ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Mapa okolí

Střední Polabí

mapa okoli mala
BEČVÁRY, www.becvary.cz
- pozdní barokní zámek z let 1745 - 1763, přestavěný  a rozšířený 1766 - 1774 
BENÁTKY NAD JIZEROU , www.benatky.cz
městská památková zóna: 
  • rodiště historika Zdeňka Kalisty 
  • renesanční zámek (sídlo muzea a MěÚ) s parkem
  • kostel Narození Panny Marie spojený s budovou zámku 
  • gotický kostel sv. Máří Magdalény 
  • kaple sv. Rodiny a novorenesanční kaple sv. Martina
- Staré Benátky - barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie
- zřícenina hradu a zbarokizovaný kostel sv. Martina v městské části Dražice
 BOHUMILE, http://www.obecjevany.cz/informace-o-obci/historie/
- zaniklá osada Aldašín, dodnes zachovalý barokní kostel sv. Jiří z r. 1729 s věží přistavěnou r. 171, na  hřbitově náhrobek z bílého mramoru 
 BOJIŠTĚ, http://www.obecbojiste.cz/
- daleký výhled do Polabí, za dobrých podmínek je vidět Bezděz, Krkonoše a České středohoří 
 BOŠÍN, http://www.bosin.cz/
- památková rezervace, dochovaný soubor přízemních roubených domů polabského typu
- gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokně upravený, na hřbitově márnice, evangelický kostel 
BRANDÝS NAD LABEM , www.brandysko.cz
- Okresní muzeum Praha-východ
- Staroboleslavská brána
Zámek Brandýs nad Labem
- renesanční zámek, z r. 1565 s renesanční figurální sgrafitovou výzdobou, v nádvoří barokní portál, několik renesančních a barokních domů
- židovský hřbitov ze 16. století (jeden z nejstarších v Čechách), židovská synagoga
kostel Obrácení sv. Pavla, z r. 1542, barokně upravený
- raně gotický kostel sv. Petra, později přestavěný
- barokní zvonice a děkanství
- renesanční katovna
část původního mostu přes Labe ze 16. stol.
- Červený dům, bývalá hrádecká rychta
- místo zavraždění sv. Václava
- městská památková zóna – zachovány jsou části hradeb a brána, románská bazilika sv. Klimenta, kostel  sv. Václava, barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, několik dalších barokních staveb
- konec Svaté cesty z Prahy do St. Boleslavi, vroubené výklenkovými kapličkami stavěnými od sebe na  vzdálenost délky Karlova mostu (1674)
- městská část Houšťka, sportovní středisko, kde vytvořil Emil Zátopek několik rekordů
- památné stromy - v Hluchově, Na Parkárně a Houšťce
- přírodní rezervace „Černý orel“ – zbytek původní doubravy s převládajícím dubem zimním
 BYŠIČKY, http://www.mestolysa.cz/
- malebná víska s kruhovým půdorysem, založená v roce 1717 hrabětem F.A. Šporkem, leží na břehu původního koryta Labe - dnes přírodní rezervace "Hrbáčkovy tůně"
- trasa zemské cesty - zbytky prastarého mostu - jsou hůře přístupné
ČÁSLAV www.meucaslav.czwww.caslavsko.net
- Městské muzeum
- kostel sv. Petra a Pavla, Žižkovy síně 
Městská galerie
- Výstavní síň
- městská památková zóna, v roce 1421 se zde konal tzv. Čáslavský sněm (prvně se stal nejvyšší státní  institucí), který neuznal Zikmunda králem a vyhlásil čtyři pražské artikuly
- zbytky městského opevnění
- barokní radnice
- gotické, barokní i empírové domy na náměstí
- empírová budova děkanství
- gotický kostel sv. Petra a Pavla
- evangelický kostel z 19. století
- špitální kostel sv. Anežky, barokně upravený, je na hřbitově
 ČELÁKOVICE, www.celakovice.cz
 - Městské muzeum
- románský kostel Nanebevzetí Panny Marie, rozšířen 1712 –1713
- děkanství, pozdně barokní budova z r. 1780
- novobarokní radnice, z roku 1911
- zdymadlo na Labi, z roku 1937
- funkcionalistická „Volmanova vila“, z roku 1939
- přírodní rezervace Lipovka, se zbytky lužního lesa
ČERVENÉ PEČKYwww.cervenepecky.cz 
- zámek (nepřístupný)
- francouzský park
