ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Dům seniorů Čelákovice

Ze strategických a koncepčních dokumentů města je zřejmé, že pro budoucí rozvoj Čelákovic je nutné věnovat zvýšenou pozornost seniorské populaci. Jediným objektivním faktorem pro posouzení, kdo je seniorem, se stal kalendářní věk jedince. Nejobvyklejší věkovou hranicí je 60–65 let. Stanovení této věkové hranice bude stále více problematické, protože se prodlužuje průměrná délka života člověka. V České republice žije necelých 20 % obyvatel starších 65 let věku. V roce 2040 se odhaduje, že tento podíl dosáhne více než 30 %.

V prosinci 2011 byl Zastupitelstvem města schválen Strategický plán rozvoje města Čelákovic do roku 2030. Mezi slabými stránkami byla zmiňována nedostatečná kapacita domů s pečovatelskou službou a péče o seniory. Stejně tak byla zmiňována bariérovost objektů a komunikací ve městě. Město chce zajistit seniorům důstojný život. Z tohoto důvodu došlo k transformaci Pečovatelské služby Čelákovice z organizační složky na příspěvkovou organizaci, která bude moci nabízet širší rozsah služeb a zároveň zabezpečuje provoz domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní a Na Hrádku. Zároveň se vybrané objekty stávají postupně bezbariérovými (např. budova radnice ve Stankovského ulici včetně veřejného WC, Kulturní dům, ve výstavbě železniční stanice Čelákovice). V oblasti sociálních služeb bylo jako jeden z hlavních cílů stanoveno vybudovat Dům pro seniory a osoby se zdravotním postižením s centrem služeb s dostatečným počtem míst, jehož součástí má být ordinace, denní stacionář či pečovatelská služba.


Schválení smlouvy o dílo

Rada schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci Výstavba domu seniorů Čelákovice“ za cenu 5,5 mil. Kč bez DPH. Celkem bylo podáno osm nabídek. 

30.8.2021 16:14:16 | přečteno 125x | Lebedova | Celý článek
 

Z protokolu poroty - hodnocení návrhů

14.9.2017 8:25:28 | přečteno 212x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Výběr architekta

14.9.2017 8:23:13 | přečteno 381x | katerina.kandlova | Celý článek
 

TICHÝ & KOLÁŘOVÁ, TAK ARCHITECTS, s. r. o.

147  zakres fotografie

Ing. arch. Šárka Kadeřábková, Ing. arch. Marek Tichý

14.9.2017 8:57:33 | přečteno 667x | katerina.kandlova | Celý článek
 

ING. ARCH. ONDŘEJ VOJTÍŠEK

Visualization 2

Ing. arch. Vojtěch Slavík, Ing. arch. Jindřich Ševčík, Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Ondřej Vojtíšek

14.9.2017 12:22:52 | přečteno 528x | katerina.kandlova | Celý článek
 

ATELIER M1 ARCHITEKTI, s. r. o.

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 02

Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, spolupráce: Ing. arch. Pavel Mahdal

14.9.2017 13:46:35 | přečteno 543x | katerina.kandlova | Celý článek
 

SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o.

789 6 zákres do fotografie

Ing. arch. Veronika Bukáčková, Ing. arch. Ludvík Seko, Ing. arch. Jan Schindler

14.9.2017 15:53:00 | přečteno 439x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Zadání pro architekty

14.9.2017 8:17:48 | přečteno 312x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Schválení záměru

14.9.2017 8:27:26 | přečteno 213x | katerina.kandlova | Celý článek
 
14.9.2017 8:14:07 | přečteno 213x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load