ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zastavení č. 10 - Dvůr Karlov

Zastavení č.10

- historie špitálu z 18. století, architektonické pozůstatky

Jako vizitku vlastních lidumilných názorů nechal František Antonín, hrabě Špork na pustém místě směrem k poustevně sv. Václava postavit v letech 1715–1717 na okraji lesa špitál pro 40 nemocných a starých poddaných z lyského panství, nazývaný nyní Karlov.

Název zřejmě vznikl podle jména Šporkova zetě  Františka Karla Rudolfa Sweertse, podle dobových údajů skvělého ekonoma. Špitál nebyl nikdy plně využit, archivní dokumenty hovoří nanejvýš o 24 nemocných, chudých a starých lidech.

Původní barokní trojkřídlá stavba byla postavena podle návrhů A. Nittoly a F. M. Kaňky, který později zpracoval projekt nového lyského kostela sv. Jana Křtitele. Čtvercový půdorys špitálu uzavírala na severní straně kaple sv. Kříže, která byla v roce 1790 pod vlivem josefinských reforem zrušena. Podle údajů, sebraných B. Chmelovou, byly uvnitř špitálu zřízeny dvě místnosti pro kněze, kuchyně, jídelna, sakristie, oratorium, pokojík pro vrátného a místnosti špitálníků. Jejich vybavení tvořila postel se žíněnkou, ložní prádlo, pohodlné sedadlo a truhla na šaty. Špitál již od roku 1750 nepřijímal a v roce 1805 byl zrušen. V té době byl otevřen nový špitál ve staré radnici v Lysé (dnes budova Muzea Bedřicha Hrozného). Od té doby sloužily chátrající budovy hospodářským účelům panského dvora.

Karlov byl z důvodů hospodářského využití později několikrát přestavěn a dnes můžeme spatřit jen velmi malé zbytky původního špitálu. Za pozornost stojí částečně zachovaný barokní portál kaple s kamenným ostěním (obr. 1) a dále portálek do bývalé sakristie. V kapli, kde jsou v současnosti zřízeny stáje, byl při hospodářských přestavbách snížen strop. Na půdě nad ním jsou zachovány zbytky pilastrů s hlavicemi (obr. 2), které byly původně situovány pod stropem kaple. Uvnitř dvora můžeme vidět na východním křídle stavby zbytky ambitů se zalíbenými freskami.

Původní vzhled této části Šporkovskeho panství zachovaly rytiny M. Rentze, na nichž lze  vidět podobu špitálu krátce po  založení.

Za špitálem je znázorněna slezská silnice, která vedla od eremitáže Sv. Václava shodně s dnešní železniční tratí. U Karlova se stáčela a pokračovala k východu přibližně podél dnešních koňských ohrad a jižního okraje lesa.

Bludičky na Zmatově

Podle pověsti, publikované poprvé Fr. Otrubou v roce 1925, „rozkládaIy se za starých časů se mezi Lysou a Byšičkami velké bažiny a nad nimi večer poskakovaly světélka, bludičky. Když tudy v tu dobu někdo šeI,  obstoupily jej, zmátly mu cestu a zavedly jej do bažin. Odtud pojmenování Zmatov“.

Existenci těchto bažin dodnes dokládá pruh humózní, místy až černě zbarvené půdy na dlouhém lánu, který se táhne od koňských ohrad u Karlova směrem k Lysé.

„Jednou tudy šel navečer truhlář nesa do vesnice dohotovené necky. Také jej bludičky obklopily a tancovaly kolem něho. Nevěda si rady, hodil necky na zem a lehl si pod ně. Slyšel pak nad sebou dupání, až ztratil vědomí. Ráno nalezli jej lidé polomrtvého“.

Zvážíme-li, že v 19. století bylo v Lysé 14 hospod a 4 kořalny, lze truhlářův zážitek docela dobře interpretovat i bez použití mystiky.

Po silnici do Lysé nad Labem  (k nádraží) – 3,3 km.

Další zastavení stezky ve směru do Lysé nad Labem (Dvorecké lesy) – 1,5 km; další zastavení stezky ve směru do Čelákovic (Řehačka – labský  meandr) – 1,9 km. Do konce stezky v Lysé nad Labem – 11,7 km, do  konce stezky v Čelákovicích – 9,3 km.

Zastavení č.10

Zastavení č.10

Zastavení č.10

 
Zastavení č.10

Zastavení č.10

 
Zastavení č.10

Zastavení č.10

 
Zastavení č.10

Zastavení č.10

 
Zastavení č.10

Zastavení č.10

 
 
11.7.2013 18:01:12 - aktualizováno 30.4.2015 13:21:52 | přečteno 1459x | tana
 
Město Čelákovice
load