- kostel Nanebevzetí Panny Marie, z roku 1333, později přestavovaný 
 ČERVENÝ HRÁDEK, http://www.cerveny-hradek.w1.cz/
- barokní zámek, vznikl v r. 1747 na místě bývalé tvrze, dnes ústav soc. péče
 ČESKÝ BROD,www.cesbrod.cz
- Podlipanské muzeum
- městská památková zóna
- zachována část hradeb
- kostel sv. Gotharda, 1763 – barokní úpravy – samostatná zvonice s renesančním portálkem
- bývalý hřbitovní kostel Nejsvětější trojice, renesační, z r. 1560 (dnes modlitebna Českobratrské církve evangelické)
- gotický klášterní kostel, přestavěný na sýpku
 ČIHADLA, http://www.staralysa.cz/
- „Bon repos“, lovecký zámeček na zvýšeném místě nad Polabskou rovinou, postavený po r. 1715 jako letní sídlo A.Šporka (nepřístupný) 
 DŘÍSY, www.drisy.cz
- kaple sv. Jana Křtitele, osmiboká barokní kaple s mansardovou střechou z r. 1735 
 DŘEVČICE, www.drevcice.cz
- gotická tvrz, přestavěná v barokní sýpku
- výklenkové kaple, ze svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi,
- barokní zvonice
- památné stromy 
DYMOKURYwww.dymokury.cz 
- barokní kostel zvěstování Panny Marie
- barokní zámek – nepřístupný 
HLAVENECwww.hlavenec.cz 
- lovecký zámeček, ze 16. století – vznikl přestavbou původ. domu (nepřístupný)
- pomník císaře Karla VI. – od M. Brauna 
 HOŘÁTEV, http://www.horatev.cz/
- toleranční evangelický kostel z roku 1972, působiště Jana Karafiáta, autora Broučků 
 HRADEŠÍN, www.hradesin.cz
- kostel sv. Jiří, základem je románská rotunda
- barokní zvonice a fara
HRYZELY, http://www.barchovice.cz/ 
- zlické hradiště
 CHLEBY, http://www.chleby.cz/
- barokní kostel sv. Vavřince 1780-1782
- novorománský evangelický kostel z roku 1885
- zoologická zahrada 
 CHOŤOVICE, http://ou-chotovice.vasoft.cz/
 -kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně barokní, nyní novogoticky upraven
CHOTOUŇ, http://www.obec-chrastany.cz/ 
- kostel sv. Prokopa - poutní kostel, barokní stavba dokončená po r. 1705, údajné rodiště sv. Prokopa
- Prokopova studánka, na louce u kostela
- mohyla sv. Prokopa
CHOTUSICE (u Čáslavi), www.chotusice.cz 
- Veterán muzeum a bazar
- fara a gotický kostel sv. Václava, vše ostatní bylo zničeno v roce 1742 v bitvě u Chotusic
 JABKENICE, http://www.jabkenice.cz/
- kostel Nanebevzetí panny Marie, raně gotický
- dřevěná zvonice z 15. století
- barokní myslivna, žil zde u svého zetě Bedřich Smetana, před myslivnou je jeho pomník 
JENŠTEJNwww.jenstejn.com
- Hrad  Jenštejn
- stálá expozice  -  v gotické věži, v hradním domku
JEVANY, www.obecjevany.cz 
- Voděradské bučiny – přírodní rezervace – naučná stezka 
JÍKEV, www.jikev.cz
- roubené lidové stavby, z přelomu 18. a 19. století
JIRNYwww.jirny.cz 
- barokní zámek, ze 17 století (nepřístupný)
- kostel sv. Petra, jednolodní původně gotický a barokně upravený 
 KAČINA, www.pruvodce.com/kacina/
- Zámek Kačina
- zámek, postavený v letech 1802-22, nejvýznamnější česká empírová památka
- zámecký park a obora, založeny před stavbou zámku (1789)
 KAŇK, http://www.kankinfo.cz/kank/
- gotický kostel sv. Vavřince
- gotická radnice
- gotický dům čp. 120 s renesančním portálem
- staré šachty s památníkem horníkům svržených do šachet v letech 1420-21 
 KÁRANÝ, www.karany.cz
- vodárna (1908) - zdroj pitné vody pro Prahu
 KERSKO, http://www.hradistko-kersko.cz/
- Lesní atelier Kuba, tel.: 325 598 122, výstavy z tvorby současných českých umělců
- Josefský pramen – volně přístupný minerální pramen
 KOJETICE, www.kojetice.cz
- kostel sv. Víta, z pol. 13. století
- barokní brána u hospodářského dvora z konce 18. století
 KOLÍN, www.kolin.cz
- Regionální muzeum
- městská památková rezervace
- kostel sv. Bartoloměje – dvouvěžový, ze 13. stol., jedna z nejvýznamnějších gotických památek ČR
