ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Řemesla v pořádku v zámeckém areálu Ctěnice, Praha Vinoř

Věkové určení: 12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia, od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání: 60 minut, přesný termín dle dohody

Kontakt: lektorctenice@muzeumprahy.cz, +420 286 001 362 

Cena: 30 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.

Programy jsou vhodné pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 20). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat. 


Interaktivní komentovaná prohlídka expozicí Řemesla v pořádku má za cíl nastínit podstatu problematiky vývoje cechovnictví, poslání cechovních organizací a jejich význam. Žáci se prostřednictvím výkladu, ukázek a interaktivní zóny seznámí s historií řemeslnických organizací a vývojem řemesel a obchodu v českých městech, s důrazem na města pražská. Cílem programu je také zprostředkovat studentům základní informace vztahující se k chodu cechů, jejich vlivu na politiku, hospodářství a kulturu země. Opomenuta nebude zejména jejich prezentace na veřejnosti s poukázáním na unikátní předměty, kterými Muzeum hlavního města Prahy disponuje, a které byly nezbytnou součástí vlastnictví pořádku.


Dílčí okruhy:

• Řemeslná výroba v českých městech (úloha řemeslnictva ve městech, vývoj specializace a dělby práce, rozvoj řemesel a obchodu v pražských městech, jednotlivá řemeslná odvětví)

• Rozvoj cechovnictví (poslání a význam cechovních organizací, počátky cechů a zlatá éra, politická váha pořádků, formy cechovnictví)

• Chod cechů (práva a povinnosti členů, cechovní statuta, pozice cechmistrů a mistrů, učňovská a tovaryšská otázka, řemeslníci mimo cech, cechovní schůze, podstata cechovního ochranářství, role žen v ceších, prezentace cechů na veřejnosti, cechovní rituály a insignie)

• Přeměna cechů ve společenstva a spolky (dopad průmyslové revoluce na cechovní organizace, zrušení cechů roku 1859)

• Stav řemeslnictva a řemeslnických organizací po roce 1900 (Artěl, Svaz československého díla, ÚLUV, ÚBOK, profesní sdružování řemeslníků po roce 1989)

3.6.2020 14:34:36 | přečteno 137x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load