ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Obchvat města Čelákovic

Obchvat Celakovic

Již od prvorepublikových dob je výhledově počítáno s realizací dopravního obchvatu Čelákovic prakticky po jeho celé jihovýchodní hranici. Výstavba obchvatu byla zahájena v 70 letech minulého století realizací ulice Toušeňské. Realizován byl úsek od Lázní Toušeň po odbočku na Záluží. Druhou etapou výstavby má být investice Středočeského kraje s názvem "Silnice II/245 Čelákovice - obchvat". Dokončením obchvatu dojde k odklonění tranzitní dopravy mimo centrum města a zároveň tak bude umožněn rozvoj lokality Krátká Linva.

Projekt pro druhou etapu zpracovala společnost Pragoprojekt, která zajistila i dokumentaci k územnímu řízení. Na základě zpracovaného projektu vydal v červenci roku 2007 odbor výstavby Městského úřadu Čelákovice územní rozhodnutí , které obsahuje rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí o umístění stavby. V srpnu roku 2010 byla platnost tohoto rozhodnutí prodloužena o pět let. V současné době probíhá další řízení ve věci prodloužení platnosti rozhodnutí.

Na základě jednání s Krajem byla na březnovém zasedání Zastupitelstva města Čelákovic schválena Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů, ve které je zahrnuto, že město Čelákovice na své náklady zajistí veškerou navazující projektovou dokumentaci včetně vypořádání majetkových vztahů, přes vydání stavebního povolení po zpracování dokumentace pro provádění stavby. Středočeský kraj se zavázal k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně uzavření a vypořádání příslušných smluv. 

Do 15. dubna 2016 byly uzavřeny 3 kupní smlouvy, další dvě kupní smlouvy jsou nyní v řešení a se třemi vlastníky probíhají jednání. Majetkoprávní vyrovnání stavbou obchvatu dotčených pozemků bude řešeno samostatným smluvním vztahem mezi Středočeským krajem a městem Čelákovice.


Koordinátor pro obchvat města

Z důvodu zajištění větší flexibility jednání, byla pro jednání o výkupech pozemků pod plánovaný obchvat města zajištěna koordinátorka, paní Pavlína Rožníčková. 

7.3.2017 15:25:59 | přečteno 737x | katerina.kandlova | Celý článek
 
29.4.2016 13:28:51 | přečteno 737x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load