- novorenesanční radnice
- bývalý pivovar – na místě původního hradu z let 1436 – 1448
- židovské ghetto – několik domů
- barokní synagoga
- židovský hřbitov s náhrobky z 15. – 19. století
- zbytky hradeb
- kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice (raně barokní z let 1666-67)
- kostel sv. Jana Křtitele, býv. špitální kostel, dnes pravoslavný
- Hornický kostel Všech svatých, zasažen náletem v r. 1945
- hrob skladatele Františka Kmocha
 KONÁROVICE, www.konarovice.cz
- barokní zámek – dnes výzkumný ústav
- kostel Povýšení sv. Kříže, původně gotický, znovu vystavěn barokně a přestavován
- barokní špitál
- mariánský sloup (19.století) 
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, www.kostelecncl.cz/ 
- Muzeum Hrnčířství
- městská památková zóna
- zámek – na místě původního hradu – je tvořen předzámčím, vlastním palácem a kostelem sv. Vojtěcha
- kostel sv. Andělů strážných
- hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele
KOSTELEC NAD LABEMwww.kostelecnlab.cz 
- pozdně gotické královské komorní město
- kostely sv. Martina a sv. Víta
- zbytky tvrze ze 14. stol.
- jez s elektrárnou z r. 1930 
KOSTOMLATY NAD LABEMwww.kostomlaty-obec.cz 
- osídlení již v mladší době kamenné
- kostel sv. Bartoloměje – barokní, obklopený barokními sochami
- železniční stanice – je sem situován děj knihy „Ostře sledované vlaky“ Bohumila Hrabala
- Mydlovarský luh – lužní les – zřícenina hradu Mydlovary 
 KOUNICE, www.kounice.cz
- renesanční zámek – barokně přestavěný (nepřístupný)
- kostel sv. Jakuba Většího – ze 14. století empírově přestavěný
- panský pivovar – barokní
- barokní fara – s mansardovou střechou
 KOUŘIM,www.kourim-radnice.cz/
- Muzeum Kouřimska
- Muzeum lidových staveb (skanzen)
- městská památková zóna
- Pražská brána, zachovalé části hradeb
- kostel sv. Štěpána, raně gotický ze 13. století
- zvonice – renesančně přestavěná
- kostel Nejsvětější Trojice – pozdně gotický hřbitovní kostel
KOVANICEhttp://www.kovanice.cz/
- zámek, renesanční z r. 1588
- židovský hřbitov s empírovými náhrobky
- kostel sv. Václava – původně gotický 
 KŘEČHOŘ, http://www.krechor.cz/index.php?nid=1371&lid=cs&oid=1312110
- památník bitvy u Kolína – monumentální secesní památník z r. 1898 věnovaný bitvě k níž došlo na 
počátku sedmileté války 18.6.1757
- kostel Božího těla – raně gotický, empírově přestavěný v l. 1846-48 
 KŘINEC, www.okresnymburk.cz/krinec/default.html
- barokní zámek – slouží jako depozitář Národního muzea
- zámecký anglický park – s bohatou sbírkou různých dřevin
- kostel sv. Jiljí
- fara – z 2.pol. 18 století
- betonový most – přes říčku Mrlinu s barokními sochami živlů, zřejmě přenesených ze zámeckého parku
- kaple sv. Jan Nepomuckého
- v okolí městečka několik památkově chráněných obcí
 KUTNÁ HORA, mu.kutnahora.cz,www.kutnahora.czwww.kutnohorsko.cz
- Kostnice v Sedleci
- České muzeum stříbra, Stříbrný důl Oselského pásma
- Kaple Všech svatých s kostnicí v Sedlci
- Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
- Kamenný dům s expozicí „Horní královské město – měšťanská kultura a život v 17.-19. stol.“
- Kostel sv. Jana Nepomuckého
- Kaple Božího těla
- Muzeum alchymie
- Muzeum tabáku
- Tylův památník
- městská památková rezervace – v seznamu UNESCO s řadou gotických, renesančních i barokních  památek
- Havlíčkův pomník
- barokní sochy – před jezuitskou kolejí
- morový sloup
- kamenná kašna 
- kamenné měšťanské domy
- klasicistní budova soudu
LÁZNĚ TOUŠEŇwww.laznetousen.cz 
- lázeňské městečko
- pramen železité vody
- slatinné lázně, kubistická kolonáda z r. 1912
- soutok Labe a Jizery
- kostel sv. Floriána – novogotický z let 1888-1890
- mlýn – renesančně přestavěný ze 14. stol. 
