ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Pojem strategické plánování

Strategické plánování je proces, během kterého se snaží město, region nebo organizace podrobně analyzovat svoji situaci a naplánovat kroky, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti a zlepšování kvality jeho fungování, zvyšování kvality poskytovaných služeb, realizovaných projektů atd. Plánováníje zahájeno analýzou, uvnitř které jsou stanoveny priority, a na základě těchto priorit jsou navrhovány směry a kroky.

Účelem není mít pouze plán, ale především je nutné vědět, co chci udělat, proč to chci udělat a potom to také udělat, a to všechno navíc postupně podřizovat měnící se realitě života.

Strategické plánování je nástrojem, jak znovu definovat, kdo a jak vlastně rozhoduje, a upravit procesy tak, aby vyhovovaly všem zúčastněným. Je nástrojem, který umožňuje rozdělit úkoly tak, aby mohly být provedeny a dosáhlo se vytýčených cílů.

Obvyklá perioda strategického plánování je 3-5 let. V ideálním případě je celý proces plánování opakován každých 5 let, kdy se začíná zhodnocením realizace plánu předchozího.

 
15.6.2013 22:58:51 | přečteno 401x | tana
 
Město Čelákovice
load