ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Adventní jarmark - rezervace stánkového místa

Město Čelákovice, každoročně pořádá zahájení adventu ve městě a v souvislosti s touto akcí je pořádán adventní jarmark. Letošní adventní jarmark proběhne v sobotu 27. 11. 2021. Pro zajištění prodejního stánkového místa byl zprovozněn online rezervační systém provozovaný na internetových stránkách města.Rezervace stánkového místa včetně platby probíhají online prostřednictvím rezervačního systému. Rezervační systém bude uzavřen v pátek 26. 11. 2021 v 10:00 hodin tak, aby bylo možné zajisti potřebné podpisy nájemních smluv a tisk originálních voucherů pro umístění na jednotlivých stáncích.

Postup k rezervaci je velmi jednoduchý a probíhá v následujících krocích:

Výběr stánkového místa v situační mapě 

Jednotlivá stánková místa jsou v rezervačním systému barevně rozlišena do jednotlivých sektorů podle druhu zboží, které je zde povoleno prodávat. Po najetí kurzoru na zvolený stánek se vedle kurzoru zobrazí "bublina", ve které je uvedena specifikace daného místa. Do specifikace náleží uvedení ceny za pronájem plochy, povolený druh prodávaného zboží a možnosti připojení na elektrickou energii. Specifikace daných sektorů je přehledně uvedena též v legendě nad rezervační mapkou. Po prostudování specifikací sektorů si vyberete stánkové místo zejména podle druhu zboží, které nabízíte (není možné stát např. s občerstvením v sektoru s řemesly) a podle Vašeho požadavku na připojení na zdroj el. energie. Zvolené místo označíte kliknutím myši a postoupíte k dalšímu kroku rezervace. 

Upozorňujeme na to, že popis „možnost agregátů“ znamená  pouze umožnění použití vlastních agregátů. Město Čelákovice agregáty nepůjčuje.

Stánková místa, která jsou v situační mapě černá, již byla zarezervována jiným nájemcem stánkového místa. 

Vyplnění identifikačních údajů

Po výběru stánkového místa budete vyzváni k vyplnění identifikačních údajů (je nutné vyplnit všechny údaje označené hvězdičkou jinak nebudete puštěni k dalšímu kroku). V případě nevyplnění některého z povinných polí označených hvězdičkou budete systémem automaticky vyzváni k jeho doplnění.

V horní části obrazovky je v tomto kroku možné otevřít náhled znění nájemní smlouvy klikem na příkaz "Náhled smlouvy". Do tohoto vzoru budou v případě dokončení rezervace stánkového místa online platbou propsány Vámi uvedené identifikační údaje. 

Po vyplnění všech povinných polí přejdete k dalšímu kroku rezervace kliknutím na příkaz "Rezervovat a přejít k platbě". Následuje online platba pomocí online platební karty.

Online platba

 Po odkliknutí možnosti "Rezervovat a přistoupit k platbě" se zobrazí detail vybraného stánku s popisem, ve kterém bude uveden:

  • Název stánku / sektor - např.: Stánek 7 / Sektor B
  • Popis stánku - zde bude uvedena specifikace stánkového místa, např.: řemesla - bez odběru el. energie
  • Cena stánku - výše je určena podle možnosti připojení na zdroj el. energie, a to u stánků s možností napojení na zdroj ve výši 2200 Kč/stánek resp. 100 Kč/stánek, u stánků bez možnosti napojení na zdroj (včetně stánků s možností agregátu) ve výši 2200 Kč.
  • Náhled smlouvy - zde lze opět poklikem na aktivní pole" Náhled smlouvy" zobrazit náhled již s Vašimi předvyplněnými údaji, které je nutné překontrolovat. Zpětná oprava již není možná. 
Dále jsou zde v sekci Rezervační formulář uvedeny položky:
  • Aktuální stav platby - tato položka se obnovuje v určeném časovém intervalu, do ověření platby se zde zobrazuje text "čeká se na úhradu", po ověření platby (trvá cca 30 sekund po provedení platebního příkazu) celá sekce Rezervačního formuláře změní a je zde uveden text "Vaše objednávka byla úspěšně uhrazena. Nyní si stáhněte smlouvu."
  • Příští zjištění stavu platby - zde se odpočítává čas zbývající k následujícímu ověření stavu platby. Tento čas se stále navazuje, platbu není nutné provést ve vymezených 30 sekundách.
Klikem na aktivní položku "Vstup do platební brány - otevře se v novém okně", nebo klikem na některý ze symbolů platebních karet se otevře samostatné okno pro provedení platby, neboli platební brána systému GP webpay, kde se zobrazí číslo a hodnota Vaší objednávky.
Dodavatelem služeb je vždy město Čelákovice a Zprostředkovatelem platby GP webpay.
Dále zvolíte platební nástroj (typ karty) klikem na symbol karty, kterou vlastníte a u které je pro řádné provedení platby nutnou podmínkou povolení platby prostřednictvím internetu. Tuto službu musíte mít zprovozněnou u vydavatele Vaší karty (Vaší banky).
Dále se otevře okno bezpečné platby kartou, ve kterém vyplníte všechna povinná pole, tedy:
  • Číslo Vaší karty - nutné opsat celé
  • Platnost Vaší karty - uvádí se ve formátu měsíc a rok
  • Ověřovací kód - bývá zpravidla trojmístné číslo uvedené na zadní straně Vaší karty


V případě úspěšného provedení platby se s okně platby zobrazí text „Vaše platba proběhla úspěšně! Děkujeme za využití naší platební brány!“.
V tuto chvíli můžete okno platby zavřít. V původním okně se specifikací vybraného stánkového místa se změní text v sekci Rezervační formulář na "Vaše objednávka byla úspěšně uhrazena. Nyní si stáhněte smlouvu."

V dolní části okna pak bude aktivní položka „Smlouva ke stažení“ po jejímž prokliknutí se otevře nebo uloží (podle nastavení Vašeho prohlížeče) konečné znění nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva

Jak již bylo popsáno výše, po provedení platby Vám bude zpřístupněn náhled nájemní smlouvy. Dále Vám bude zpřístupněn náhled voucheru nikoliv voucheru platného (pozná se tak, že přes text uvedený na voucher bude proveden "vodotisk" s textem "VZOR"). 
Takto vygenerovanou nájemní smlouvu a voucher obdrží Odbor správy majetku a investic MěÚ Čelákovice, kam se následně dostavíte k podpisu smlouvy.  Agendu rezervačního systému spolu se zajištěním navazujících smluv má na starosti Lenka Kalinová, referentka odboru správy majetku a investic, t: 326 929 141e: lenka.kalinova@celakovice.cz. K podpisu smlouvy je potřeba se dostavit do kanceláře paní Lenky Kalinové, budova radnice Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, 2.patro.Tisk potřebného počtu výtisků smlouvy zajistí odbor správy majetku a investic. K podepsané nájemní smlouvě obdržíte originál voucheru podepsaného statutárním zástupcem města. Tento originál voucheru je potom nutné umístit na viditelném místě na stánku, neboť podle něho bude probíhat kontrola oprávněnosti užívání daného stánkového místa (záboru veřejného prostranství) Městskou policií.
Podpisem nájemní smlouvy a předáním originálního voucheru je proces rezervace úspěšně dokončen.

2017-12-02

Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
Advent 2017

Advent 2017

 
 
4.12.2017 14:00:16 | přečteno 2474x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load