ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zastavení č. 20 - Grado

Zastavení č.20

- historie lázní

Při pohledu severozápadním směrem spatříte část bývalé významné rekreační oblasti známé jako Grado. Toto přírodní koupaliště na písčitém ostrově vzniklo přirozeným rozdvojením labského toku.
Ostrov existoval již v dávné minulosti, čehož jsou dokladem archeologické památky objevené ve třicátých letech 20. století při budování nového labského řečiště a zdymadel.

Vznik lázní

Čistá voda a příjemná krajina mezi Jizerou a Labem, s káranskými a lyskými lesy, se čím dál více stávaly vyhledávaným místem, a to zejména o víkendech. Ostrov v roce 1922, s jednoduše upraveným břehem a s písčitými plážemi pro koupající, táhnoucí se v délce téměř 5 km od bývalého jezu u železničního mostu v Jiřině až ke Káranému, měl všechny předpoklady ke zřízení prosperujících říčních – písečných lázní. Půvabnému a ve dny volna pro Pražany snadno dostupnému přírodnímu koupališti se dostávalo ze strany návštěvníků stále větší pozornosti a zároveň zájmu, přízně i podpory ze strany Ministerstva zdravotnictví a dalších zemských i pražských úřadů. O dva roky později již nese koupaliště označení „České Grado“.

Tisíce Pražanů využívá zvláštní vlaky se sníženým jízdným vypravované z Prahy do Čelákovic a zpět. Přívoz pod kostelem je nedostačující a tak Správa lázní ještě v témže roce nechává od ženijního vojska postavit dřevěný most, který vedl z břehu pod kostelem přímo ke koupališti.

Lázně daly nové možnosti podnikatelům, kteří na ostrově zbudovali restaurační zařízení, četné kabiny, prodejní stánky, půjčovny loděk aj. Významným společenským a předně ekonomickým přínosem byly i pro samotné město a jeho drobné podnikatele.

Zánik Českého Grada

Od počátku třicátých let 20. století se již začínají stavět také první víkendové chaty. Třicátá léta jsou ale i počátkem zániku tohoto po mnoha stránkách významného a prospěšného rekreačního letoviska. Dlouho plánovaný projekt regulace Labe, kterého se domáhaly pro téměř pravidelné každoroční záplavy polabské obce již několik desetiletí, však ohrožoval existenci rozvíjejících se říčních lázní.

Správa lázní okamžitě zahájila jednání, aby tato hrozba byla změnou projektu odvrácena. Koncem září 1955 se na žádost primátora hl. m. Prahy konalo na Ministerstvu veřejných prací jednání pro zachování čelákovického Grada k účelům veřejně zdravotním.

Nastalé neutěšené ekonomické a politické poměry postupně celý záměr zpomalovaly. Oslabil se i zájem pražské obecní správy podílet se na dalším financování čelákovických lázní. Nebylo síly a vůle pozměnit práce na regulaci Labe dále pokračující podle původního projektu, které byly jednoznačným koncem lázní. Ještě v roce 1959 Správa lázní vedla jednání s Ředitelstvím pro stavbu vodních cest na záchranu Českého Grada, ale bezúspěšně.

Uzavřením labského ramene u železničního mostu přestala proudící voda omývat písečné břehy Grada a nové okupační a válečné poměry celý slibně se rýsující záměr utlumily.

Dřevěný most ztratil funkci a v roce 1940 byl odstraněn. Zařízení postupně zchátralo, pláž z velké části zarostla a dno kdysi slavných lázní se pokrylo bahnem.

Současnost

Nyní patří Grado katastrem ke Káranému a ze značné části je zastavěno rekreačními chatami, kde tráví volné chvíle většinou obyvatelé z Prahy.

Další zastavení stezky ve směru do Lysé nad Labem (Lipovka) – 0,9 km; další zastavení stezky ve směru do Čelákovic (Lávka přes Labe) – 0,2 km. Do konce stezky v Lysé nad Labem – 19,9 km, do konce stezky v Čelákovicích – 1,1 km.

Lipovka: 50° 10′ 29,5″ N 14° 45′ 39,1″ E

Grado: 50° 10′ 18,6″ N 14° 45′ 26,2″ E

Lávka přes Labe: 50° 10′ 8,7″ N 14° 45′ 33,0″ E

Zastavení č.20

Zastavení č.20

Zastavení č.20

 
Zastavení č.20

Zastavení č.20

 
Zastavení č.20

Zastavení č.20

 
Zastavení č.20

Zastavení č.20

 
Zastavení č.20

Zastavení č.20

 
Zastavení č.20

Zastavení č.20

 
 
11.7.2013 18:12:01 - aktualizováno 30.4.2015 13:27:25 | přečteno 4084x | tana
 
Město Čelákovice
load