Čestní občané města do r. 1989

 1857jmenován čestným měšťanem:
Josef Stankovský (*1812  +1871)
významný hospodářský úředník, majitel hospodářství v Čelákovicích, 
člen výboru Vzájemné pojišťovací banky Slávie,
člen a podporovatel četných vlasteneckých spolků ( i.č. H 16842)
 1861.03.06jmenován čestným měšťanem:
Dr. František Palacký (*1798 +1876) - český historik, filozof a politik
Dr. František Ladislav Rieger (*1818   +1903) - český politik, publicista, národohospodář a právník
Dr. František August Brauner (*1810   +1880) - český politik, publicista a advokát 
(Kronika města Čelákovic I., s. 147; i.č. H 16842, H 120947)
 1865.02.11v sezení obecního výboru jednohlasně usneseno udělit čestné měšťanství zdejšímu děkanu:
důstojnému panu P. Františku Macanovi (*1791   +1869)
(Kronika města Čelákovic I., s. 134, i.č. H 16842) 
 1885.11.29usnesením obecního zastupitelstva jmenován čestným měšťanem: 
J. E. Alfred svob. pán z Krausů (*1824   +1909) - místodržitel království Českého
(i.č. H 16842, H 33714)
 1905.05.13 na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva v Čelákovicích byl jmenován čestným občanem:
kníže Jiří z Lobkovic, nejvyšší maršálek království Českého
 1918.10.29získal čestné měšťanství na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva:
Alois Jirásek (*1851   +1930) - český spisovatel
Dr. Karel Kramář (*1860   +1937) - první předseda vlády ČR
Václav Klofáč (*1868   +1942) -  český politik
Gustav Habrman (*1864 +1932) - český pravicový sociálně demokratický politik a novinář
František Staněk (*1867 +1936) - politik, poslanec, ministr
 1935.03.06obecní zastupitelstvo jmenovalo čestným občanem:
T. G. Masaryk (*1850   +1937) - president republiky
(Kronika města Čelákovic I., s. 498) 
 1938.05.18zvolen za čestného občana obce Záluží - 8 hlasů:
Dr. Edvard Beneš, prezident republiky
1938.05.27zvolen všemi přítomnými zastupiteli - 29 hlasů:
Milan Hodža, předseda vlády
- ke slavnostnímu předání diplomu s čestným občanstvím později s ohledem na změněnou vnitropolitickou situaci v letech 1938 a 1939 nedošlo 
 1938.05.27poprvé zvolen čestným občanem města Čelákovic všemi přítomnými členy zastupitelstva v počtu 29 hlasů:
Dr. Edvard Beneš, prezident republiky 
 1939.12.17podle nařízení muselo být odvoláno čestné občanství města Čelákovic:
Dr. Edvarda Beneše (*1884 +1948) -  president republiky, politik
(Kronika města Čelákovic I., s. 498)
 1939.12.20odhlasování zrušení čestného občanství obce Záluží na základě přípisu okr. úřadu:
Dr. Edvard Beneš
1943.09.10na zasedání zastupitelstva bylo uděleno čestné měšťanství:
Josefu Volmanovi (*1883 +1943) - továrník
(Kronika města Čelákovic II., s. 55)
 1945.09.02předán deputací MNV na Hradě dekret čestného občanství:
Dr. Edvardu Benešovi (*1884 +1948) - president republiky, politik
(Kronika města Čelákovic II., s. 100-101, 130; H 108330)
 1946.11.22deputace MNV předala na velvyslanectví diplom čestného občanství určený:
ikona souboruJosefu Vissarionoviči Stalinovi (*1879 +1953) - generalissimu SSSR
jak bylo usneseno 11. 7. 1945
- místo nepřítomného velvyslance Zorina přijal diplom od deputace jeho zástupce Čičajev 
(Kronika města Čelákovic II., s. 130, 166, 200)
- dodatečně mu byl do Moskvy odvezen a dán darem funkční modul soustruhu nebo frézky vyrobený v učilišti ve Volmanově továrně, který byl vystavený ve výloze bývalé spořitelny v dnešní Masarykově ulici
 1948.02čestné občanství uděleno:
ikona souboruKlementu Gottwaldovi (*1896 +1953) - český komunistický politik
(ke Klementu Gottwaldovi není více informací - udělení nedoloženo)
 1949.06.30 na plenární schůzi MNV bylo uděleno čestné občanství:
Juliu Ďurišovi, ministru zemědělství
- jako výraz vděčnosti správy města i jeho veškerého občanstva za nepomíjející zásluhy o blaho státu, jeho rozvoj a povznesení zemědělského stavu ve všech směrech
 1949.06.30na plenární schůzi MNV bylo uděleno čestné občanství delegátům demokratické Číny na mírovém sjezdu v Praze:
prof. Teng-Chu-Minovi
Dr. Pei-Wenchungovi 
1954.05.25zvolen všemi hlasy přítomných členů právě zvoleného místního národního výboru:
Ladislav Hnízdo, odstupující předseda místního národního výboru 

Informace zpracoval Jaroslav Špaček, spoluautor Mgr. Martin Dolejský
Vytvořeno 5.6.2013 18:15:13 | přečteno 3114x | tana
load