ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Občanská sdružení/fyzické osoby

Název organizace 2012 2013 2014  2015
ZO Českého svazu chovatelů
 42 000,-
 42 000,-
70 000,- 70 000,-
Český zahrádkářský svaz  8 000,-
 8 000,-
 8 000,- 10 000,-
Český rybářský svaz 20 000,-30 000,-60 000,- 60 000,-
Mykologický kroužek  5 000,-
3 000,- - -
Sbor dobrovolných hasičů  20 000,-
40 000,- 65 000,- 100 000,-
Osadní výbor Sedlčánky  15 000,-
 * - -
Junák, svaz skautů a skautek  75 000,-
70 000,- 130 000,- 130 000,-
OS Mateřské centrum  42 000,-
30 000,-52 000,-  67 000,-
OS Sojka  10 000,-
5 000,-10 000,-  10 000,-
OS Spolek přátel čelákovického muzea
 40 000,-
40 000,- 50 000,- 50 000,-
OS Klub přátel Jana Zacha  25 000,-
25 000,- 80 000,- 70 000,-
Výtvarná dílna Labyrint  14 000,-
10 000,-35 000,-  -
Osadní výbor Záluží 
 15 000,-
 * - -
OS Spolek pro Varhanní hudbu  42 000,-
35 000,-50 000,-  50 000,-
Klub kaktusářů  5 000,-
 0 10 000,- 8 000,-
OS Dlouhá cesta  10 000,-
 10 000,-
 20 000,- 39 000,-
ZO ČSV - včelaři 10 000,-
 - -
Rodičovské sdružení Gymnázium  5 000,-
-
 - -
Routa, o. s.  12 000,-
32 000,-70 000,- 95 000,-
Naše Čelákovice, o. s.  15 000,-
 10 000,- -
Gymnázium Čelákovice  5 000,-
 15 000,- 18 000,-
Třešňáková, Šindelářová  10 000,-
- - 15 000,-
Myslivecké sdružení
-3 000,-
--
OS Míčových kouzelníků
-3 000,-
-40 000,-
Michaela Petišková  -
40 000,- - -
Labská stezka, o. s.20 000,- 20 000,-
Okrašlovací spolek čelákovický  - 10 000,- -
Opři se 15 000,-  20 000,-
Sdružení houbařů30 000,-  30 000,-
Sdružení včelařů  50 000,-  58 000,-
AKTRA.cz, z. s.  10 000,-
Domeček Ve Skále 70 000,-
Klub železničních cestovatelů 5 000,- 
Skaláci  25 000,-
Smíšená organizace zdravotně postižených 40 000,- 
SONS5 000,- 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých5 000,- 
Kubíček Robert 3 000,-
Šťastná Tereza3 000,- 
Žáček Jan - Riafilm 20 000,- 
CELKEM 445 000,-
426 000,-850 000,-1 146 000,- 
* od roku 2013 osadní výbory dostávají z jiného paragrafu

Název organizace2008 2009 2010 2011 
ZO Českého svazu chovatelů 30 000,-35 000,-
30 000,-
45 000,-
Český zahrádkářský svaz
-
  8 000,-
5 000,-
8 000,-
Český rybářský svaz
-
  8 000,-
20 000,-
15 000,-
Mykologický kroužek
10 000,-
10 000,-
3 000,-
10 000,-
Sbor dobrovolných hasičů 10 000,-15 000,-
15 000,-
25 000,-
Sbor dobrovolných hasičů Sedlčánky
Osadní výbor Sedlčánky
-
10 000,-
10 000,-
0
Junák, svaz skautů a skautek 70 000,-80 000,-
80 000,-
90 000,-
OS Mateřské centrum 30 000,-65 000,-
40 000,-
35 000,-
OS Sojka 10 000,-  8 000,-
8 000,-
10 000,-
OS Spolek přátel čelákovického muzea 40 000,-40 000,-
30 000,-
40 000,-
OS Klub přátel Jana Zacha 60 000,-60 000,-
30 000,-
30 000,-
Výtvarná dílna Labyrint
12 000,-
16 000,-
12 000,-
-
Osadní výbor Záluží 10 000,-15 000,-
15 000,-
10 000,-
OS Spolek pro Varhanní hudbu 30 000,-35 000,-
30 000,-
45 000,-
Klub kaktusářů
-
10 000,-
7 000,-
7 000,-
Náboženská obec CČSH
-
15 000,-
10 000,-

OS Dlouhá cesta 10 000,-10 000,-
10 000,-
12 000,-
ZO ČSV - včelaři 20 000,-15 000,-
10 000,-
10 000,-
Sbor Církve bratrské
--10 000,-
 *
Rodičovské sdružení Gymnázium
--5 000,-
10 000,-
Routa, o. s.
---10 000,-
Naše Čelákovice
---20 000,-
Gymnázium Čelákovice
---8 000,-
Třešňáková, Šindelářová
----
CELKEM342 000,-455 000,-
380 000,-
440 000,-
* od roku 2011 jsou dotace pro církve vypláceny z jiného paragrafu
5.6.2013 17:39:18 | přečteno 1353x | tana
 
Město Čelákovice
load