 LÍBEZNICE, www.libeznice.cz
- farní kostel sv. Martina – z r. 1380 barokně přestavěný
- kaple – z pol. 18. století
- barokní fara – patrová z 18. stol. 
 LIBICE NAD CIDLINOU, www.libicenadcidlinou.cz
- Pamětní síň Slavníkovské Libice
- slavníkovské hradiště – volně přístupné archeologické nálezy
LIBLICEwww.liblice.cz 
- rozhlasové věže – z roku 1931, 150 m vysoké, další z r. 1976 vysoké 355 m 
 LIPANY, http://www.vitice.cz/informace-o-obci/historie/lipany/
- pískovcový památník - tzv. lipanská mohyla s husitským kalichem, postavená r. 1881 na památku bitvy u Lipan 30. 5. 1434
 LOBKOVICE, http://www.neratovice.cz/
- tvrz z 15. století přestavěna na konci 18. století na zámek
 LOUČEŇ, www.loucen.cz
- kostel Panny Marie – barokní kostel
- zámek – barokní z r. 1704
- anglický park s plastikami
 LOŠANY, http://www.losany.cz/
statek rodiny Mašínů
- kostel sv. Jiří – novogotický z r. 1895
- zbytky tvrze
 LYSÁ NAD LABEM, www.mestolysa.cz/www.vll.cz
- Muzeum B. Hrozného
- Areál sboru Českobratrské církve evangelické- s typickým pozdně barokním 
tolerančním kostelem (r. 1789)- s evangelickou školou a farou, v níž se narodil orientalista B. Hrozný
- barokní zámek – trojkřídlý – dnes domov důchodců
- zámecký park – francouzská zahrada s komplexem barokních soch
- kostel sv. Jan Křtitele – ohradní zeď se sochami
- barokní radnice – s podloubím
- rodný dům Rudolfa Jedličky – zakladatel známého pražského ústavu
MALEŠOVwww.malesov-kh.cz 
- gotická tvrz – pol. 14. století
- zámek z přelomu – 17. a 18. stol.
- kostel sv. Václava
 MALOTICE, http://www.malotice-obec.cz/
vodní tvrz – zbytky ze 14. stol. – nad rybníkem je zbytek hradby
- novogotický špýchar
 MCELY, http://www.mcely.cz/
- zámek z r. 1840
- kostel sv. Václava
- zvonice s dřevěným patrem
- roubené chalupy z 19. století
 MĚSTEC KRÁLOVÉ, www.mesteckralove.cz
- místo narození Přemysla Otakara II.
