ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Ztráty a nálezy

ztráty a nálezy 300x300

Přijímáním nálezů na území města Čelákovice je pověřena Městská policie Čelákovice.

Evidencí, vydáváním a likvidací nálezů na území města Čelákovice je pověřen odbor správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice.

Kontaktní osobou, u které se mohou v provozní době úřadu o své věci osobně nebo telefonicky hlásit majitelé ztracených věcí, je Renáta Štěpánková, e: renata.stepankova@celakovice.cz, t: 326 929 153.


Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do tří let od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Seznam nalezených věcí

Datum ČísloPředmět nálezu Místo nálezu  K vyzvednutí do
20.1.2020  2020/01 Horské jízdní kolo -22.1.2023 
17.1.2020  2020/02 Mobilní telefon ul. Stankovského5.2.2023 
23.1.2020  2020/03 Mobilní telefon náměstí 5. května5.2.2023 
18.2.2020  2020/04 Látková peněženka s obsahem ul. Stankovského4.3.2023 
21.2.2020  2020/05 Kožená peněženka s obsahem ul. Stankovského4.3.2023 
17.3.2020  2020/06 Mobilní telefon ul. U Potoka25.3.2023 
17.3.2020  2020/07  Jízdní kolo ul. Stankovského25.3.2023 
17.3.2020  2020/08 Jízdní kolo ul. Jungmanova25.3.2023 
20.3.2020  2020/10 Platební karta Městský bazén Čelákovice25.3.2023 
20.3.2020  2020/11 Klíče dětské hřiště v Sedlčánkách25.3.2023 
20.3.2020  2020/12 Hůl na hřbitově, Čelákovice25.3.2023 
26.5.2020  2020/13 Svazek klíčů včetně klíče od vozidla na cyklostezce, Čelákovice - Sedlčánky10.6.2023 
29.5.2020  2020/14 Látková peněženka s hotovostí ul. Stankovského10.6.2023 
7.7.2020  2020/15 Dámské jízdní kolo Lázně Toušeň22.7.2023 
15.7.2020  2020/16 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/17 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice 5.8.2023 
15.7.2020  2020/18 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/19 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/20 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/21 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/22 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/23 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/24 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
15.7.2020  2020/25 Jízdní kolo cyklověž, Čelákovice5.8.2023 
11.9.2020  2020/26 Rybářská taška, pruty, přístřešek u Labe16.9.2023 
11.9.2020  2020/27 Nůžky na živý plot, strunová sekačka, sošky náměstí 5. května16.9.2023 
11.9.2020  2020/28 Board u bazénu, Čelákovice16.9.2023 
14.9.2020  2020/29 Pánské jízdní kolo ul. Na Stráni16.9.2023 
14.9.2020  2020/30 Dětské jízdní kolo na hřbitově, Čelákovice16.9.2023 
14.9.2020  2020/31 Jízdní kolo ul. Sukova16.9.2023 
14.9.2020  2020/32 Svazek klíčů ul. Křižíkova16.9.2023 
14.9.2020  2020/33 Svazek klíčů ul. Sady 17. listopadu16.9.2023 
14.9.2020  2020/34  Svazek klíčů -16.9.2023 
14.9.2020  2020/35 Svazek klíčů s přívěškem ul. Rybářská16.9.2023 
