ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zapojení veřejnosti do strategického plánování

V současnosti neexistují žádné metodické pokyny pro zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje, které by využily zkušeností ze zahraničí a zároveň reagovaly na podmínky v České republice. Schvalování a realizace společensky významných záměrů na sebe přirozeně přitahuje pozornost veřejnosti – dotčení a zainteresovaní obyvatelé se o navrhovaném rozhodnutí dříve nebo později dozvědí.

Důvodů pro zapojení veřejnosti je mnoho, obvykle však rozhodovatele vede k využití zapojení veřejnosti některý z těchto důvodů: právní důvody, sociálně-politická potřeba nebo pragmatická motivace.

Sociálně-politické důvody pro zapojení veřejnosti jsou postaveny na zjištění, že pouhý soulad předkládaných záměrů s právními a technickými normami nemusí být postačující zárukou bezkonfliktnosti prováděných rozhodnutí. 

Pragmatická argumentace pro zapojení veřejnosti se opírá o poznání, že občané podrobně znají prostředí, ve kterém žijí a mohou tudíž předpovídat dopady na toto prostředí a nalézt možnosti jejich minimalizace. Mezi dotčenou a zainteresovanou veřejností se rovněž vždy nacházejí místní odborníci (každý expert někde bydlí), kteří obvykle zdarma poskytují kvalifikované odborné podněty. Z hlediska získávání podkladových informací je tedy zapojení místních obyvatele vždy finančně výhodné. 

15.6.2013 23:03:01 | přečteno 386x | tana
 
Město Čelákovice
load