ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Význam aplikování strategického plánování pro rozvoj města

Jeho přínos spočívá v tom, že pomáhá jasně si uvědomit slabiny i přednosti města, udává jednoznačně žádoucí směr jeho vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů, učí řídící pracovníky strategicky myslet a systematicky pracovat.

Některé důvody pro realizaci strategického plánu měst a obcí:

  • Neexistence dohody představitelů o prioritách města.
  • Nesystematičnost práce při rozvoji města a jeho financování.
  • Možnost prohloubení partnerství a spolupráce mezi městem, podnikateli a neziskovými organizacemi.
  • Příprava na podpůrné zdroje.
  • Vytvořit plán, který bude nezávislý na změně politické situace ve městě.

Strategický plán by měl být sdílen veřejností před svým formálním přijetím. Má-li reprezentovat společnou vizi města, musí být předmětem veřejného posouzení.

Smyslem a výsledkem úspěšného strategického plánování je realizace plánu. Úspěšná realizace závisí na pečlivé a relevantní identifikaci a přiřazení potřebných zdrojů.

Strategický plán je „živý dokument“. V žádném případě by neměl být realizován mechanicky. Vždy je nutné posuzovat, zda navržené cíle a kroky byly navrženy realisticky. Vždy pracujeme s omezeným množstvím informací a vycházíme z předpokladů, které se později mohou ukázat jako nepravdivé.

Realizace plánu a iniciace pozitivních změn v místní ekonomice jsou hlavními motivy vážně míněného strategického plánu a také v podstatě jediným způsobem, kterým se investice do plánovacího procesu mohou městu vrátit. 

15.6.2013 22:59:53 | přečteno 378x | tana
 
Město Čelákovice
load