18.9.2020  2020/36 Bankovka náměstí 5. května30.9.2023 
12.10.2020  2020/37 Dětské jízdní kolo a přilba ul. Sady 17. listopadu11.11.2023 
17.10.2020  2020/38 Bankovní karta náměstí 5. května 11.11.2023 
 20.10.2020 2020/39 Dětské brýle ul. Stankovského11.11.2023 
20.10.2020  2020/40 Kožená peněženka náměstí 5. května11.11.2023 
29.10.2020  2020/41 Karta na stravu -11.11.2023 
2.11.2020  2020/42 Elektrokoloul.  V Zátiší11.11.2023 
2.11.2020  2020/43 Jízdní kolo ul. Sady 17. listopadu11.11.2023 
2.11.2020  2020/44 Jízdní kolo cyklostezka u Labe11.11.2023 
19.9.2020 2020/45  Svazek klíčů náměstí 5. května11.11.2023 
23.9.2020  2020/46 Mobilní telefon ul. Palackého11.11.2023 
25.9.2020  2020/47 Dva svazky klíčů vč. ovladače od automobilu ul. Mochovská11.11.2023 
13.12.2020  2021/1 Svazek klíčů ul. J. A. Komenského20.1.2024 
18.12.2020  2021/2 Platební karta -20.1.2024 
15.12.2020  2021/3 Kovový náramek ul. Rybářská20.1.2024 
3.11.2020  2021/4 Klíče ul. Mstětická, Záluží20.1.2024 
27.11.2020  2021/5 Lítačka ul. Sedláčkova20.1.2024 
15.12.2020  2021/6 Jízdní kolo ul. Jiřinská20.1.2024 
1.1.2021  2021/7 Baret a rukavice ul. Rybářská20.1.2024 
3.2.2021  2021/8 Jízdní kolo ul. U Kapličky24.2.2024 
 14.3.2021  2021/9  Pánské hodinky ul. Jungmannova1.4.2024 
13.3.2021  2021/10  Dvě jízdní kola ul. Stankovského1.4.2024 
18.3.2021  2021/11 Klíče -1.4.2024 
17.2.2021  2021/12 Bankovka ul. Boženy Němcové1.4.2024 
13.2.2021  2021/13 Klíč od automobilu  -1.4.2024 
18.2.2021  2021/14  Technický průkaz od návěsu náměstí 5. května1.4.2024 
19.1.2021  2021/15 Svazek klíčů ul. Sady 17. listopadu1.4.2024 
15.4.2021  2021/16  Jízdní kolo  u Labe v Čelákovicích20.4.2024 
7.4.2021  2021/17  Dvě jízdní kola  ul. V Prokopě 20.4.2024 
23.4.2021  2021/19 Bankovky ul. Masarykova14.5.2024 
28.4.2021  2021/20 Svazek klíčů hřiště u CMC14.5.2024 
5.5.2021  2021/21 Svazek klíčů ul. Strojařská14.5.2024 
6.3.2021  2021/22 Taštička lékárničky večerka Lázně Toušeň26.6.2024 
2.6.2021  2021/23 Batoh -26.6.2024 
10.6.2021  2021/24 Jízdní kolo sady 17. listopadu26.6.2024 
9.6.2021  2021/25 Pouzdro na doklad ul. Rumunská26.6.2024 
4.6.2021  2021/26 Dívčí peněženka sady 17. listopadu26.6.2024 
15.5.2021  2021/27 Klíče nám. 5. května26.6.2024 
30.5.2021  2021/28 Klíče nám. 5. května26.6.2024 
10.5.2021  2021/29 Klíč hřiště u Penny26.6.2024 
14.7.2021  2021/31 Klíče ul. Kollárova12.8.2024 
29.7.2021  2021/32 Krabička s brýlemi a penězi ul. Na Stráni12.8.2024 
22.7.2021  2021/33 Peněženka s bankovkami MDDM ul. Havlíčkova12.8.2024 
16.6.2021  2021/34 Bankovka u supermarketu Albert, Čelákovice12.8.2024 
13.6.2021  2021/35 Svazek klíčů lávka přes Labe12.8.2024 
6.7.2021  2021/36 2x mobilní telefon Amirro, lávka přes Labe12.8.2024 
18.6.2021  2021/37 Bankovka u supermarketu Albert, Čelákovice12.8.2024 
18.6.2021  2021/38 Mobilní telefon křižovatka ulic V Prokopě a Stankovského12.8.2024 
