ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Analýza SWOT

Jakmile jsou ve strategickém plánu identifikovány kritické problémové oblasti, je potřeba provést doplňkové analýzy. Stejně jako průzkum prostředí, jsou vnější i vnitřní analýzy posouzením situace obce. Avšak tyto analýzy jsou soustředěnější a detailnější než průzkum prostředí a vztahují se přímo ke kritickým oblastem. Tyto analýzy jsou známy jako SWOT analýzy, vnitřní analýza určuje silné a slabé stránky a vnější se zabývá příležitostmi a hrozbami.


Vnější analýza

Příležitosti a hrozby se liší podle toho, zda představují skutečnou příležitost, tj. něco, na co je třeba se připravit a využít toho, anebo naopak nelze její dopady ovlivnit. Často se také stává, že jedna a táž záležitost je z určitého pohledu příležitostí a z jiného hrozbou, např. výstavba supermarketu je příležitostí, protože může přinést nižší ceny zboží, pracovní místa a soustředit kupní sílu z širšího okolí. Současně však představuje hrozbu pro místní obchodníky a jejich dodavatele, kteří mohou ztratit své zákazníky.


Vnitřní analýza

Silné a slabé stránky obce musí být realisticky posouzeny a porovnány se silnými a slabými stránkami jiných konkurenčních obcí. V této fázi procesu bude užitečný průzkum názorů obyvatel a průzkum podnikatelského prostředí. 

15.6.2013 23:01:52 | přečteno 674x | tana
 
Město Čelákovice
load