- novorománský kostel sv. Markéty
- secesní radnice z roku 1907
 MĚŠICE, www.mesice.org
- rokokový zámek dnes slouží jako zdravotnické zařízení
- unikátní barokní urbanismus v Čechách
- na zámku byl instalován Prokopem Divišem 1. hromosvod v roce 1775
 MILOVICE, www.mesto-milovice.cz
- Muzeum Milovicka
- vojenský výcvikový prostor od r. 1904
- Mladá – dochovaný komplex rakouského vojenského tábora – italský hřbitov
- novogotický kostel sv. Kateřiny z r. 1905
MOCHOV, www.mochov.cz 
- gotický kostel sv. Bartoloměje z poloviny 13. století
MRATÍN, www.mratin.cz 
- barokní panský dvůr v čp. 26
- kostelík sv. Michala 1715-1717
 NEHVIZDY, www.nehvizdy.cz
- románský kostel sv. Václava - později upravován - renesanční zvonice
- lom - na konci roku 1941 se zde ukryli Josef Gabčík a Jan Kubiš
NERATOVICE, www.neratovice.cz 
- gotický kostel
- hřbitov s nástěnnými malbami ze 14. století
- evangelický toleranční kostel s fatou
 NOVÁ VES, http://www.novaves.cz/aktuality.html
- obelisk z roku 1842 - připomíná bitvu u Kolína
NOVÝ BRÁZDIM, www.volny.cz/oubrazdim/new/web.html 
- ves křížového půdorysu se skupinou památných vrb 
 NYMBURK, www.meu-nbk.cz
- Vlastivědné muzeum
- městská památková zóna
- velký a malý příkop, cihlové hradby
- cihlový kostel sv. Jiljí
- železobetonový most přes Labe z r. 1912
- zdymadla s elektrárnou z r. 1926
- působiště Bohumila Hrabala
 OSTRÁ, www.ostra.cz
- Muzeum kamen
- Historická vesnice v areálu společnosti Botanicus
 PÍSTY, http://www.pisty-nb.cz/
- rezervace "Písečný přesyp u Píst"
PLAŇANYwww.planany.eu 
- novogotický kostel sv. Jana Křtitele 1908-1913
- románský kostel Zvěstování Panny Marie r. 1200
PODĚBRADY, www.mesto-podebrady.cz/
- Polabské muzeum
- Památník krále Jiřího z Poděbrad
- na druhém nádvoří poděbradského zámku vedle bývalé hradní kaple
- součástí památníku je lapidárium v hradním sklepení s tzv. monoxyly (lodě vydlabané z jednoho kusu dřeva), kamennými koulemi
- socha krále Jiřího – jezdecká socha na náměstí
- gotický kostel Povýšení sv. Kříže
- havířský kostel Nanebevzetí Panny Marie – na místě popravených kutnohorských havířů
- lázně – 1908 – léčba srdce a oběhového ústrojí
- minerální prameny 
 POUŠŤ, http://www.dymokury.cz/historie-obce-1/
- Jakubský mlýn - pod hrází z r. 1695 - nejstarší roubenou stavbou na Nymbursku
 PŘEROV NAD LABEM, www.prerovnl.cz
- Přerovský skanzen – Polabské národopisné muzeum
- Soukromé muzeum Moto & Velo 
- zámek – archív Českého rozhlasu
 PŘISTOUPIM, http://www.pristoupim.cz/
- kostel sv. Václava - hranolová zvonice s hrotitými gotickými okny
 RADIM, www.obecradim.cz
- zámek – renesanční, postavený v r. 1610 na místě bývalé vodní tvrze
- most přes Výrovku – barokní sochy 
 RATBOŘ, http://www.ratbor.cz/
- starý zámek – r. 1723 
- nový zámek – r. 1912-13 – oba zámky jsou nepřístupny
- Polepské údolí s peřejemi a skalnatým rázem
ROŽĎALOVICEwww.rozdalovice.cz 
- Galerie Melantrich
- Pamětní síň rodáků Rožďalovic
- zámek – barokní – nyní domov důchodců
- kostel sv. Havla – barokní dvouvěžový kostel
 SADSKÁ, www.mesto-sadska.cz
- Městské muzeum
- kostel sv. Apolináře – gotický z let 1362-65
- kaple Bolestné Panny Marie – barokní
- mariánský sloup – barokní z r. 1748
- lom – obří hlavy, útvary vzniklé zvětráváním
 SÁNY, www.obecsany.cz
zbytky tvrze – vlastnil je Jan Čapek ze Sán
- Sánský kanál – technická památka z 15. stol. – sloužil k napájení rybníků u Poděbrad
 SKRAMNÍKY, http://www.klucov.cz/
- kostel Stětí sv. Jana Křtitele – pův. gotický ze 14. stol. - věž má dřevěné patro 
 SLUHY, www.sluhy.cz
- kostel sv. Vojtěcha - gotický s renesančními náhrobníky
 STARÝ KOLÍN, www.starykolin.eu
- kostel sv. Ondřeje – barokní z r. 1740
- v Souškách – památné stromy 
SUCHDOLwww.obecsuchdol.cz 
- barokně upravený zámek – nyní kulturní dům
- kostel sv. Markéty – gotický ze 13. stol.