27.7.2021  2021/39 Kolo ul. Na Stráni19.8.2024 
12.8.2021  2021/40 Kolo Čelákovice19.8.2024 
6.8.2021  2021/41  Dětská peněženka sady 17. listopadu14.10.2024 
3.8.2021  2021/42 Hodinky a kapesní nůž u Labe14.10.2024 
 6.8.2021 2021/43 Kapesní nožík Čelákovice14.10.2024 
 6.8.2021 2021/44 Bankovka ul. Masarykova před bankomatem Moneta14.10.2024 
 11.8.2021 2021/45 Mobilní telefon  cesta mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi14.10.2024 
 27.8.2021 2021/46 Očkovací průkaz COVID-19 ul. Stankovského14.10.2024 
 31.8.2021 2021/47 Klíč od automobilu ul. V Prokopě14.10.2024 
2.9.2021  2021/48 Dětské kolo hřiště u prodejny Penny14.10.2024 
 září 2021 2021/49 Batoh nám. 5. května, autobusová zastávka14.10.2024 
 13.9.2021 2021/50 Dvě pádla ul. U Kapličky u Labe14.10.2024 
15.9.2021  2021/51 Mobilní telefon nám. 5. května, lavička před CMC14.10.2024 
7.9.2021  2021/52 Kolo Čelákovice14.10.2024 
21.9.2021  2021/53Batoh  Čelákovice19.11.2024 
19.9.2021  2021/54 Klíčky opravna u Kovohutí19.11.2024 
4.10.2021  2021/55 Klíč nám. 5. května19.11.2024 
4.10.2021  2021/56 Kolo ul. Sokolovská u prodejny Penny19.11.2024 
4.10.2021  2021/57 Mobilní telefon křižovatka ulic Masarykova a U Podjezdu19.11.2024 
7.10.2021  2021/58 Klíče, karta do jídelny, zámek na kolo, čip Čelákovice19.11.2024 
10/2021  2021/59 Kolo Čelákovice19.11.2024 
07/2021  2021/60 Klíče nám. 5. května19.11.2024 
26.5.2021  2021/61 Batoh prostor u CMC na nám. 5. května19.11.2024 
21.1.2022  2022/1 Klíče u Nové hospody, ul. Rumunská25.5.2025 
24.1.2022  2022/2 Klíče ul. Na Stráni  25.5.2025 
11.2.2022  2022/3 Klíče ul. Příční 25.5.2025 
16.2.2022  2022/4 Klíče Čelákovice 25.5.2025 
21.2.2022  2022/5 Klíč ul. Stankovského 1650 25.5.2025 
1.3.2022  2022/6 Klíče sady 17. listopadu 25.5.2025 
3.3.2022  2022/7 Smart hodinky veřejné WC v ul. Rybářská 25.5.2025 
24.10.2021  2022/8 Klíč ul. V Prokopě 25.5.2025 
27.10.2021  2022/9 Klíče křižovatka ulic Stankovského a Sokolovská 25.5.2025 
30.10.2021  2022/10 Svazek klíčů ul. Jaselská 25.5.2025 
19.11.2021  2022/11 Svazek klíčů ul. Masarykova 25.5.2025 
17.12.2021  2022/12 Svazek klíčů železniční zastávka Jiřina 25.5.2025 
31.12.2021  2022/13 Svazek klíčů ul. U Kapličky 25.5.2025 
11.1.2022  2022/14 Klíče nám. 5. května 25.5.2025 
31.12.2021  2022/15 Klíče Čelákovice 25.5.2025 
10.3.2022  2022/16 Dálkové ovládání od garáže parkoviště v sadech 17. listopadu7.6.2025 
13.3.2022  2022/17 Mobilní telefon Čelákovice7.6.2025 
26.3.2022  2022/18 Klíč ul. Stankovského před Albertem7.6.2025 
25.5.2022  2022/19 Mobilní telefon Čelákovice7.6.2025 
29.3.2022  2022/20 Mobilní telefon ul. Rybářská7.6.2025 
31.3.2022  2022/21 Klíče Čelákovice7.6.2025 
11.4.2022  2022/22 Peněženka Čelákovice7.6.2025 
13.4.2022  2022/23 Klíče křižovatka ulic Rumunská a J. A. Komenského7.6.2025 
2.5.2022  2022/24 Klíče ul. V Prokopě7.6.2025 
