ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

Investice Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) pod názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“ je rozdělena do dvou etap. Součástí první etapy, která bude realizována v letech 2017–2018, je modernizace železniční stanice Čelákovice. Druhá etapa se plánuje na roky 2019–2022 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a následně v letech 2020–2021 v úseku Čelákovice – Mstětice.

Úsek dotčený stavbou je dlouhý 29,5 km a nachází se v něm čtyři železniční stanice (Čelákovice, Mstětice, Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany) a  dvě železniční zastávky (Čelákovice-Jiřina, Zeleneč). Hlavními cíli stavby je zvýšení traťové rychlosti do 140 km/h, zkrácení jízdních dob a zvýšení kapacity tratě. Ve všech stanicích budou vybudována nová bezbariérově přístupná nástupiště. Úplným odstraněním pohybu cestujících v kolejišti dojde ke zvýšení bezpečnosti. V železničních stanicích se navrhuje prodloužení kolejí pro zefektivnění nákladní dopravy. Na nově vybudované zastávce Praha-Rajská Zahrada dojde k vytvoření přestupní vazby mezi vlaky a metrem linky B. V úseku Čelákovice – Mstětice se nacházejí dvě přeložky tratě. Další lokální přeložka se nachází ve stanici Lysá nad Labem. Významným objektem je také železniční most přes Labe v Čelákovicích.


Optimalizace trati v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice se dotýká řady projektů, které plánuje realizovat město Čelákovice. Jedná se například o odvodnění městské části Jiřina a rekonstrukci kanalizace v této lokalitě, přeložku plynovodu a vodovodu v podjezdu v Přístavní ulici, veřejné osvětlení či projektovou přípravu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe, která bude zavěšena na novém železničním mostě. Navržený železniční most je řešen jako spojitý příhradový nosník s rovnoběžnými vodorovnými prvky a zohledňuje požadavek města, aby na jeho konstrukci bylo možné zavěsit konstrukci lávky o šířce 3 m pro smíšený provoz chodců a cyklistů. Současný železniční most bude snesen, nicméně železniční doprava bude zachována po jedné koleji po provizorním mostu bez jakéhokoliv přerušení. Jedním z prvků optimalizace trati v dotčeném úseku bude vybudování nových protihlukových stěn podél železniční trati, jejichž výstavba vychází ze zpracovaných hlukových studií.

LOGO CEF


Optimalizace trati Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

V rámci této stavby dojde k přeložce železniční trati severněji od Záluží a zrušení železničního tělesa ve stávající stopě od střelnice po vrch Šibeňák. Stávající silniční nadjezd nad železnicí, který není v dobrém stavu, bude zdemolován a nahradí jej kruhový objezd, který zpomalí vjezd do Záluží od Cihelny a bude napojovat, ve stopě stávající železnice, ze západní strany budoucí páteřní komunikace vedoucí směrem ke drážnímu doku, a z východní strany půjde o spojku severním směrem na obchvat Cihelny (směrem k obchvatu Čelukovic) a jižním směrem na obchvat Záluží směrem k budoucímu kruhovému objezdu na nehvizdské křižovatce.

8.6.2021 9:36:15 | přečteno 846x | Lebedova | Celý článek
 

Aktuální informace

optimalizace

Aktuální informace o průběhu stavby "Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)" na webu https://lysa-celakovice.cz.

Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace.

29.6.2020 10:28:32 | přečteno 178x | Lebedova | Celý článek
 

Optimalizace trati v úseku Lysá nad Labem - Čelákovice a v úseku Mstětice - Praha-Vysočany

Železniční trať mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi prochází optimalizací, práce v úseku Mstětice - Praha-Vysočany budou zahájeny rovněž v letošním roce. Obě stavby financuje Správa železnic, státní organizace.

11.3.2020 14:51:04 | přečteno 1399x | Lebedova | Celý článek
 

První etapa

První etapa bude zahájena v lednu 2017 a dokončena v letních měsících roku 2018. Hlavním cílem této stavby je vybudovat v železniční stanici Čelákovice jedno ostrovní a dvě vnější nástupiště a dva podchody pro pěší a cyklisty (výpravní budova - Kozovazská, Kollárova - Mochovská). V této souvislosti připravuje město Čelákovice návazné investice, především v Kollárově a Sedláčkově ulici. Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání v prosinci 2015 schválilo Smlouvu o spolupráci a Smlouvu o provedení stavby mezi Správou železniční dopravní cesty a městem Čelákovice. 

19.2.2020 8:57:59 | přečteno 113x | Lebedova | Celý článek
 

Druhá etapa

V rámci druhé etapy v letech 2019–2022 by měly práce nejprve probíhat v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Rekonstruovány budou všechny podchody pro pěší a podjezdy pro automobily a nahrazen současný železniční most novým, který bude výrazně tišší, neboť bude mít průběžné štěrkové lože. Nadále se počítá s možností zavěšení lávky pro pěší a cyklisty na novém mostu. Po dobu výstavby nového mostu bude zajištěn po dobu zhruba jednoho roku provoz vlaků po jedné koleji po provizorním mostu přes Labe.

19.2.2020 8:51:47 | přečteno 1171x | Lebedova | Celý článek
 

Harmonogram prací 2020/2021

19.2.2020 8:46:26 | přečteno 617x | Lebedova | Celý článek
 
11.1.2017 19:52:13 | přečteno 617x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load