ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Komunitní centrum Routa Čelákovice

Routa Publicita

Realizujeme projekt v rámci IROP - CLLD MAS Střední Polabí

Stručný popis projektu - anotace

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti aktivit vedoucích k sociální inkluzi, vytvořením materiálně a technicky vhodného prostoru pro komunitní centrum - jde zde o rekonstrukci prostor KC se sociální službou SAS ve městě Čelákovice. KC bude sloužit zejména pro 2 CS - lidé sociálně vyloučení a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Rekonstrukce proběhne v prostorách 2.NP domu na ulici Sedláčkova č. p. 107. Partneři projektu jsou Rodinné centrum routa z. s. a Mateřské centrum Čelákovice z. s.

Co je cílem

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti aktivit vedoucích k sociální inkluzi, vytvořením materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

- poskytování sociální služby - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – SAS,

- zajištění dostupného základního sociálního poradenství,

- setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity,

- realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací.

Důležité je předcházet sociálnímu vyloučení a mírnit jeho dopady prostřednictvím komunitní sociální práce.  KC díky svým činnostem přispívá k dosažení pozitivní sociální změny, začleňování a důsledně uplatňuje rovný přístup ke všem členům komunity.

Výsledkem projektu bude udržení a rozšíření komunitního centra, ve kterém se budou setkávat členové komunity, tzn. občané Čelákovic a užšího okolí.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Cílová skupina bude dostatečně informována (základní sociální poradenství) o možnostech řešení své nepříznivé sociální situace, bude se orientovat v možnostech, které jim při řešení nepříznivé sociální situace nabízí systém sociálního zabezpečení a o možnostech využívání sociálních služeb dostupných pro danou lokalitu. Budou také posíleny kompetence cílové skupiny ve schopnosti řešení své nepříznivé situace a k podpoře sociálního začleňování. 

Cílová skupina se tedy na základě poskytnutého poradenství bude umět zorientovat ve své situaci a bude moci si vybrat vhodný způsob, jak svou situaci vyřešit, ať už svépomocí, případně s pomocí rodiny a blízkých, sociálních služeb nebo pomocí systému sociálního zabezpečení.


16.4.2021 11:00:25 | přečteno 529x | petr.spad
 
Město Čelákovice
load