ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Městský stadion v Čelákovicích

zákres do ortofoto

Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje ucelená koncepce využití Městského stadionu, byla společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové zpracována studie jeho využitelnosti. Tato studie byla představena veřejnosti na jednání Zastupitelstva města dne 30. 3. 2016.

Základním požadavkem zadání bylo co nejúčelnější využití ploch pro sportovní vyžití široké veřejnosti se zakomponováním doplňkových aktivit se zohledněním známého průběhu inženýrských sítí včetně prostorových potřeb na jejich opravy a údržbu. Na tvorbě zadání se podíleli mimo jiné i zástupci významných sportovních oddílů v Čelákovicích a ředitel Čelákovické sportovní, příspěvkové organizace, Ing. Petr Bambas.

ikona souboru ikona souboruStudie zachovává umístění hlavního fotbalového hřiště, kolem něhož je nově vybudována atletická dráha. Dále mírně upravuje rozměry a umístění fotbalové tréninkové plochy, pro kterou navrhuje umělý povrch. Navrhované rozměry tréninkové plochy a použití umělého povrchu umožní celoroční využití hřiště pro různé druhy zejména míčových sportů. 

Při zpracování byla rovněž zohledněna kvalita čelákovického nohejbalu. V areálu proto byly navrženy 2 nové nohejbalové kurty a 1 centrální kurt s tribunami po obou jeho delších stranách. V tribunových objektech je počítáno s prostory pro zázemí nohejbalistů a dalších sportovců, kteří by měli využívat vedlejší víceúčelová hřiště.

Na okrajích areálu jsou mimo skateparku navržena dětská hřiště a venkovní posilovna. Pro využití areálu širokou veřejností bylo vyhrazeno místo pro petangue a bouldering. Po obvodu obou fotbalových hřišť je navržena dráha pro in-line bruslení napojená na cyklostezku podél řeky Labe. 

V celkovém pojetí jde o finančně náročný projekt, proto bude stavba jednotlivých sportovišť probíhat postupně. Prvním vybudovaným sportovištěm zahrnutým do zpracované studie je skatepark. V současné době již probíhá zpracování projektové dokumentace, provádí společnost MYSTICCONSTRUCTIONS s.r.o. Realizace skateparku by měla být zahájena ještě v tomto roce.

Podrobnější informace o přípravě záměru budou uvedeny v květnovém Zpravodaji města Čelákovic.

Workoutové hřiště

8.4.2021 8:13:15 | přečteno 126x | Lebedova | Celý článek
 

Architektonická studie revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích

Celková situace

Zastupitelstvo města se na svém zasedání konaném dne 28. 6. 2017 seznámilo s Architektonickou studií Městského stadionu v Čelákovicích zpracovanou společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové.

29.6.2017 12:49:18 | přečteno 1356x | katerina.kandlova | Celý článek
 
29.4.2016 10:40:53 | přečteno 1356x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load