasti Mnichovo Hradiště, cestmistrovství Mochov.

Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

 
Město Čelákovice
load