ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Čelákovice 2025

1.2.2011 

Dobrý strategický plán rozvoje města je prací odborníků, jeho základním stavebním kamenem však zůstávají požadavky občanů. Na březen tohoto roku proto vedení města připravuje dotazníkovou akci zaměřenou na občany, následovat bude veřejné setkání s občany, setkání s místními neziskovými organizacemi a podnikateli, akce pro děti, mládež a mnoho dalšího. Proč je okolo strategického plánu tolik povyku a co vlastně Čelákovicím přinese?

Nové vedení města připravuje zpracování Strategického plánu rozvoje města Čelákovic do roku 2025. Jedná se o proces poměrně složitý, ve kterém je potřeba shromáždit co nejvíce podkladů k současnému stavu města i jeho možné budoucnosti a přizvat odborníky na různé oblasti života ve městě. A protože plánování značnou měrou vyžaduje i spolupráci občanů města, je důležité Strategický plán rozvoje města Čelákovic řádně představit.
Strategický plán je moderní nástroj pro dlouhodobý a harmonický rozvoj města. Řada rozhodnutí, která se týkají života ve městě, má nejenom viditelné výsledky, ale také skryté dlouhodobé dopady, které je třeba brát v úvahu, aby i v budoucnosti město prosperovalo a poskytovalo kvalitní podmínky pro život. Rozvoj města je třeba vidět v souvislostech různých oblastí života - ekonomiky, dopravy, infrastruktury, zaměstnanosti, vzhledu města, volnočasových aktivit, vzdělávání, životního prostředí, zdraví, sociálních služeb a mnoha dalších. Naše přítomnost, tedy to, co děláme a jak se dennodenně rozhodujeme, utváří naši budoucnost.
Cílem vedení města je zvyšovat kvalitu života pro obyvatele a atraktivnost města pro jeho návštěvníky. K tomu musí město efektivně využívat všechny vlastní zdroje, ale získávat i další, především z fondů EU, a to na projekty, které pomohou řešit problémy ve městě a rozvíjet to, co je rozvíjet potřeba. A právě Strategický plán rozvoje usnadňuje získávání dotací a zajišťuje logické propojení vytipovaných projektů.
Dobrý strategický plán je sice potřeba připravit s odborníky, ale základním kamenem celého plánu jsou požadavky občanů, podnikatelů, zájmových sdružení, dětí, mládeže a dalších důležitých partnerů. Plán má být společnou dohodou o tom, kam se chce město ve svém rozvoji ubírat, na co klást důraz, co chránit, jaké problémy řešit a jakým způsobem pracovat na dosažení cílů.
Všichni, kdo ve městě žijí nebo je navštěvují, budou mít příležitost aktivně se do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města zapojit. Jedním z prvních kroků bude ustanovení řídící skupiny pro zpracování Strategického plánu rozvoje města. Tato skupina vznikne rozšířením komise pro rozvoj města a MA 21 a měli by v ní být zastoupeni kromě vedení města a odborníků také občané, podnikatelé, zástupci neziskových sdružení a další.
V březnu proběhne průzkum názorů občanů pomocí dotazníku. Každý z obyvatel Čelákovic bude mít příležitost vyjádřit svůj názor na současnou podobu města i jeho budoucnost. Následně proběhne veřejné setkání s občany, setkání s neziskovými organizacemi, s podnikateli, akce pro děti a mládež a další. Záměrem je shromáždit co nejvíce představ, názorů a přání týkajících se rozvoje města, porovnat je s možnostmi města a odbornými aspekty a najít optimální řešení pro jednotlivé oblasti života ve městě. Ty se budou řešit v pracovních skupinách, které bychom rádi propojili i s poradním sborem občanů a místními odborníky.
Celý proces tvorby Strategického plánu rozvoje města Čelákovic do r. 2025 bude uzavřen v prosinci tohoto roku, kdy bude předložen Zastupitelstvu města ke schválení. O jednotlivých krocích vás budeme pravidelně informovat všemi dostupnými cestami. Budeme vám také postupně zprostředkovávat informace o konkrétních oblastech života ve městě i o moderních přístupech k jejich rozvoji.
V případě zájmu o podrobnější informace, nebo pokud máte námět, návrh či připomínku k rozvoji města Čelákovic, obracejte se prosím na paní Petru Kolenskou, tel.: 326 929 170, e-mail: petra.kolenska@celakovice.cz.
Těšíme se na spolupráci při rozvoji města!

vedení města

15.6.2013 23:11:14 | přečteno 374x | tana
 
Město Čelákovice
load