ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Jaké budou Čelákovice v roce 2025?

16.12.2010 

Bude stát elektrárna na hranicích našeho města a bude znečišťovat naše ovzduší? Ubude další zeleně v ulicích Čelákovic? Bude k dispozici nové zařízení pro naše seniory? Jak to bude s drogami ve městě? Není potřeba většího počtu strážníků? Jak bude vypadat náměstí? Jaké služby a obchody budou ve městě pro občany a jaké možnosti trávení volného času? A můžeme toto všechno a další věci jako občané nějak ovlivnit?

Nové vedení města se začalo zabývat otázkou systematického rozvoje Čelákovic. Nástrojem pro takový rozvoj je strategický plán rozvoje města. Na něm by se měli podílet občané, místní podnikatelé, neziskové organizace, zájmová sdružení a další.

Plánovat se dá různě. Nové vedení by rádo uplatnilo moderní způsoby, které zaručují hledání vyváženosti různých oblastí života - dopravy, bydlení, životního prostředí, zdravotních a sociálních služeb apod.

Záměr vystavět elektrárnu na hranicích našeho města v mnohých z nás zanechal nezodpovězené otázky. Otázky, zda budeme městem průmyslu, kde bude přibývat továren, anebo vykročíme cestou residenční lokality s výhledem na kvalitnější bydlení? Našli se mezi představiteli města příznivci jedné i druhé varianty a v Mochově dokonce předchozí vedení záměr výstavby předběžně schválilo, aniž se někoho z občanů ptalo. Elektrárna by v budoucnu mohla změnit kvalitu životního prostředí a její odpůrci již vypočítávají, kolik tun oxidů dusíku a jiných nečistot přibude. Co vlastně dýcháme v současné době? Jaké je naše životní prostředí? Starousedlící tvrdí: "Je to dobré, to byste viděli, kolik dýmu se dříve valilo z komínů Kovohutí a TOSu." Skutečnost je však trochu jiná, ani zdaleka naše současné životní prostředí není vyhovující. Labe trpí vypouštěním nečistot více než v Neratovicích a obyvatelé upozorňují na různé zápachy z průmyslových provozů a kouř, který je v noci probouzí ze spánku a způsobuje dýchací potíže alergikům.

Plánované fontány na náměstí za 10 milionu Kč a další vymoženosti jako bazén jsou a mohou být velmi pěknou vizitkou města. Kdo však rozhodoval o tom, co se bude za velké peníze budovat? Samospráva? Byli to i lidé, kteří nemají do dnešního dne na ulici zpevněný povrch a blátem chodí domů?

Jde o sladění mnoha oblastí zvyšování úrovně a kvality života občanů. Zkušenosti z jiných měst a především ze zahraničí dokazují, že je možné zajistit větší míru spokojenosti občanů kvalitní veřejnou správou.

Zavádění nových postupů má mnoho podob a je z úrovně ministerstev finančně podporováno. V našem okolí např. Český Brod obdržel dotaci 893 tis. Kč na svůj projekt "Přívětivý Český Brod" a 7,2 milionu Kč na zvýšení kvality provozu městského úřadu. Říčany postupně od roku 2004 zavádí nové nástroje řízení a zvyšování kvality veřejné správy. Pro uvedené činnosti získaly z operačního programu Lidské zdroje kolem 4,4 milionu Kč na vzdělávání zaměstnanců, vytvoření týmové spolupráce a zmapování všech činností a služeb úřadu.

Následující období do roku 2013 je zřejmě poslední příležitostí získat finanční prostředky z fondů EU a právě zde je doklad o zavádění strategického plánu rozvoje vhodným podpůrným prostředkem. Jak jsem již výše zmínil, úspěch zavedení změn není jen otázkou vedení města, ale široké partnerské spolupráce, a tak věřím, že najdeme dostatek občanů, kterým není budoucnost Čelákovic lhostejná. Pomoc každého bude velmi potřebná, a to již jen formou předání názoru na konkrétní oblast rozvoje.

Miroslav Iglo

15.6.2013 23:12:22 | přečteno 457x | tana
 
Město Čelákovice
load