ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Inzerce

Vyplněný ikona souboruformulář k zadání inzerce je nutné zaslat redakci vždy do termínu uzávěrky, a to především e-mailem: zpravodaj@celakovice.cz ve formátu docx/doc.


PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ
Inzerát doručí inzerent redakci nejdéle do termínu uzávěrky - tj. zpravidla do 15. dne v měsíci do čísla na další měsíc, a to v elektronické podobě, případně poštou nebo osobně - napsané. ZMČ vychází jednou měsíčně, cca první týden v měsíci v nákladu 6 100 ks – dostává jej každá rodina ve městě zdarma 5 225 ks.
Inzerce je černobílá s možností použití přítiskové barvy daného čísla. Výjimku tvoří inzeráty celostránkové či půlstránkové. Zde je možná i inzerce celobarevná (cena beze změny).

POŽADOVANÉ INFORMACE NA OBJEDNÁVCE
Jméno a adresa zadavatele, fakturační adresa (je-li jiná než zadavatele) včetně IČO, DIČ, ID datové schránky apod. Dále měsíc, do kterého chcete inzerát vložit, u opakované inzerce počet opakování, TEXT inzerátu, vzhled – řádkový nebo plošný inzerát, případně grafiku (tiskové pdf), loga, obrázky... (např. v pdf  či jpg).
U zadání plošné inzerce je nutné dodržet pevnou šířku sloupků (tj. jiný rozměr není možný): 6 cm; 12,5 cm; 19 cm - celá š. stránky. Popřípadě inzerent určí cenovou relaci. (ilustrační ikona souboruinzertní strany ZMČ)

CENA INZERCE

ikona souboru(schváleno Radou města 26. 11. 2019)

Minimální cena veškeré i opakované inzerce je stanovena 250 Kč/bez DPH 21%.

řádková inzerce25 Kč bez DPH 21% za každý 1cm2
plošná inzerce
35 Kč bez DPH 21% za každý 1cm2

celá stránka (velikost.: š. 19 x v. 25,9 cm) sleva 20%
cena po slevě: 13 779 Kč bez DPH 21% (s DPH 16 672,50 Kč)

polovina stránky (velikost.: š. 19 x v. 12,8 cm) sleva 10%
cena po slevě: 7 661 Kč bez DPH 21% (s DPH 9 269,50 Kč)

ZVÝHODNĚNÁ OPAKOVANÁ INZERCE
První vydání inzerátu vždy bez slevy, tj. 100%.

3-5 opakování inzerátusleva 20%příklad 4 opakování:
1x 100% ceny; 3x - odečtena 20% sleva
6-11 opakování inzerátusleva 30%
příklad 6 opakování:
1x 100% ceny; 5x - odečtena 30% sleva
12-více opakování inzerátusleva 40%
příklad 14 opakování:
1x 100% ceny; 13x - odečtena 40% sleva

VYÚČTOVÁNÍ
Po vydání čísla dojde k vyúčtování, a to na základě zadané specifikace v objednávce a skutečného zveřejněného stavu. Inzerent obdrží do datové schránky, e-mailem či poštou daňový doklad cca do měsíce od vydání čísla.

PLATBA
Částku může inzerent uhradit bezhotovostní platbou převodním příkazem na účet KB NONET Praha-východ č. ú.:
19-4127-201/0100 nebo
hotově či kartou v pokladně MěÚ Čelákovice – radnice II, 1. patro (Obecní dům), Stankovského 1650, a to v pondělí a středu, 8.00-12.00 12.45-17.00 hod.
POZOR, při jakékoliv platbě je vždy nutné uvádět variabilní symbol inzerátu z daňového dokladu!

ADRESA REDAKCE
Zpravodaj města Čelákovic, Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury, radnice II 1. patro (Obecní dům), Stankovského 1650, Čelákovice 250 88, tel.: 326 929 110 (108-109), e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

INZERENTI POZOR!
Při zjištění, že inzerent nezaplatil vyúčtovanou částku za zveřejnění inzerce v době splatnosti, nebude redakce tomuto inzerentovi do úhrady dluhu inzerci přijímat/otiskovat.

PODMÍNKY PRO ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE
Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic ikona souboruI/16/2022 byly schváleny na schůzi RM dne 13. 12. 2022 usnesením č. 31/2022/6.2.2 s účinností od 1. 1. 2023.

ŽIVOTNÍ SITUACE
Podrobný popis ikona souborusituace zadání inzerátu.

23.6.2013 0:29:33 | přečteno 11066x | tana
 
Město Čelákovice
load