ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Koncepce mobility města Čelákovice

mobilita

Město Čelákovice získalo dotační prostředky na projekt, který je zaměřen na tvorbu strategického dokumentu „Koncepce mobility města Čelákovice“. Jedná se o komplexní dokument řešící dopravní systémy na území města s cílem vyhodnotit současný stav na základě analýz a dopravních průzkumů a posléze navrhnout odpovídající řešení hlavních nedostatků s cílem maximální optimalizace dopravy a mobility na území města Čelákovice.

NÁZEV PROJEKTU: Koncepce mobility města Čelákovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619
OPERAČNÍ PROGRAM: Operační program Zaměstnanost
DOBA REALIZACE: 1. března 2020 – 30. listopadu 2020

PŘEDMĚT PROJEKTU:
Město Čelákovice získalo dotační prostředky na projekt, který je zaměřen na tvorbu strategického dokumentu „Koncepce mobility města Čelákovice“. Jedná se o komplexní dokument řešící dopravní systémy na území města s cílem vyhodnotit současný stav na základě analýz a dopravních průzkumů a posléze navrhnout odpovídající řešení hlavních nedostatků s cílem maximální optimalizace dopravy a mobility na území města Čelákovice.
Tato koncepce bude následně sloužit jako podklad pro rozhodovací proces a implementaci nabízených opatření. Dokument by měl sloužit jako výchozí bod pro optimalizaci dopravních systémů a řešení klíčových problémů v této oblasti (vysoká poptávka po dopravě v klidu, průtah intenzivní silniční dopravy centrem města, nízké využití alternativních způsobů dopravy apod.). Základní řešení oblasti jsou silniční doprava, doprava v klidu (parkování), veřejná hromadná doprava, aktivní mobilita (např. pěší a cyklistická doprava) a bezpečnost dopravy.

CÍLE PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je:
- reagovat na vývoj v oblasti mobility, národní a nadnárodní legislativu, národní a regionální směry rozvoje a klíčové dokumenty v oblasti dopravy.
- vytvořit dostatečně robustní koncepční dokument pro oblast dopravy, který bude navazovat na národní, regionální a místní strategické dokumenty.
Dílčím cílem projektu je:
- analyzovat zásadní dopravní systémy na území města, 
- definovat problematické celky a jejich návaznost na další oblasti,
- získat dostatečně validní podklady s návrhy opatření, které (při jejich implementaci) eliminují problematické oblasti, resp. pomohou optimalizovat dopravní systémy ve městě. 

ikona souboruKoncepce mobility města Čelákovice

Koncepce mobility

Koncepce mobility publicita

Koncepce mobility publicita

 
 
5.6.2020 13:44:39 - aktualizováno 28.10.2021 19:53:10 | přečteno 1631x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load