ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice

loga

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je pořízení 2 100 ks sběrných nádob - kompostejnerů o objemu 240 I na bioodpad a 25 ks sběrných nádob o objemu 770 I rovněž na bioodpad. Zároveň je předmětem projektu také pořízení 1 ks sběrné nádoby o objemu 1 100 I na papír, 1 ks sběrné nádoby o objemu 1 100 I na sklo a 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m3 na plast. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 925 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 2 340 871 Kč
Dotace EU: 1 989 740 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 351 131 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 12. 4. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Čelákovice


14.8.2018 15:02:08 | přečteno 361x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load