ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zastavení č. 14 - Byšičky - barokní ves

Zastavení č.14

- okrouhlice, Šporkovy stavby v okolí

Z ryze praktických důvodů postupného osídlení opuštěných a zaniklých osad na svém panství nechal František Antonín, hrabě Špork počátkem 18. století obnovit v okolí Lysé vesnice Šnepov, Vápensko a také Byšičky, jejichž obnova je datována k roku 1717.

Obec byla založena zajímavým a dodnes velmi neobvyklým způsobem do kruhu, což bylo považováno za pravzor původních slovanských osad. Takový půdorys, který je nazýván okrouhlice, je dodnes zachován velmi vzácně (např. obec Jestřebice u Mělníka) a je památkově chráněn zákonem. Jednotlivé, do kruhu rozmístěné domy, měly mezi sebou ploty s vjezdy a také východy z obce (obvykle dva) byly občas přehrazeny tzv. přelízkou tak, aby byl nevítaným návštěvníkům ztížen odchod z obce (obr. 1).

Špork nechal osadit do kruhu s dvěma východy původně osm domů se zahradou a každému usedlíkovi dal do užívání část polí, luk a lesa, za což měli osadníci povinnost 2 dny a o žních 3 dny v týdnu robotovati.

Starobyle udržovanou náves dnes dokreslují čtyři mohutné lípy, mezi nimiž se nachází pseudogotická kaple sv. Václava z roku 1888 s votivním obrazem od J. A. Heřmana z téže doby. Obec Byšičky poskytla exteriéry k řadě českých filmů, z nichž nejznámější je „Procesí k panence“ režiséra V. Jasného.

Šporkovy stavby v okolí Byšiček

Šporkova vášeň v zakládání staveb v přírodě našla uplatnění především v západní části lyského panství, v širším okolí Byšiček (obr. 2). V lese Boru založil rozsáhlou eremitáž u sv. Václava (1) – zastavení stezky č. 17. V tomtéž lese v blízkosti Dvorců založil roku 1717 poustevnu sv. Františka Serafinského (2) a mezi ní a Lysou roku 1720 bažantnici (3). První šporkovskou stavbou v této části panství zřejmě byl lovecký zámeček Neugebäu (4), česky Nové Stavení, dokončený již roku 1702. V jeho blízkosti založil roku 1715 špitál pro chudé Karlov (5) – zastavení stezky č. 10 a konečně roku 1717 ves Byšičky (6). Na blízké Mlynářské strouze nechal v roce 1720 postavit pilu a mlýn sv. Anny.

Převzetí panství po Šporkově smrti roku 1758 jeho dcerou Annou Kateřinou Sweerts – Šporkovou a jejím manželem Františkem Karlem znamenalo zkázu většiny uvedených staveb nebo jejich přestavbu na hospodářské objekty.

Po silnici do Lysé nad Labem (k nádraží) – 4,8 km.

Další zastavení stezky ve směru do Lysé nad Labem (Byšičky – kamenný most) – 0,3 km; další zastavení stezky ve směru do Čelákovic (Hrbáčkovy tůně) – 1,3 km. Do konce stezky v Lysé nad Labem – 15,2 km, do konce stezky v Čelákovicích – 5,8 km.

Byšičky – kamenný most: 50° 10′ 44,3″ N 14° 47′ 37,8″ E

Byšičky – barokní ves: 50° 10′ 50,2″ N 14° 47′ 37,0″ E

Hrbáčkovy tůně: 50° 10′ 49,2″ N 14° 46′ 43,1″ E

Zastavení č.14

Zastavení č.14

Zastavení č.14

 
Zastavení č.14

Zastavení č.14

 
Zastavení č.14

Zastavení č.14

 
 
11.7.2013 18:05:48 - aktualizováno 30.4.2015 13:25:16 | přečteno 2282x | tana
 
Město Čelákovice
load