ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Názorový průzkum 2018

Výsledky dotazníkového šetření Názorový průzkum 2018 na spokojenost obyvatel se životem ve městě za asistence společnosti AGORA CE, o.p.s., byly prezentovány na zasedání Zastupitelstva města č. 24/2018 dne 28. 3. 2018.

Průzkum zachycuje, jak občané vnímají změny ve městě v posledních sedmi letech a jak se mění jejich názor na podmínky života ve městě, například na to, zda se město stává upravenějším, bezpečnějším a celkově vhodnějším pro život. Právě takové informace, spolu s identifikací hlavních problémů, mohou být užitečným podkladem pro plánování dalšího rozvoje města.

Dotazník byl distribuován v tištěné podobě jako součást Zpravodaje města Čelákovic č. 1/2018, dále byl k dispozici na podatelně Městského úřadu Čelákovice a v elektronické podobě na webové adrese dotaznik.celakovice.cz.

Ze všech distribučních kanálů bylo vráceno resp. vyplněno 786 dotazníků, které společnost AGORA CE, o.p.s. vyhodnotila.

ikona souboruZávěrečná zpráva
ikona souboruPrezentace 

29.3.2018 9:34:31 | přečteno 1594x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load