ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Naučná stezka

Naučná stezka
Naučná stezka Lysá nad Labem - Káraný - Čelákovice 

Stezka je vedena především po veřejných cestách. Většinou jde o lesní cesty, polní cesty a pěšiny, vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku. Na trase je 24 zastavení s infomačními panely. Délka stezky je 21 km.

Hlavním motivem živé i neživé přírody našeho okolí je Labe. Původně divoká ledovcová řeka se během čtvrtohor zařezávala a vytvořila systém štěrkopískových teras.

Po skončení poslední doby ledové teče Labe po svých vlastních náplavech, v nichž vytváří meandry, spojené s častým překládáním toku a záplavami. Tento vývoj má své zákonitosti a typické jevy, velmi dobře vyvinuté právě v okolí Lysé nad Labem a Čelákovic. Na jednotlivé části dnešního toku  nebo na zbytky předchozích toků a údolí jsou vázána typická rostlinná a živočišná společenstva. V neposlední řadě je s Labem spojena i činnost člověka, který se opakovaně snažil řeku přemostit, hospodářsky využít nebo úplně spoutat regulací. S tím souvisí řada staveb, např. mlýny a lázně nebo činnosti, např. těžba štěrkopísku, plavba, rybolov a výstavba rybníků. S přírodou našeho okolí také významně souvisela stavební činnost františka Antonína Šporka, který s oblibou umísťoval přírodní prvky do parků a naopak parkové prvky do přírody.
Stezka si klade za cíl na tyto jevy upozornit a vysvětlit jejich základní zákonitosti přímo na místě, kde jsou vidět. Její trasa, spojující Lysou nad Labem s Čelákovicemi, je volena tak, aby zahrnovala většinu významných přírodních a historických pozoruhodností této části našeho okolí.

Zřizovateli  naučné stezky jsou města Lysá nad Labem, Čelákovice a obec Káraný.


Zastavení č. 1 - Lysá nad Labem

Zastavení č.1

- stručný pohled do historie města

10.6.2013 17:54:25 - aktualizováno 30.4.2015 11:16:44 | přečteno 1859x | Bc. Martin Chramosta | Celý článek
 

Zastavení č. 2 - Zámecký park Lysá nad Labem

Zastavení č.2

- architektura a dendrologie parku

10.6.2013 17:55:38 - aktualizováno 30.4.2015 11:16:53 | přečteno 2329x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 3 - Lom Ve skále

Zastavení č.3

- nálezy kostí křídových veleještěrů Plesiosaurů a Mosasaurů

11.7.2013 17:16:51 - aktualizováno 30.4.2015 11:17:02 | přečteno 3082x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 4 - Hrabanovská černava

Zastavení č.4

- vznik slatin a jezerních kříd, flóra a fauna jedné z prvních přírodních rezervací v České republice

11.7.2013 17:49:33 - aktualizováno 30.4.2015 11:17:11 | přečteno 2683x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 5 - Vinička - křídové moře

Zastavení č.5

- geologie okraje České křídové pánve v okolí Lysé nad Labem 

11.7.2013 17:50:46 - aktualizováno 30.4.2015 11:17:23 | přečteno 4119x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 6 - Vinička - říční terasy

Zastavení č.6

- terasové sedimenty toků v okolí Lysé nad Labem

11.7.2013 17:55:29 - aktualizováno 30.4.2015 13:08:26 | přečteno 3356x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 7 - Červený hrádek

Zastavení č.7

- jižní svah Viniček - teplomilná, vápnomilná společenstva

11.7.2013 17:56:42 - aktualizováno 30.4.2015 13:08:38 | přečteno 1614x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 8 - Hráz rybníka Hladoměře

Zastavení č.8

- rybníkářství v okolí Lysé nad Labem v 16.18. století 

11.7.2013 17:58:56 - aktualizováno 30.4.2015 13:21:29 | přečteno 1798x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 9 - Dvorecké lesy

Zastavení č.9

- skladba dřevin, původní druhové složení lesa a dnešní kulturní les

11.7.2013 17:59:54 - aktualizováno 30.4.2015 13:21:39 | přečteno 1836x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 10 - Dvůr Karlov

Zastavení č.10

- historie špitálu z 18. století, architektonické pozůstatky

11.7.2013 18:01:12 - aktualizováno 30.4.2015 13:21:52 | přečteno 1615x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 11 - Řehačka - labský meandr

Zastavení č.11

- zámeček Neugebäu, meandry Labe, těžba štěrkopísku

11.7.2013 18:02:43 - aktualizováno 30.4.2015 13:24:45 | přečteno 2393x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 12 - Písečný přesyp u Byšiček

Zastavení č.12

- naváté písky

11.7.2013 18:03:51 - aktualizováno 30.4.2015 13:24:54 | přečteno 1973x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 13 - Byšičky - kamenný most

Zastavení č.13

 - kamenný most, zbytky mostu z počátku 14. století

11.7.2013 18:05:00 - aktualizováno 30.4.2015 13:25:03 | přečteno 2808x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 14 - Byšičky - barokní ves

Zastavení č.14

- okrouhlice, Šporkovy stavby v okolí

11.7.2013 18:05:48 - aktualizováno 30.4.2015 13:25:16 | přečteno 2237x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 15 - Hrbáčkovy tůně

Zastavení č.15

- fauna, flóra opuštěných meandrů a jejich zazemňování 

11.7.2013 18:06:36 - aktualizováno 30.4.2015 13:25:28 | přečteno 3056x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 16 - Niva Labe

Zastavení č.16

- divočící a meandrující řeka, zátopové území

11.7.2013 18:07:42 - aktualizováno 30.4.2015 13:26:42 | přečteno 2263x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 17 - Eremitáž u Sv. Václava

Zastavení č.17

- hospodaření v císařských lesích

11.7.2013 18:09:10 - aktualizováno 30.4.2015 13:26:54 | přečteno 4257x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 18 - Vodní zdroj Káraný

Zastavení č.18

- základní přírodní i technické údaje

11.7.2013 18:10:10 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:04 | přečteno 3902x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 19 - Lipovka

Zastavení č.19

- ekosystém lužního lesa, flóra a fauna 

11.7.2013 18:11:06 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:15 | přečteno 2393x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 20 - Grado

Zastavení č.20

- historie lázní

11.7.2013 18:12:01 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:25 | přečteno 3961x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 21 - Lávka přes Labe

Zastavení č.21

- stavba, základní technická data

12.3.2015 13:28:45 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:37 | přečteno 3059x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zastavení č. 22 - Řeka Labe

Zastavení č.22

- základní údaje, zdymadlo Čelákovice

11.7.2013 18:14:00 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:47 | přečteno 4039x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 23 - Mlýnský náhon

Zastavení č.23

- fauna a flóra 

11.7.2013 18:14:59 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:57 | přečteno 1976x | tana | Celý článek
 

Zastavení č. 24 - Čelákovice

Naucna stezka 24 web 2

- stručný přehled historie města a tvrze

11.7.2013 18:16:01 - aktualizováno 30.4.2015 13:28:08 | přečteno 3324x | tana | Celý článek
 
30.4.2015 14:27:49 | přečteno 3324x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load