ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Projekty

Investiční akce připravované a realizované na území Čelákovic, Sedlčánek a Záluží u Čelákovic jsou rozčleněny do čtyř samostatných oddílů, a to:

  1. Probíhající realizace akcí města Čelákovice, do kterého jsou zařazeny investiční akce financované nebo spolufinancované z rozpočtu města Čelákovic, jejichž realizace probíhá, nebo je aktuálně před zahájením.
  2. Akce města Čelákovic v projekční přípravě, do kterého jsou zařazeny akce, pro které probíhá projekční příprava, projednání s dotčenými orgány a příslušnými správními úřady. Pro tyto akce ještě nebyl zahájen výběr zhotovitele.
  3. Akce vnějších subjektů, do kterého jsou zařazeny akce vnějších subjektů, které jsou realizovány nebo připravovány na našem území. Jedná se především o koncepční stavby dopravní a technické infrastruktury.
  4. Dokončené akce obsahující akce, které již byly dokončeny a již se užívají.
 
Město Čelákovice
load