ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Nový Územní plán Čelákovic

Jak jste již byli informováni v únorovém čísle Zpravodaje města Čelákovic, probíhají práce na tvorbě nového územního plánu. V tuto chvíli probíhá urbanistická soutěž o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“, která má vybrat nejkvalitnější, a tedy pro Město nejvhodnější zpracovatele územního plánu. Způsob výběru nejvhodnějšího zpracovatele územního plánu urbanistickou soutěží o návrh byl radou města zvolen zejména proto, že tvorba nového územního plánu je vysoce odborná činnost, při které záleží zejména na kvalitě předložené práce. V soutěži o návrh bude kvalifikovanou porotou stanoveno pořadí posuzovaných soutěžních návrhů a tři nejlepší soutěžní návrhy postoupí do dalšího kola výběru. Tímto finálním krokem je jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém se budou nabídky posuzovat předem stanovenou kombinací kritérií ceny a umístění v soutěži o návrh.
 

Podrobnosti o soutěži Územní plán Čelákovic – ideový návrh:

Datum vydání: 8. 3. 2013

Odevzdání soutěžních návrhů: 22. května 2013 do 17.00 hod. 
osobně v podatelně Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, Čelákovice
poštou

Vyhlašovatel: Město Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, zastoupené Ing. Josefem
Pátkem, starostou města

Sekretář soutěže: Ing. Kateřina Kandlová, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 
250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 152, fax: 326 991 237, e-mail: katerina.kandlova@celakovice.cz

Přezkušovatel návrhů: Ing. arch. Šárka Kadeřábková, Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května
1/11, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 141, e-mail: sarka.kaderabkova@celakovice.cz

Předmět soutěže:
Zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Čelákovic včetně koncepce uspořádání krajiny a širších vazeb.

Porota: 
RNDr. Milan Svoboda, nezávislý, Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý, Ing. arch. Milan Körner, nezávislý, Ing. arch. Marek Tichý, závislý, Milan Tichý, zastupitel města Čelákovic, závislý
Náhradníci: Ing. arch. Václav Škarda, nezávislý, Ing. arch. Veronika Šindlerová, nezávislý, Ing. Petr Studnička, zastupitel města Čelákovic, určený zastupitel pro pořízení územního plánu, závislý, Ing. Dana Teichmanová, vedoucí odboru rozvoje města, závislý

Předpokládané ceny a odměny celkem: 180 tis. Kč

Termíny:
Datum vyhlášení soutěže: 8. 3. 2013
Lhůta k podání dotazů k předmětu soutěže: 28. 3. 2013
Lhůta k zodpovězení dotazů: 29. 3. 2013
Lhůta k podání dotazů k organizačním záležitostem: 14. 5. 2013
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 22. 5. 2013 do 17.00 hod.
Datum hodnotícího zasedání poroty: 30. 5. 2013

Informace o soutěži jsou zveřejněny též na profilu zadavatele a na internetových stránkách města.

15.6.2013 18:42:40 | přečteno 865x | tana
 
Město Čelákovice
load