ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Inzerce

Vyplněný ikona souboruformulář k zadání inzerce je nutné zaslat redakci vždy do termínu uzávěrky, a to především e-mailem: zpravodaj@celakovice.cz ve formátu doc/docx.


PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ
Inzerát doručí inzerent redakci do uzávěrky - tj. 15. dne v měsíci (případně po dohodě nejdéle do 20.) do čísla na další měsíc, a to v elektronické podobě, případně poštou nebo osobně - napsané. ZMČ vychází jednou měsíčně, cca první týden v měsíci v nákladu 6 100 ks – dostává jej každá rodina ve městě zdarma 5 225 ks.
Inzerce je černobílá s možností použití přítiskové barvy daného čísla. Výjimku tvoří inzeráty celostránkové či půlstránkové. Zde je možná i inzerce celobarevná (cena beze změny).

POŽADOVANÉ INFORMACE NA OBJEDNÁVCE
Jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa (je-li jiná než zadavatele) včetně IČO, DIČ, ID datové schránky apod. Dále měsíc, do kterého chcete inzerát vložit, u opakované inzerce počet opakování, TEXT inzerátu, vzhled – řádkový nebo plošný inzerát, případně grafiku, loga, obrázky... (např. v pdf  či jpg).
U zadání plošné inzerce je nutné dodržet pevnou šířku sloupků (tj. jiný rozměr není možný): 6 cm; 12,5 cm; 19 cm - celá š. stránky. Popřípadě inzerent určí cenovou relaci. (ilustrační ikona souboruinzertní strany ZMČ)

CENA INZERCE

SLEVA COVID-19 V
Možnost bezplatné inzerce ve Zpravodaji č. 1–3/2022 pro místní živnostníky a podnikatele
Rada města Čelákovic schválila na své schůzi konané 30. listopadu 2021 opatření pro podporu místních živnostníků a podnikatelů pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. Jedním z opatření je možnost bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele v lednovém, únorovém a březnovém vydání Zpravodaje 2022. Podmínky této bezplatné inzerce jsou následující:
  • v návaznosti na usnesení Rady města č. 25/2021/11.1.4 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6;
  • za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou provozovnu na území města Čelákovic;
  • termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 V“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 1/2022 byl 13. 12. 2021, pro č. 2/2022 je 15. 1. 2022 a pro č. 3/2022 je 15. 2. 2022 a tato inzerce se zasílá v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné opakovat ve všech třech speciálních přílohách;
  • maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 1/2022, č. 2/2022 a č. 3/2022 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti šířka 6 cm x výška (max.) 6 cm, tj. 36 cm2;
  • pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění.
ikona souboru25/2021/11.1.4

ikona souboru(schváleno Radou města 26. 11. 2019)

Minimální cena veškeré i opakované inzerce je stanovena 250 Kč/bez DPH 21%.

řádková inzerce25 Kč bez DPH 21% za každý 1cm2
plošná inzerce
35 Kč bez DPH 21% za každý 1cm2

celá stránka (velikost.: š. 19 x v. 25,9 cm) sleva 20%
cena po slevě: 13 779 Kč bez DPH 21% (s DPH 16 672,50 Kč)

polovina stránky (velikost.: š. 19 x v. 12,8 cm) sleva 10%
cena po slevě: 7 661 Kč bez DPH 21% (s DPH 9 269,50 Kč)

ZVÝHODNĚNÁ OPAKOVANÁ INZERCE
První vydání inzerátu vždy bez slevy, tj. 100%.

3-5 opakování inzerátusleva 20%příklad 4 opakování:
1x 100% ceny; 3x - odečtena 20% sleva
6-11 opakování inzerátusleva 30%
příklad 6 opakování:
1x 100% ceny; 5x - odečtena 30% sleva
12-více opakování inzerátusleva 40%
příklad 14 opakování:
1x 100% ceny; 13x - odečtena 40% sleva

VYÚČTOVÁNÍ
Po vydání čísla dojde k vyúčtování, a to na základě zadané specifikace v objednávce a skutečného zveřejněného stavu. Inzerent obdrží poštou či do datové schránky daňový doklad cca do měsíce od vydání čísla.

PLATBA
Částku může inzerent uhradit hotově či kartou v pokladně MěÚ Čelákovice – radnice II, 1. patro (Obecní dům), Stankovského 1650, a to v pondělí a středu, 8.00-12.00 12.45-17.00 hod., bezhotovostní platbou převodním příkazem na účet KB NONET Praha-východ č. ú.: 19-4127-201/0100 nebo složenkou. POZOR, při jakékoliv platbě je vždy nutné uvádět variabilní symbol inzerátu!

ADRESA REDAKCE
Zpravodaj města Čelákovic, Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury, radnice II 1. patro (Obecní dům), Stankovského 1650, Čelákovice 250 88, tel.: 326 929 110 (108-109), e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

INZERENTI POZOR!
Při zjištění, že inzerent nezaplatil vyúčtovanou částku za zveřejnění inzerce v době splatnosti, nebude redakce tomuto inzerentovi do úhrady dluhu inzerci přijímat/otiskovat.

PODMÍNKY PRO ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE
Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic ikona souboruI/4/2012 byly schváleny na schůzi RM dne 6. 12. 2012 usnesením č. 23/2012/6.3 s účinností dnem 7. 12. 2012.

ŽIVOTNÍ SITUACE
Podrobný popis ikona souborusituace zadání inzerátu.

23.6.2013 0:29:33 | přečteno 7906x | tana
 
Město Čelákovice
load