ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Rozvoj města

Pod pojmem rozvoj města je zahrnuto mnoho činností, které mají za úkol koordinovat rozšiřování města ať již z hlediska prostorového rozvoje, či rozvoje náplně poskytovaných služeb, rozsahu občanské vybavenosti, dostupnosti školských zařízení, zařízení pro obchod atp. Rozvoj města musí být koordinován tak, aby byly naplňovány všechny hlavní potřeby stanovené ve Strategickém plánu města. 

Strategický plán vyjmenovává hlavní principy správného rozvoje takto:

  • město má dlouhodobě naplňovat svůj hlavní účel, smysl, tedy zajistit vysokou kvalitu života pro obyvatele a atraktivnost pro návštěvníky,
  • má docházet k mobilizaci vlastních zdrojů a přispívat k jejich efektivnímu využívání, odkrývat skryté zdroje (lidské, finanční) a včas a správně reagovat na změny v okolním prostředí,
  • mají být významně posilovány schopnosti města absorbovat externí finanční prostředky pro konkrétní projekty (nejen z Evropské unie), čímž je zvyšována konkurenceschopnost města získat co nejvíce prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů,
  • má být zajištěna jednoznačná úspora prostředků vynakládaných na rozvoj města včetně lidské kapacity – mají být eliminovány překryvy a nepodstatné činnosti, které nepřispívají k žádoucímu rozvoji města,
  • rozvoj města má být systematický a vyrovnaný, má směřovat k jasně pojmenovaným cílům,
  • rozvoj města musí být řešen komplexně a  má být zajištěno, aby nedocházelo k zásadním konfliktům v rozvoji jednotlivých oblastí života města (doprava, ochrana životního prostředí a památek, kultura a sport, sociální záležitosti, zdraví, podnikání, zaměstnanost a další), cíle mají zohledňovat potřebu vyváženého rozvoje ekonomických a sociálních aspektů a ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a historických památek,
  • mají být stanovovány dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé priority v rozvoji města,
  • mají být zohledněny konkrétní problémy obyvatel města, podnikatelských subjektů, významných organizací, provozovatelů služeb, neziskových organizací ad. ve městě

Mezi hlavní nástroje rozvoje města patří:

 
Město Čelákovice
load