 SVOJŠICE, www.svojsice.estranky.cz
- zámek – na místě býv. vodní tvrze – 1571 vyhořel a byl několikrát upravován (nepřístupný)
- zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého
- kostel sv. Václava – původně gotický kostel upravený barokně a rokokově 
 ŠKVOREC, www.obecskvorec.cz
- starý zámek – vznikl po přestavbě původního hradu
- nový zámek – barokní z r. 1791
- kostel sv. Anny – barokní 
 TISMICE, www.tismice.cz
- bazilika Nanebevzetí Panny Marie - jedinečně zachovalá románská poutní bazilika z konce 12. století
 TUKLATY, www.tuklaty.cz
- kostel sv. Jana Křtitele – barokní z r. 1668
- fara – o půdorysu ondřejského kříže – dnes obecní úřad 
 TÝNEC NAD LABEM, www.tynecnadlabem.cz
- kostel sv. Jana Křtitele – z 12. – 13. stol. - později přestavěn
- fara – barokní 
 ÚVALY, www.mestouvaly.cz
- kostel Zvěstování Panny Marie – barokní
- pomník Arnošta z Pardubic – r. 1857 – první pražský arcibiskup
- železniční viadukt – z r. 1845 – technická památka
 VELIM, www.velim.cz
- kostel sv. Vavřince – pol. 18 století
- evangelický kostel – z r. 1854, je v něm barokní vybavení ze zrušeného kláštera dominikánek u sv. Máří Magdalény na Malé Straně
 VELTRUBY, www.obec-veltruby.cz
klasicistní kostel – Navštívení Panny Marie (1843-46)
- památná lípa
 VLKOV POD OŠKOBRHEM, www.vlkovpo.cz
- osídlení již v době haštatské, zbytky hradiště
VRBČANYwww.obec-vrbcany.cz 
barokně upravený kostel sv. Václava – stojí na místě otonského kostelíka založeného před více než tisíci lety, později zde stál románský kostel
- hranolová barokní zvonice s mansardovou přilbou – 1723
 VŠETATY, www.vsetaty-privory.eu
- pietní místo Jana Palacha
 VYSOKÁ, http://www.obecvysoka.cz/
- románský kostel Navštívení Panny Marie
- na návrší zbytky kaple - byla součástí komplexu kláštera, eremitáže a letohrádku založeného F.A. Šporkem
 VYŠEHOŘOVICE, www.vysehorovice.cz
- zřícenina tvrze postavená ve 2. pololetí 13. století
- zřícenina renesanční atikové zvonice se zbytky původní sgrafitové výzdoby
- barokní statek a fara
ZÁBOŘÍ NAD LABEMwww.obecni-urad.net 
- Soukromé muzeum, čp. 104, tel.: 321 781 858
- expozice – „Rudé peklo, hrůzné historie, působení komunismu“
- cenný románský kostel sv. Prokopa s románskou výzdobou
 ZÁSMUKY, www.zasmuky.cz
býv. klášter Františkánů s kostelem Stigmatizace sv. Františka – raně barokní z let 1692 – 94
- klasicistně upravený zámek – nepřístupný
- naučná stezka do Kouřimi
 ŽDÁNICE, www.zdanice.cz
- románský kostel sv. Havla – klasicistně přestavěný
- zvonička z konce 18. století
- statek – ve stylu lidově pojatého baroka
 ŽEHUŇ, http://www.zehun.cz/
- barokní kostel sv. Gotharda – s rokokovým vnitřním zařízením
- kostnice – nepřístupná – na hřbitově
- Žehuňský rybník – největší z rybniční soustavy na Chlumecku a Poděbradsku – vznikl v roce 1492
- ornitologicky cenná přírodní rezervace 

 ŽEHUŠICE, www.zehusice.cz
- Unikátní stádo bílých jelenů v Žehušické oboře
- unikátní stádo bílých jelenů v Oboře
- raně barokní zámek – empírově upravený - dnes je zde škola
- barokní kostel sv. Marka
- novoromaurská zvonice na hřbitově
21.11.2013 13:42:11 | přečteno 5083x | tana
 
Město Čelákovice
load