14.5.2022  2022/25 Peněženka s hotovostí a PID průkazkou Čelákovice7.6.2025 
8.8.2022  2022/26 Klíče podchod u Jiřiny, Čelákovice24.8.2025 
17.7.2022  2022/27 Mobilní telefon vlaková zastávka Mstětice24.8.2025 
14.7.2022  2022/28 Klíče před potravinami v ul. Masarykova, Čelákovice24.8.2025 
27.6.2022  2022/29 Mobilní telefon Čelákovice24.8.2025 
06/2022  2022/30 Klíče Čelákovice24.8.2025 
16.6.2022  2022/31 Peněženka socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Kostelní, Čelákovice24.8.2025 
16.6.2022  2022/32 Klíče Sedlčánky24.8.2025 
3.6.2022  2022/33 Brýle Čelákovice24.8.2025 
3.6.2022  2022/34 Peněženka s hotovostí nám. 5. května, Čelákovice24.8.2025 
31.5.2022  2022/35 Peněženka s hotovostí ul. Sedláčkova, Čelákovice24.8.2025 
22.5.2022  2022/36 Průkazka PID sady 17. listopadu, Čelákovice24.8.2025 
11/2022  2022/37 Kolo ul. U Zdymadel15.12.2025 
14.8.2022  2022/38 Kolo Stankovského 1584, Čelákovice15.12.2025 
19.12.2022  2023/1 Mobilní telefon ul. Stankovského u kruhového objezdu, Čelákovice21.1.2026 
13.12.2022  2023/2 Peněženka s klíči ul. Sedláčkova, Čelákovice21.1.2026 
9.12.2022  2023/3 Rybářský prut a naviják Čelákovice21.1.2026 
16.11.2022  2023/4 Mobilní telefon ul. Jiřinská u zastávky, Čelákovice21.1.2026 
18.11.2023  2023/5 Chytré hodinky ul. Příční, Čelákovice21.1.2026 
24.1.2023  2023/6 Kolo Čelákovice2.2.2026 
7.2.2023  2023/7  Kříž a kuchyňské náčiní Čelákovice16.2.2026 
5.1.2023  2023/8 Krabička od sluchátek nám. 5. května, Čelákovice 6.4.2026 
11.1.2023  2023/9 Kabelka ul. Vančurova, Čelákovice6.4.2026 
 22.1.2023  2023/10 Řetízek Rumunská 1451/7, Čelákovice6.4.2026 
 14.2.2023  2023/11 Mobilní telefon Čelákovice6.4.2026 
  13.2.2023  2023/12 Obojek Sedlčánky - Císařská Kuchyně, cesta u stavebnin6.4.2026 
5.11.2022  2023/14 Dětská peněženka ul. Toušeňská u OD Tesco, Čelákovice 6.4.2026 
15.5.2023  2023/15 Elektrický zahradní vysavač ul. Kozovazská za vlakovým nádražím, Čelákovice27.5.2026 
20.5.2023  2023/16 Bankovka nám. 5. května před lékárnou BENU, Čelákovice27.5.2026 
29.4.2023  2023/17 Mobilní telefon ul. Kostelní, Čelákovice27.5.2026 
24.3.2023  2023/18 Mobilní telefon ul. Alej Jiřího Wolkera, Čelákovice27.5.2026 
21.3.2023  2023/19 Dívčí kabelka hřiště u Penny, Čelákovice27.5.2026 
25.2.2023  2023/20 Kabelka Brandýs nad Labem27.5.2026 
3.7.2023  2023/21 Kolo ul. U Zdymadel, Čelákovice19.8.2026 
3.7.2023  2023/22 Sluchátka ul. Rumunská, Čelákovice19.8.2026 
13.7.2023  2023/23 Mobilní telefon ul. V Zátiší, Čelákovice19.8.2026 
21.5.2023  2023/24 Mobilní telefon ul. Stankovského, Čelákovice19.8.2026 
1.6.2023  2023/25 Mobilní telefon Čelákovice19.8.2026 
11.7.2023  2023/26 Chytré hodinky pláž u jezera Malvíny, Čelákovice19.8.2026 
26.6.2023  2023/27 Notebook vlakové nádraží v ul. Masarykova, Čelákovice19.8.2026 
21.8.2018 | přečteno 4669x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load