Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice

CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005930

loga

Projekt je zaměřen na zateplení objektu čtyř městských bytových domů v Čelákovicích. Objekt bude zateplen difúzně otevřeným zateplovacím fasádním systémem v celém objemu, stejně tak bude zateplen suterén bytových domů. Střešní plášť celé budovy bude rovněž zateplen. Okolo objektu bude provedena drenáž pro odvod dešťových vod z bezprostředního okolí bytových domů.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Výsledkem projektu bude snížení energetické náročnosti budovy a snížení emisí.

Projekt " Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice" je spolufinancován Evropskou unií.

Vytvořeno 13.8.2018 12:49:13 | přečteno 430x | Bc. Martin Chramosta
load